Jag hör hemma i skräckfilm

Iallafall om man ska köpa Annelie Mattson-Djos beskrivning av de som förespråkar uranbrytning i sverige.

Ett litet citat,

Att sälja Sveriges natur för pengar, det är lägre än Glocalnet. Om ondska finns så materialiseras den i form av uranbrytningsförespråkare. Det vore något för skräckfilmsregissörer att ta tag i.

och ett annat citat som var anmärkningsvärt(fetstilen har jag lagt till),

Jag menar, att förespråka uranbrytning är inte samma sak som att förespråka kärnkraft. Kärnkraftsförespråkarna vill mest väl. De vill att vi ska ha obegränsat med energi, och de tror att kärnkraften är en klimatneutral lösning. De har förstås fel, oftast har de inte förstått eller räknat med just uranbrytningen.

Kort och gott, förespråkar man kärnkraft är man enligt henne lite efter men på ett nästan gulligt naivt sätt. Förespråkar man uranbrytning är man nästintill en kallblodig mördare. Jag tänkte först skriva en diplomatisk kommentar på hennes blogg och starta en liten diskussion, men sen kom jag på att det nog är meningslöst. Hon har uppenbarligen redan förkastat vetenskap och väljer att istället moralisera frågan genom att likställa uranbrytning med ondska oavsett hur uranbrytning sker i verkligheten. Jag som ändå har en examen i fysik, som inriktat mig mot kärnteknik och som studerat allt inom livscykelanalyser som finns publicerat "har förstås fel". Om jag mot förmodar misstolkar och Annelie läser detta så tar jag gärna en diskussion ifall hon är villig att basera den på solid vetenskap, dvs studier som publicerats i granskade vetenskapliga journaler.
 
Vad för grund har hon för sina resoneman i sitt blogginlägg då? Till synes en artikel av Carl Schlyter, Carl Schlyter måste vara en riktigt expert på kärnteknik och strålskydd när man kan referera till en artikel han skrivit som i sin tur inte innehåller en enda referens. Ska nog ändå ta och titta på Schlyters påståenden och se hur de matchar verkligheten. Ärligt talat så blir jag förvånad över att någon som Annelie som säger sig ha en utbildning inom miljöskydd så okritiskt köper Schlyters artikel. Bristen på referenser borde väll om inte annat vara en röd flagga? Var tog det kritiska tänkande som ska prägla varenda naturvetare vägen?

Citat från artikeln Kärnkraft:Klimat som han skrivit,

Schlyter - Kärnkraften kostar för mycket och tar för lång tid att bygga ut för att den ska kunna anses vara en effektiv medicin mot klimatförändringarna.

Mitt svar, det är ju en något subjektiv bedömning. Hur dyrt är för dyrt, hur långt är lång tid? Men vi kan börja med dyrt, visst krävs det stora investeringar i ett kärnkraftverk. Men det är den energikällan som efter vattenkraft  och avfallskraftvärme producerar billigast energi. Elforsk ger dessa siffror för elproduktionskostnader i nybyggda anläggningar. Vindkraft är minst dubbelt så dyrt om man tar bort subventioner och skatter så som är listat i högra kolumnen, i vänstra kolumnen ser man med skatter och subventioner. Det tar för övrigt och lägger till vila myten om att svensk kärnkraft är subventionerad, det är långt från verkligheten.

1Elproduktionskostnad enligt Elforsk 2007 vid 6 % kalkylränta  
   
Anläggning och installerad eleffektKostnad elproduktion öre/kWh  Med skatter och avgifterKostnad elproduktion öre/kWh  Utan skatter och avgifter
4Vattenkraft 90 MW15.625.0
5Vindkraft på land 40 MW30.447.3
6Kärnkraft 1 600 MW33.027.1
7Vindkraft på land 4,25 MW37.654.5
8Avfallskraftvärme 30 MW41.221.0
9Gaskombikraftvärme 150 MW48.537.8
10Biobränslekraftvärme 80 MW49.267.0
11Gaskombikondens 400 MW49.541.1
12Gaskombikraftvärme 40 MW55.944.1
13Vindkraft till havs 150 MW56.573.5
14Kolkondens 400 MW61.444.0
15Vindkraft till havs 750 MW65.982.8
16Biobränslekraftvärme 30 MW66.384.2
17Kolkondens med CO2-avskilning 400 MW81.272.7
18Biobränslekraftvärme 10 MW84.6102.6
19Avfallskraftvärme 3 MW110.678.3Vattenfall håller ungefär med, men enligt dom är kärnkraft billigast av alla, vindkraft återigen dubbelt så dyrt.

image175

Sen var det konstruktionstider, Schlyter är nog inte medveten om det. Men man kan faktiskt bygga mer än en reaktor i taget! När man byggde reaktorer som mest frenetiskt så togs det globalt i drift ungefär 25 reaktorer per år om man går efter IAEA, toppåret togs 33 i drift. Det finns ingen anledning att tro att den takten inte kan bräckas rejält, men om vi konservativt antar att 30 reaktorer per år kan byggas. Säg att vi börjar 2015, då har vi byggt 1050 reaktorer fram till 2050 vilket motsvarar ungefär 1500-1700 GW. Det räcker för att ersätta hälften av världens nuvarande kolkraft, det är definitivt inte en försumbar del i att sänka koldioxidutsläppen och det är fullt realistisk. Men som sagt, kärnkraften kan ersätta mer än så ifall en storsatsning anses berättigad, världens industriella kapacitet idag är betydligt större än på 80 talet. Kina planerar att på egen hand bygga 500 reaktorer fram till 2050!

Schlyter- Kärnkraft skapar sårbarhet. Dess storskalighet gör oss mer känsliga för driftsproblem, naturkatastrofer eller direkta attacker mot våra kärnkraftverk. Det finns också en tät koppling mellan

kärnkraft och kärnvapen, vilket är anledningen till att vissa länder får stark kritik mot varje plan att bygga ett kärnkraftverk, även från andra kärnkraftsländer.


Jag är mycket nyfiken på vilken naturkatastrof Schlyter tänker sig kan slå ut svenska kärnkraftverk? Förutom en massiv jordbävning eller ett kometnedslag så finns det ingen naturkatastrof som ens stör en reaktor på grund av hur enormt stabilt byggda de är. Kärnkraften har även den bästa driftstatistiken av alla energikällor, kollar man runt på IAEA's driftstatistiks över reaktorer så ser man att de i snitt är igång 90% av tiden i de flesta länderna. De är därmed den mest pålitliga energikällan och den som är minst trolig att strula då man behöver den. Jämför det med driftstatistiken för Danmarks vindkraft under riktigt kalla vinterdagar då den behövs som mest.. En rejäl storm kan även ta knäcken på väldigt många vindkraftverk. Den sortens driftproblem verkar inte störa Schlyter konstigt nog?

Det han skriver om attacker mot kärnkraft är luddigt . Kan han inte ta och beskriva exakt vad terrorister ska göra för att kunna slå ut en reaktor? Jag är mycket intresserad. Jag har läst en hel del kärnteknik och jag har ingen direkt ide om hur man ska ta sig till för att realistiskt permanent kunna slå ut en reaktor trots min aktiva fantasi så jag vill gärna veta vilka scenarier han har i huvudet.

Sen har vi kärnkraft-kärnvapen kopplingen. På vilket sätt ökar det risken för kärnvapenspridning om EU, USA, Kina, Indien och Ryssland bygger ut kärnkraft? De länderna/regionerna har antingen redan kärnvapen eller så har de den tekniska kompetensen som krävs för att bygga kärnvapen oavsett om de har civil kärnkraft eller ej. Sanningen är den att varenda land som har försökt bygga kärnvapen har gjort så utan att ha någon civil kärnkraft, inget land har däremot använt civil kärnkraft för att producera vapen. Det får en att tänka efter om den där kopplingen är så stark.

"Svagheterna" i bränslecykeln ifall man vill ha vapen är anrikningsanläggningar och upparbetningsanläggningar. INTE kärnkraftverken, det finns inget man kan göra med bara ett kärnkraftverk i vapenväg. Om ett land bygger kärnkraftverk men köper uran färdiganrikat och inte upparbetar sitt avfall så finns det 0% risk att de ska kunna bygga vapen.

Sen undrar jag hur Schlyter tänker sig att mindre civil kärnkraft ska sänka kärnvapenspridningsrisken. Om vi i sverige avvecklar vår kärnkraft, kommer det få Iran att lägga ned sitt kärnteknikprogram? Kommer det få Nord Korea att sluta upp med sina dumheter? Vars är kopplingen mellan vår kärnkraft och deras vapenprogram? Svaret är att någon sådan koppling existerar inte överhuvudtaget. att avveckla kärnkraft för att stoppa kärnvapen är som att avveckla bensinmackar för att stoppa napalmbomber.


Schlyter -Kärnkraft är en icke förnybar energikälla och kan därför omöjligt vara en långsiktigt hållbar lösning på energiförsörjningen. Vi måste förr eller senare ställa om till förnybar energi och kärnkraft är en dyr och onödig omväg.


Hur definerar Schlyter förnybar är min stora fråga? Solkraft är inte förnybar för solens kommer bränna upp allt väte som driver dess fusion, vind är inte heller förnybart av samma anledning. Inget i universum är förnybart. Däremot håller jag med om att solkraft kommer finnas väldigt väldigt länge, desamma gäller kärnbränsle. Det har jag skrivit om så ofta förr att det inte är någon mening med att upprepa det här. Läs dessa tre blogginlägg för mer om det(fullt refererade).

Havsvatten sätter övre gränsen på uranpriser.
Än en gång, hur mycket uran finns det?
En gång för alla, hur mycket uran finns det?


Schlyter - Kärnkraften är inte en ren energikälla. Det finns stora miljöproblem sett till hela livscykeln, från brytning av uran till slutförvaring av det radioaktiva avfallet.

Här ska vi tydligen bara ta hans ord för det, tyvär så är jag inte villig att göra det. Jag har i princip studerat varenda livscykelanalys jag kunnat hitta i olika vetenskapliga journaler. Har sammanfattat en hel del livscykelanalyser i denna artikeln jag skrivit för miljövänner för kärnkraft.
Hur farligt är egentligen uranbrytning

Kort sammanfattning, utsläppen av diverse olika föroreningar och co2 från kärnkraftens hela livscykel(dvs inklusive brytning, avfallsförvaring etc) är betydligt mindre än från andra energikällor och lika låga om inte lägre än från förnyelesebara energikällor. En slutsats som den förmodligen största livscykelanalysen någon delar. Nämligen ExternE. ExternE har tittat på de kostander alla föroreningar orsakar och tro det eller ej, kärnkraft står för väldigt låga externa kostnader eftersom den är såpass ren och miljövänlig. Schlyter kan omöjligt vara omedveten om det så jag måste förmoda att han är oärlig. Det finns inte en enda seriös livscykelanalys som visar det Schlyter påstår och jag utmanar någon att visa annat. Kom inte dragande med Van Leeuwen och Smiths livscykelanalys heller för den är inte ens publicerad och de begår grova räknefel.


Schlyter - Kärnkraft är en oansvarig och egoistisk energikälla, där avfall lämnas till framtida generationer som får bära kostnaderna och ta riskerna. Dumpar du dina sopor i barnens sovrum därhemma?


Till skillnad från de giftiga metallerna som kommer användas i stor skala i solpaneler? Eller de tungmetaller som frigörs vid brytning av bygggnasmaterial till vindkraft? Eller till skillnad från alla giftiga ämnen som sprids från förbränning av biobränslen? Problemet med kärnavfall har redan flera fungerande lösningar. Framför allt svenska KBS-3 metoden, faktum är att moder natur själv bevisat att kärnavfall kan lagras säkert i miljontals år, det har naturens egna kärnreaktorer demonsterar. De producerade rikligt med avfall identiskt med det vi idag producerar i våra kraftverk och det avfallet har inte rört sig ur fläcken! Så det handlar inte alls om att dumpa avfall till mina barnbarn, de kommer överhuvudtaget aldrig behöva bry sig om avfallet eftersom det ligger begravt 500 meter ner i berggrunden utan någon möjlighet att spridas. Om vi nu inte bestämmer oss för att bygga de reaktortyper som kan bränna bort skiten en gång för alla! Den tekniken är runt hörnet men den är naturligtvis Schlyter emot.


Schlyter Kärnkraft är till 100% importberoende, allt bränsle importeras.

Och?!? Det är något vi kan ändra på i en handvändning om det behövs.


Det var hans huvudpunkter. Men han skriver förstås mer.


Schlyter - Kärnkraft är en ren energikälla? Nej. Även om vi väljer att bortse från risken för utsläpp från reaktorerna så sker det hela tiden radioaktiva utsläpp vid brytning, anrikning och upparbetning av uran.

Här är han oärlig, utsläppen från kärnkraftverk är totalt försummbara i jämförelse med naturliga bakgrundsstrålningen. vill han påstå annat får han allt ge referenser till det. Det är ungefär som att oroa sig för att kvävas av metangasen från någon som råkart fjärta när dom går förbi en på gatan. Han borde även vara kompetent nog för att ta reda på hur det ligger till med utsläppen från brytning, anrikning och upparbetning av kärnbränsle. Informationen är lättillgänglig både hos diverse myndigheter och bland forskningsjournaler.
 
I  miljövänner för kärnkraft artikeln jag länkade till ovan har jag sammanfattat stråldoserna till gruvarbetare och lokalbefolkning på grund av gruvbrytning, all information är tagen från granskade publicerade studier och från australiensiska strålskyddsmyndigheten och dess kanadensiska motsvarighet. Kort och gott, stråldosen som gruvarbetare utsätts för är ungefär en femtedel till en tionsel så små som medeldosen en vanlig svensk utsätts för naturligt. Stråldosen som lokalbefolkningen vid gruvorna utsätts för är en femhundradel!!! av vad vi utsätts för naturligt.

När det gäller utsläppen från upparbetning så har jag skrivit om det tidigare och då tagit utsläppen från Sellafield som är den sämst skötta upparbetningsanläggningen i västvärlden. Här är det blogginlägget. Slutsats, den dos som den mest utsatta befolkningsgruppen utsätts för på grund av Sellafield är en femtiondel av den naturliga stråldosen en vanlig svensk utsätts för. Om Schlyter är rädd för det så hoppas jag han aldrig sätter sig i ett flygplan eftersom han då utsätts för större stråldos på grund av mer kosmisk strålning då man flyger.

Det finns ingenting inom strålskyddslitteraturen som överhuvudtaget stöder hans antydan att det skulle vara ett problem, "utsläppen" från alla steg av kärnbränslecykeln är trivialt små. Till hans försvar så sa han förstås aldrig att utsläppen är farliga, men att han ens nämner dom visar med all tydlighet att han försöker skrämmas med radioaktivitet.


Schlyter -Uranbrytning är extremt miljöförstörande och vi utnyttjar cyniskt länder med lägre miljökrav.

Det är faktiskt Kanada och Australien som är världens största uranproducenter, kan någon verkligen påstå att Kanda och Australien är länder som vi cyniskt utnyttjar? Kan någon påstå att de inte har sträng miljölagstiftning? Lite realism kan man väll ändå kräva och lite respekt för andra demokratiska högteknologiska länder borde han visa.

Schlyter - Kärnkraft är en billig energikälla? Nej. Om kärnkraften skulle bära sina egna kostnader i form av försäkringar, slutförvaring av bränsle och avveckling av reaktorer så skulle ny kärnkraft redan idag vara dyrare än ny vindkraft.

Kärnkraften står för kostnaden av avveckling och slutförvaring. Det ingår i prislappen på elen. Svenska slutförvaringen är till fullo betald av kärnkraftsindustrin och det finns gott om pengar över. Försäkringskostnaderna vid kärnkraftsolycka hanteras på samma sätt som för tex vattenkraftsolyckor, flygkatastrofer, större olyckor inom kemi eller medicin industrin, eller andra större industrier. Schlyter verkar inte ha något problem med den försäkringslösningen för vattenkraft, varför pekar han då bara mot kärnkraft? Kom då ihåg att historiskt sett så har vattenkraft orsakat flera katastrofer, varav vissa som Banqiao får Tjernobyl att blekna i jämförelse. Jag tror knappast vattenfall eller något försäkringsbolag står för kostnaderna ifall Sourvadammen brister och Luleå spolas bort.

Det har heller aldrig(till skillnad från vattenkraft som sagt) skett någon kärnteknikolycka i västvärlden som lett till skador utanför reaktorbyggnaden. Efter TMI olyckan i Harrisburg kostade det naturligtvis en del att städa upp inne i reaktorbyggnaden, ungefär en miljard dollar. Men varken miljö eller individer skadades. Så varför pekar Schlyter bara mot kärnkraft? Gör man en sannolikhetsanalys av kärnkraftsolycksrisken och ser vad det innebär för försäkringskostnad så blir det bråkdel av ören per kWh.


Schlyter - Risken för en allvarlig olycka är försumbar? Nej. Det är inte en singelolycka på cykel det handlar om.

Om kärnkraftverket i Forsmark skulle råka ut för en tillräckligt allvarlig olycka så skulle miljoner människor

i Stockholmsregionen bli utan hem.

Återigen ett tomt handviftande argument. Schlyter borde försöka förklara exakt vad för olycka han tänker sig. För jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig någon olycka i Forsmark som skulle påverka stockholm. Vi såg i Harrisburg vad konsekvenserna av en härdsmälta är i lättvattenreaktorer, noll påverkan utanför reaktorbyggnaden! Ändå vill Schlyter påstå att en olycka större är Tjernobyl är en realistisk risk i svenska reaktorer. Det visar bara på att han inte överhuvudtaget förstår tekniken. En sådan olycka som han tänker sig är fysiskt omöjlig. Läs tex mitt inlägg om Tjernobyl där jag förklarar fysiska anledningarna till Tjernobylkatastrofen och varför det är omöjligt i andra reaktortyper.

Men om Schlyter nu oroar sig för härdsmälta som är enda möjliga olyckansorsaken i lättvattenreaktorer så borde han jubla över tex pebble bed reaktorer där en härdsmälta är omöjlig eftersom smältpunkten på bränslet är högre än den temperatur som någonsin kan uppkomma i reaktorn. Jag tvivlar dock på att Schlyter jublar över de reaktortyperna, för han gillar inte kärnkraft punkt slut.


Kommentarer
Postat av: Oskar

Synd att ingen bryr sig om fakta när det gäller kärnkraften, allt handlar om känslor, rädslor och gamla myter. Går inte att debattera med dogmatiker tyvärr.

Såg att Jay Leno fått sin Tesla Roadster nu. Jäkligt tuff elbil..
http://www.jaylenosgarage.com/video/video_player.shtml?vid=229378

2008-05-20 @ 12:57:35
Postat av: Michael Lundahl Karnerfors

Omvärldsbevakning (du borde ha en slags inbox för det. :) ):
"Satsa på krnkraften?"
http://www.s-forum.se/p/2/5/4179/satsa-paa-kaernkraften

"I senaste numret av Illustrerad Ventenskap finns en artikel som påstår att om man använder torium i stället för uran så blir kärnkraften i praktiken helt säker. Är det läge att satsa på kärnkraften med den tekniken?"

2008-05-20 @ 23:06:50
Postat av: Michael Lundahl Karnerfors

Angående Annelie Mattsson-Djos inlägg... jag tycker du gör fel som inte försöker föra en konversation.

Ja, jag vet att det är motigt och förbannat bittert att hela tiden behövs säga samma saker om och om igen och att det är långt ifrån alltid man når fram. Men om man inte ens försöker, då kommer man *garanterat* inte att lyckas.

Själv har jag diskuterat med Anneli för ett tag sedan...

http://annelie.mattson-djos.se/2008/05/mobilen-dubblar-cancerrisken.html

...och faktiskt s¨var hon mottaglig för argument och gick till slut i sakfrågan med på att "han dragit lite för stora växlar på ett resultat som enbart antyder en risk".

Gör ett försök... man kan inte mer än lyckas. Låt inte de oinformerade vinna på uthållighet. Vi blir som sagt fler och fler som drar i samma riktning som du. :)

2008-05-21 @ 07:46:11
Postat av: christoffer

Lite of topic men jag såg en viktig poäng i commentarsfältet i "the oil drumm" (Ja dom diskuterar annat än olja där.)

En politiskt bra sak skulle vara och få ihop en EU certifiering för kärnreaktorer, idag måste varje design certas för varje enskilt land. Detta är en massiv extrakostnad helt i onödan.

Låt osspusha för att EU ska göra ngt som passar, gemensamma standarder :)

/c

2008-05-21 @ 11:14:52
Postat av: Johan Simu

Michael du har givetvis rätt i att jag borde försöka kommentera. På senare tiden har jag försökt undvika att bloggdebattera för mycket eftersom det lätt blir både enormt tidsslukande och energikrävande. Men jag ska nog ta och ge mig in i leken igen snart när all annan stress lagt sig.

Omvärdsbevakning vore bra ide :)

Christoffer, håller helt och hållet med. Skulle faktiskt vilja ta det ett steg längre och göra så att de designer som fått tummen upp av NRC(amerikanska nuclear regulatory commission) borde automatiskt få tummen upp i europa och vice versa. Det finns ingen mening med att omcertifiera varenda design så många gånger om.

Postat av: Oskar

http://wadstrom.blogspot.com/2008/05/lgg-ner-krnkraften-nu.html

"Det förändrar ingenting i frågan om kärnkraft. Vi skall inte ha en ålderdomlig, miljöfarlig, icke förnyelsebar energiproduktion. Vi har faktiskt ett val. Kärnkraften kan vi lägga ner nu."

"jisses jag fick visst hela reaktorkramarmaffian på besök samtidigt:)"

Tror ni att han kommer bry sig om fakta, källhänvisningar etc? Kärnkraftsmotståndarna är religiösa i sin övertygelse. Dogmatiker. De går inte att argumentera med, man borde skratta åt dem och hänvisa till en gymnasiekurs i fysik.

Synd bara att samtliga politiker i detta land är på detta sätt i samtliga områden.

Postat av: Johan Simu

Mmm håller med, många är "immuna" mot vetenskap så länge vetenskap inte ger direkt stöd åt deras förutfattade meningar. Kärnkraftsmotståndarna har väldigt mycket likheter med kreationiströrelsen.

2008-05-21 @ 22:07:21
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: christoffer

JAg undrar om man skulle kunna skapa en energiversion av CFSM (http://www.venganza.org/) för att peka ut absurditeterna i Kärnkraftsmotståndarnas argumentation ?

Det skulle vara kul :)

/C- som har spelat "wack a mole" senaste dygnet.

2008-05-22 @ 09:05:05
Postat av: Michael Lundahl Karnerfors

Även om man inte lyckas övertyga just de som redan har bestämt sig så kan man påverka de som kommer till hans sajt och läser.

2008-05-22 @ 09:38:06
Postat av: Johan Simu

Mickael, det brukar vara det jag också brukar ha i tankarna. Det går aldrig övertyga de som är frälsta motståndare, men förhoppningsvis så ser andra som läser hur tunna argument de har ifall man belyser det.

Men ibland vill man bara gå och banka huvudet i något hårt och trubbigt av ren frustration.

Har du själv en blogg föresten?

Christoffer, du det vore fan en bra ide. Det borde inte vara så svårt att göra ren parodi på kärnkraftsmotståndarna. Det är bara dra deras argument till sina logiska slutsatser så ser man absurditeterna :) Kanske något man borde göra!

2008-05-22 @ 13:46:45
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Michael Lundahl Karnerfors

Nej, har ingen blogg... men djävlar vad jag är sugen på att dra igång det nu när vi haft minst två "strålningslarm" under en månad. Motvikt till nojigheten behövs.

2008-05-22 @ 19:24:32
Postat av: Annelie

Hm. Jag har faktiskt gått en gymnasiekurs i fysik... Innan jag läste miljö & hälsoskydd på universitetet. För mig är frågan så enkel som att Risk=sannolikhet*konsekvens. Eftersom konsekvenserna av en olycka i ett kärnkraftverk, urangruva eller i avfallsförvaringen är oändligt stora (ett tydligt exempel är Tjernobyl), blir risken också oändligt stor (enkel matematik), oavsett sannolikheten och eventuella fördelar. Bara av det skälet är det inte hållbart att satsa en massa pengar på att bygga kärnkraft. Resten handlar inte så mycket om vetenskap som om politik. Det finns ju för guds skull enklare, billigare och hållbarare alternativ, så varför tjafsa om det överhuvudtaget, om man inte är ingenjör som vill säkra sin arbetsmarknad?

2008-05-23 @ 17:27:08
URL: http://annelie.mattson-djos.se
Postat av: Oskar

Annelie, ojdå. Då hade du kanske IG i den kursen då?

1. En olycka i ett kärnkraftverk, ja om du tycker skador motsvarande dem i Three Miles Island-olyckan är Oändligt stora så.

2. Vad menar du kan hända i urangruvorna som inte händer dagligen i tex kol-gruvor ? Tror du de som jobbar där glöder gröna eller ?

3. Vad är det som är problematiskt med avfallsförvaringen? Vi har redan bestämt oss för hur det ska gå till i sverige, bara inte var man ska göra det någonstans. Samtidigt ska man veta att med ny teknik kan man ta till vara på ännu mer av energin i "avfallet" och samtidigt korta ner halveringstiderna 1000-falt.

4. Tjernobyl är inte ett tydligt exempel på något som har med svenska lättvatten-reaktorer att göra. Det är bara ett bevis på att grafitmodererade reaktorer ska man inte leka med.

5. Din matematik kanske är korrekt men dina premisser är helt galna.

6. Vilka är dessa enklare alternativ ? Vet du hur många koppargruvor det krävs för att få koppar nog att sätta upp 6000 nya vindkraftverk vilket behövs för att ersätta kärnkraften? Kärnkraft är tro det eller ej både billigare, enklare och hållbarare.

Du borde läsa mer på Johans blogg, han har många bra genomgångar av det du tror dig veta.

2008-05-23 @ 17:44:17
Postat av: Johan Simu

Nu överdriver du radikalt. Konsekvenserna blir inte oändligt stora av någon av de olyckor du nämner, det är rena fantasier.

Tjernobyls konsekvenser är tex betydligt mindre än konsekvenserna av Banqiao dammolyckan i Kina, trots det förmodar jag att du inte vill avveckla all vattenkraft? Även Bhopalolyckan var värre än Tjernobyl, ska vi lägga ner all kemiindustri? men främst av allt så är tjernobyl överhuvudtaget inte representativ för all kärnkraft. En sådan slags olycka är omöjligt(ja du läste rätt, sannolikhet identiskt lika med noll) i flera andra reaktortyper. Du kan inte dömma en reaktortyp utifrån en annan eftersom de fungerar olika och det som är möjligt i ena är omöjligt i andra. En olycka i en gasturbin säger ingenting om hur säker en biomassakraftverk är trots att båda använder sig av kemisk energi. Skillanden mellan två reaktorer kan vara betydligt större än skillanderna mellan olika sätt att utvinna kemisk energi.

Sen förstår jag inte varför du säger att en olycka i en urangruva har oändligt stora konsekvenser. På vilket sätt är en olycka i en urangruva värre än en olycka i tex en guldgruva? Kvantifiera litegrann istället för att spekulera fritt. Om du hävdar att det kommer leda till stora stråldoser till befolkningsgrupper så specificera isåfall vilka radionuklider som kommer spridas och hur befolkningsgrupperna kommer komma i kontakt med dom i nog stora doser för att det ska ha en mätbar hälsopåverkan.

Sen avfallsförvaringen, samma frågeställning här. På vilket sätt är konsekvenserna av en olycka i en avfallsförvaring oändligt stora?
I realiteten är det tvärtom, olyckor i slutförvaringen kommer ha knappt mätbara konsekvenser på grund av de kemiska egenskaperna hos avfallet. Detta är något som naturen själv demonstrerat i och med de naturliga oklo reaktorerna som rullade för två miljarder år sen i Gabon. De producerade stora mängder av precis samma avfall som vi producerar i våra reaktorer, trots att avfallet helt oskyddat låg i berggrunden utsatt för konstanta strömmar av kokande vatten så rörde det sig inte sig mer än några centimeter, just på grund av aktinidernas kemiska egenskaper. Det finns ingen naturlig mekanism som kan transportera avfall från en avfallsförvaring och till ytan i hälsofarliga koncentrationer. Om du vill hävda annat så beskriv isåfall vilken transportmekanism som ska orsaka det? Aktinidoxider är inte bara nästintill olösliga i vatten, de adsorberas även flitigt mot alla ytor de kommer i kontakt med vilket utesluter en snabb transport genom berggrunden.

Som sagt, har du någon slags faktagrund för dina påståenden? Några referenser överhuvudtaget? Eller antar du bara att det ligger till på det sättet?

2008-05-23 @ 17:44:38
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Johan Simu

Nu överdriver du radikalt. Konsekvenserna blir inte oändligt stora av någon av de olyckor du nämner, det är rena fantasier.

Tjernobyls konsekvenser är tex betydligt mindre än konsekvenserna av Banqiao dammolyckan i Kina, trots det förmodar jag att du inte vill avveckla all vattenkraft? Även Bhopalolyckan var värre än Tjernobyl, ska vi lägga ner all kemiindustri? men främst av allt så är tjernobyl överhuvudtaget inte representativ för all kärnkraft. En sådan slags olycka är omöjligt(ja du läste rätt, sannolikhet identiskt lika med noll) i flera andra reaktortyper. Du kan inte dömma en reaktortyp utifrån en annan eftersom de fungerar olika och det som är möjligt i ena är omöjligt i andra.

En olycka i en gasturbin säger ingenting om hur säker en biomassakraftverk är trots att båda använder sig av kemisk energi. Skillanden mellan två reaktorer kan vara betydligt större än skillanderna mellan olika sätt att utvinna kemisk energi.

Jag förstår inte varför du säger att en olycka i en urangruva har oändligt stora konsekvenser. På vilket sätt är en olycka i en urangruva värre än en olycka i tex en guldgruva? Kvantifiera litegrann istället för att spekulera. Om du hävdar att det kommer leda till stora stråldoser till befolkningsgrupper så specificera isåfall vilka radionuklider som kommer spridas och hur befolkningsgrupperna kommer komma i kontakt med dom i nog stora doser för att det ska ha en mätbar hälsopåverkan. Jag har aldrig sett någon studie i någon strålskyddsjournal som styrker det du påstår.

Sen avfallsförvaringen, samma frågeställning här. På vilket sätt är konsekvenserna av en olycka i en avfallsförvaring oändligt stora?

I realiteten är det tvärtom, olyckor i slutförvaringen kommer ha knappt mätbara konsekvenser på grund av de kemiska egenskaperna hos avfallet. Detta är något som naturen själv demonstrerat i och med de naturliga oklo reaktorerna som rullade för två miljarder år sen i Gabon. De producerade stora mängder av precis samma avfall som vi producerar i våra reaktorer, trots att avfallet helt oskyddat låg i berggrunden utsatt för konstanta strömmar av kokande vatten så rörde det sig inte sig mer än några centimeter, just på grund av aktinidernas kemiska egenskaper.

Det finns ingen naturlig mekanism som kan transportera avfall från en avfallsförvaring och till ytan i hälsofarliga koncentrationer. Om du vill hävda annat så beskriv isåfall vilken transportmekanism som ska orsaka det? Aktinidoxider är inte bara nästintill olösliga i vatten under reducerande förhållanden, de adsorberas även flitigt mot alla ytor de kommer i kontakt med vilket utesluter en snabb transport genom berggrunden under alla omständigheter.

Som sagt, har du någon slags faktagrund för dina påståenden? Några referenser överhuvudtaget? Eller antar du bara att det ligger till på det sättet? Vars finns det kritiska tänkandet som borde vara den största drivkraften hos naturvetare?

2008-05-23 @ 17:51:40
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Anders

Kunde vara intressant att höra dina tankar om den här: powerprice/" rel="nofollow">http://www.salon.com/news/feature/2008/06/02/nuclearpowerprice/

2008-06-02 @ 23:32:06
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: Johan Simu

Länken verkar inte fungera :(

2008-06-03 @ 10:56:26
URL: http://gronarealisten.blogg.se/
Postat av: Anders

powerprice/" rel="nofollow">http://www.salon.com/news/feature/2008/06/02/nuclearpowerprice/ kanske kan funka då?

2008-06-05 @ 09:13:03
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: Johan Simu

Får enbartHTTP 404 - File not foundThe Salon.com page you are looking for cannot be found. The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.Ifall det inte är en jättelång artikel så kanske du kan prova kopier och klistra in här i kommentarsfältet? Kontigt att länken är död för mig medans den funkar för dig.

2008-06-05 @ 11:02:31
URL: http://gronarealisten.blogg.se/
Postat av: Anders

Märkligt. Det ska alltså vara underscore (_) mellan power och price i adressen, men det blir skräptecken när jag klistrar in det här hos dig ... Testar att skicka länken via mail. Några utdrag:"No nuclear power plants have been ordered in this country for three decades. Once touted as "too cheap to meter," nuclear power simply became "too costly to matter," as the Economist put it back in May 2001.

/.../

In fact, from 2000 through October 2007, nuclear power plant construction costs -- mainly materials, labor and engineering -- have gone up 185 percent!

/.../

A May report by the Bush Energy Department concluded that Americans could get 300 gigawatts of wind by 2030 at a cost of 6 to 8.5 cents per kilowatt-hour, including the cost of transmission to access existing power lines. And the cost of integrating the variable wind power into the U.S. grid would be under 0.5 cents per kilowatt-hour. (Wind turbines provide energy on average 35 percent of the time. Nukes average 90 percent availability. That means it takes 300 gigawatts of wind capacity to deliver as much electricity as about 120 gigawatts of nuclear.)Finally we have the reemergence of concentrated solar thermal power (also known as concentrated solar power, or CSP). Utilities in the Southwest are already contracting for power at 14 to 15 cents per kilowatt-hour. The modeling for the California Public Utilities Commission puts solar thermal at around 13 cents per kilowatt-hour. Because CSP has large cost-reduction opportunities from economies of scale and the manufacturing learning curve, the modeling foresees the possibility that CSP costs could drop an additional 20 percent by 2020. And those prices include six hours of storage capacity, which allows CSP to follow the electric load, and that is even better than nuclear power, which is constant around the clock.All of these sources of electricity are considerably cheaper than the electricity that would be generated by new nuclear plants, which the commission estimates costs more than 15 cents per kilowatt-hour before transmission and delivery costs. This entire discussion doesn't even consider the issue of uranium supply, whose price has risen sharply in recent years. A big shift toward nuclear power would no doubt further increase prices. If, as many advocates want, we ultimately go toward reprocessing of spent fuel, that would add an additional 1.5 to 3 cents per kilowatt-hour to the cost of nuclear power."

2008-06-05 @ 18:14:01
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: Anders

Ett utdrag:

"A May report by the Bush Energy Department concluded that Americans could get 300 gigawatts of wind by 2030 at a cost of 6 to 8.5 cents per kilowatt-hour, including the cost of transmission to access existing power lines. And the cost of integrating the variable wind power into the U.S. grid would be under 0.5 cents per kilowatt-hour. (Wind turbines provide energy on average 35 percent of the time. Nukes average 90 percent availability. That means it takes 300 gigawatts of wind capacity to deliver as much electricity as about 120 gigawatts of nuclear.)Finally we have the reemergence of concentrated solar thermal power (also known as concentrated solar power, or CSP). Utilities in the Southwest are already contracting for power at 14 to 15 cents per kilowatt-hour. The modeling for the California Public Utilities Commission puts solar thermal at around 13 cents per kilowatt-hour. Because CSP has large cost-reduction opportunities from economies of scale and the manufacturing learning curve, the modeling foresees the possibility that CSP costs could drop an additional 20 percent by 2020. And those prices include six hours of storage capacity, which allows CSP to follow the electric load, and that is even better than nuclear power, which is constant around the clock.All of these sources of electricity are considerably cheaper than the electricity that would be generated by new nuclear plants, which the commission estimates costs more than 15 cents per kilowatt-hour before transmission and delivery costs. This entire discussion doesn't even consider the issue of uranium supply, whose price has risen sharply in recent years. A big shift toward nuclear power would no doubt further increase prices. If, as many advocates want, we ultimately go toward reprocessing of spent fuel, that would add an additional 1.5 to 3 cents per kilowatt-hour to the cost of nuclear power."

2008-06-05 @ 18:16:16
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: Anders

Ett utdrag:"A May report by the Bush Energy Department concluded that Americans could get 300 gigawatts of wind by 2030 at a cost of 6 to 8.5 cents per kilowatt-hour, including the cost of transmission to access existing power lines. And the cost of integrating the variable wind power into the U.S. grid would be under 0.5 cents per kilowatt-hour. (Wind turbines provide energy on average 35 percent of the time. Nukes average 90 percent availability. That means it takes 300 gigawatts of wind capacity to deliver as much electricity as about 120 gigawatts of nuclear.)Finally we have the reemergence of concentrated solar thermal power (also known as concentrated solar power, or CSP). Utilities in the Southwest are already contracting for power at 14 to 15 cents per kilowatt-hour. The modeling for the California Public Utilities Commission puts solar thermal at around 13 cents per kilowatt-hour. Because CSP has large cost-reduction opportunities from economies of scale and the manufacturing learning curve, the modeling foresees the possibility that CSP costs could drop an additional 20 percent by 2020. And those prices include six hours of storage capacity, which allows CSP to follow the electric load, and that is even better than nuclear power, which is constant around the clock.All of these sources of electricity are considerably cheaper than the electricity that would be generated by new nuclear plants, which the commission estimates costs more than 15 cents per kilowatt-hour before transmission and delivery costs. This entire discussion doesn't even consider the issue of uranium supply, whose price has risen sharply in recent years. A big shift toward nuclear power would no doubt further increase prices. If, as many advocates want, we ultimately go toward reprocessing of spent fuel, that would add an additional 1.5 to 3 cents per kilowatt-hour to the cost of nuclear power."

2008-06-05 @ 18:17:16
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: Anders

Utdrag:"A May report by the Bush Energy Department concluded that Americans could get 300 gigawatts of wind by 2030 at a cost of 6 to 8.5 cents per kilowatt-hour, including the cost of transmission to access existing power lines. /.../Finally we have the reemergence of concentrated solar thermal power (also known as concentrated solar power, or CSP). Utilities in the Southwest are already contracting for power at 14 to 15 cents per kilowatt-hour. The modeling for the California Public Utilities Commission puts solar thermal at around 13 cents per kilowatt-hour./.../All of these sources of electricity are considerably cheaper than the electricity that would be generated by new nuclear plants, which the commission estimates costs more than 15 cents per kilowatt-hour before transmission and delivery costs."

2008-06-05 @ 18:23:42
URL: http://www.emretsson.net
Postat av: tabletki

gronarealisten.blogg.se is super
[url=http://www.youtube.com/watch?v=mcLG-zdw0OY]Tabletki odchudzanie[/url]

2012-11-04 @ 10:11:43
URL: http://www.youtube.com/watch?v=mcLG-zdw0OY

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback