Debatten med Göran Bryntse, uppdate.

Göran Bryntse lämnade en kommentar på mitt blogginlägg om vår debatt där han skrev ner den svarsartikel han inte fick in i tidningen. Så här kommer hans svar och mitt svar. Mitt svar i fetstil igen. jag vill bara lägga till ytterligare en kommentar, Göran påstår att ranstad uran hade lett till 30 öre/kWh bränslekostnade för kärnkraft. I dagsläget kostar det 18,8 öre att producera en kWh vid Oskarshamns kärnkraftverk. 10% av de kostnaderna är bränslekostnader och en tredjedel av bränslekostnaderna är från naturligt uran. Resten är anrikning och bränsletillverkning. Det blir alltså ungefär ett halvt öre som naturligt uran kostar per kWh. Påstår Göran att Ranstad uranet kostade 60ggr!! så mycket som uran som bryts vid andra urangruvor. Det skulle ligga runt 6000 dollar per kg isåfall.

Nåja här under är slutet på debatten.


Bifogar mitt svar till Simu, som inte publicerades i Dalarnas Tidningar / Göran B

Svenskt uran kostade 30 öre/kWh

Johan Simu försvarar kärnkraft utan hänsyn till ekonomi och miljö. Van Leeuvens beräkningar är givetvis publicerade på många ställen, t ex av Oxford Research Group, som tilldelats det prestigefyllda
Niwano Peace Price för sina publikationer, t ex publikation Q6, ?Nuclear Power-the energy balance? av van Leeuwen & Smith.
Simu refererar till Olympic Dam i Australien. Den är i huvudsak
en koppargruva där uran är en av biprodukterna. Den
skulle inte löna sig
som enbart en urangruva. Rössing i Namibia är en mycket speciell gruva , ett gigantiskt dagbrott med oacceptabla miljöförhållanden. Den var planerad att stänga i fjol på grund av dålig ekonomi men har fått en nådatid på grund av den rådande uranbristen. Gemensamt för dessa gruvor är att det inte finns några planer på att återställa de omfattande miljöskador de åsamkat. I Namibia har man grävt upp ofattbara en miljard ton malm ur gruvan varav ca 350 miljoner ton blivit radioaktivt avfall som deponeras i en näraliggande dal utan skydd för väder och vind. Att missköta miljön och arbetarna på det sätt som görs i Namibia är oacceptabelt i civiliserade länder.
Ett jämförelse med
den sen 25 år stängda urangruvan i Ranstad i Billingen i Västergötland är här motiverad. Uranhalten där är ungefär lika låg som i Namibia. Där har man med skattebetalarnas pengar försökt att städa upp efter sig även om mycket återstår att göra och området fortfarande förblir delvis avspärrat under lång tid framöver. Kostnaderna för uranbrytningen i Ranstad uppgår idag till ca 30 öre/kWh räknat på det producerade uranet, dvs. långt ifrån lönsamt.
Simus okritiska förhållning till alla uppgifter från kärnkraftsindustrin är inte högskolemässig. På Högskolan Dalarna försöker vi få studenterna att värdera uppgifter och tänka själva. Så är tydligen inte fallet i Göteborg. Det känns därför inte meningsfullt för mig att fortsätta debatten med Simu så det här blir mitt sista svar till honom.

Göran Bryntse, Tekn Dr


Göran, det spelar ingen roll hur många gånger du nämner van Leeuwen och Smith, fakta kvarstår ändå att deras siffror inte stämmer med verkligheten och det är verkligheten som är viktig, inte imaginära siffror i bluffstudier.

Oavsett hur många think tanks som ORG som tittar på det så är ändå inte van Leeuwen och Smiths resultat publicerat i någon respektabel forskningsjournal. Det är däremot livscykelanalyserna nedan som du kan blädda igenom och som är total industrioberoende. Det finns många fler, gå in på sciencedirect och se vad konsensus bland LCA's är.

M Rashad, Applied Energy, 2000, vol 65 211-219.
Young Eal Lee et al, Progress in nuclear energy, vol 37, 113-118.
Koji Tokimatsu et al, Energy Policy, 2006, vol 34, 833-852
Vasilis M. Fthenakis, Energy Policy, 2007 ,vol 35, 2549-2557
Hiroki Hondo, Energy, 2005, vol 30, 2042-2056
Luc Gagnon et al, Energy Policy, 2002, vol 30, 1267-1278
Keishiro Ito et al, Energy Convers. Mgmt, 1997, Vol. 38, 607-614.
Daniel Weisser, Energy, 2007, vol 32, 1543-1559.

Du kan inte heller kalla att Öko institutet är kärnkraftsvänliga, trots det är deras siffror glasklara, precis som alla andra livscykelanalyser jag refererat. De visar alla samma sak och dementerar alla van Leeuwen och Smith. Att du hänger upp dig på just van Leeuwen och Smiths förmodar jag är för att det är den enda livscykelanalysen som överhuvudtaget visar dåliga siffror för kärnteknik. Ditt argument hänger enbart på dom och dementeras av alla andra.

När du beskriver uranbrytning så låter det som du tror att nytt radioaktiva material produceras när i realiteten man bara gräver upp det som redan finns i backen. Det finns inga som helst problem med attt späda ut, kemiskt stabilisera och återställa allt det man brutit och det ska man givetvis enligt lag kräva. Att vissa gruvor skitit i det betyder inte att det inte går. Ranstad är dåligt exempel på en gruva från en tid då miljölagstiftning inte var något att bra sig om, Bra exempel på återställning är Nabarlek och Mary Kathleen i australien. Det finns en fullständig plan för återställning av Olympic och gruvbolaget är tvingat enligt australiensisk lag att sätta undan pengar till återställning. Om det inte är så i Namibien så kan du knappast säga att det är uranets fel. Att afrika blir exploaterat är ingen nyhet, förhållandena i andra afrikanska gruvor är knappast bättre och säger absolut ingenting om västerländsk gruvdrift.

När det gäller vilka fyndigheter som är brytbara så beror det givetvis på uranpriserna. Det intressanta är då att uranpriserna kan mer än femdubblas utan att påverka elproduktionspriset mer än med några öre. De fyndigheter som bryts vid Olympic är utan tvekan brytbara ekonomiskt vid en sådan prisnivå. Sen är det inget nytt att bryta flera mineraler samtidigt, alunskiffer innehåller mycket mer än uran som gör det intressant. Att det skulle vara ett argument mot uranbrytning är nått nytt, uran bryts även i samband med fosfatbrytning och där finns enorma uranfyndigheter. 30 öre kWh för Ranstad uran låter som en siffra tagen direkt från
www.mdani.demon.co.uk/para/random.htm

Ditt lilla påhopp om att jag inte kan tänka kritiskt är mest sorgligt. Speciellt då du helt ignorerar alla forskningsrön som inte är negativa till kärnteknik. Det är nog du som behöver lära dig tänka själv och inte okritisk svälja varje suspekt studie som görs för att svartmåla kärnteknik. Vetenskaplig granskning är tydligen inget för dig men jag kan upplysa dig att jag skolats i det grundligt under min utbildning.

Johan Simu
Fil.kand kärnfysik.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback