Allas vår käre vän Göran Bryntse är på g igen.

Stor elbesparingspotential i Europa

Paolo Bertoldi från EU-kommissionen höll ett föredrag vars slutsats var att det gick att spara cirka en tredjedel, eller 446 TWh elenergi, i hushåll och servicenäringen inom EU fram till 2015. Om man därtill lägger bedömningen att det går att spara minst en tredjedel av elenergin även inom industrin så blir den totala besparingspotentialen inemot 700 TWh fram till 2015.

700 TWh motsvarar cirka 120 kärnkraftsreaktorer av normalstorlek, det vill säga elbesparingspotentialen i Europa är mycket stor

Sveriges elförbrukning har till exempel sjunkit med 6 TWh sedan 2001. Resultatet blir sannolikt ett gigantiskt elöverskott om ingenting görs. Den mest näraliggande åtgärden för att lösa det problemet vore att politikerna äntligen tar sitt demokratiska ansvar, det vill säga fullföljer resultatet av folkomröstningen om kärnkraften 1980 och på allvar börjar avveckla kärnkraften. En lämplig takt vore en reaktor om året med början år 2009.

Oavsett om dessa fantasibesparingar kan genomföras eller ej(något jag vad nada om) så är det talande att Bryntse vill genomföra besparingarna för att kunna stänga 120 kärnreaktorer. Inte kolkraft, inte gasturbiner. Nej det är kärnreaktorerna som ska stängas. Varför inte annars nämna hur många kolkraftverk det motsvarar. Det betyder alltså att om antikärnkraftsfundementalisterna får valet att göra något ordentligt för miljön som att stänga kolkraft eller istället göra något meningslöst som att stänga kärnkraft så väljer de alltid det sistnämda. De vill inte effektivisera för miljöns skull.

Miljön är underordnad kärnkraftshatet.  En liten irriterande detalj som tiotusentals dödsoffer årligen i europa från kolföroreningar och risk för klimatförändringar är inte alls lika högt prioriterat som att stänga kärnreaktorer som inte orsakat ett enda dödsfall under hela sin driftstid.

För de som inte är bekant med Göran Bryntse så kan ni läsa den senaste diskussionen jag hade med honom här Debatt mellan mig och Bryntse och de sista två inläggen här Debatt mellan mig och Bryntse uppdate.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback