Där rök ännu ett av moralisternas argument

Som jag skrivit några gånger tidigare på min blogg så är jag för att legalisera alla droger och dopingmedel av en enkelt anledning, Ingen, speciellt inte pappa stat, ska kunna säga åt individer vad de kan och inte kan göra med sin egen kropp. Ofta så kryper argument fram som att det skulle kosta samhället mycket, dels tror jag inte så är fallet men hur som helst skiter jag fullständig i det. Lagar ska inte skapas för att balasera landets ekonomi. Isåfall borde vi omedelbart förbjuda fet mat, godis, läsk, alkohol, nikotin och sporter som orsakar mycket skador som handboll. Ett annat argument som ploppar fram är att våldsbrott skulle öka etc. Nu visar det sig att så inte är fallet gällande steroider iallafall.

Anabola inte alltid orsak till våld
Till min förvåning fann jag i stället att män som använder anabola steroider inte begår våldsbrott oftare än vad män gör i jämförbara grupper som inte använder dessa droger.
I studien har Klötz kartlagt tidigare brottslighet hos anabola-missbrukare och intervjuat ett 60-tal fångar vid Österåkeranstalten.

Förbudet mot steroider är ett typiskt exempel på hur det blir när moralkärringar får bestämma, de tycker att det är "fusk" med steroider. Men låt för guds skull idrotten sätta upp sina egna spelregler utan att involvera lagstiftning. Den åsikter verkar konstigt nog även tillämpas på individen som dopar sig och inte ens tävlar i någon idrott. Han/hon fuskar mot sig själv antar jag? Att det har negativa effekter på hälsan verkar rätt klart, men knappast mer än hälsoeffekterna av att vara en överviktig rökare eller att festa två gånger i veckan, lät folk ta den risken ifall de så väljer. Ingen klagar på att människor hoppar fallskärm eller tävlar i fridykning.

Sverige har bland de hårdaste droglagarna i västvärlden. I de flesta andra europeiska länder verkar det som användande av droger och doping inte är brott, endast försäljning. Jag tycker det är en rimlig lagstiftning om man försöker förhindra bruk utan att det inkränker på personlig frihet. Bäst vore givetvis om det beskattades och såldes på apotek helt fritt, precis som alkohol säljs på systemet.


Kommentarer
Postat av: Dr. Jan S.

Dyre Johan,

Har du funderat på om vi nordbor kanske har så DÅLIGA GENER så att vi BEHÖVER såväl Systembolaget som en hård droglagstiftning för att inte GÅ UNDER?!

Detta gäller:

"
Orsaken till en alltmer utbredd förekomst av sodomi kan troligen sökas i ett generellt sett tilltagande missbruk av alkohol och andra skadliga stimulantia. Medicinska studier - Googla förslagsvis på: "alkohol" och "dopamin" (en signalsubstans) - visar nämligen att ett mer omfattande intag av alkohol förändrar mäns hormonbalans i riktning mot det traditionellt kvinnliga cerebrala könet och vice versa. Den ökande acceptansen av alkohol i vardagslivet i till exempel dagens Sverige, är sannolikt således en starkt bidragande orsak till den allt mer utbredda acceptansen av sodomi i vår samhällskropp.


Inom socialmedicinska kretsar så är det för övrigt allom bekant att ursprungsbefolkningen i Skandinavien har lättare att bli berusad och alkoholiserad än till exempel sydlänningar. Däri ligger orsaken till att exempelvis italienare och spanjorer regelbundet kan nyttja vin som måltidsdryck utan att bli alkoholister i lika stor utsträckning som till exempel infödda svenskar.


Rent genetiskt sett så beror skillnaden på att den skandinaviska populationen generellt sett besitter en så kallad allel i sitt DNA som präglar dem för en stark respons på stimulantia såsom alkohol. I specifikt detta avseende så är generellt sett således den skandinaviska ursprungsbefolkningen av sämre kvalitet, rent genetisk sett, än till exempel individer från södra Europa.


Brasilianska studier visar att 89,6 procent av män över arton år som förgripit sig på pojkar upp till elva års ålder hade alkoholproblem. Män som begått sexualbrott mot pojkar hade generellt en högre alkoholkonsumtion än de män som begått sexualbrott mot flickor.


Svårast alkoholproblem hade de män som förgripit sig på obekanta pojkar. Bland gärningsmännen var det tio procent som själva hade blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, och den siffran stämmer överens med flera tidigare studier om sexualbrott mot barn (Accent, 2008).


Detta innebär att individer födda i Skandinavien som inte har benägenhet att missbruka stimulantia och som har en traditionell sexuell läggning, av statistiska skäl är predestinerade att erfara betydande problem i umgängeslivet i sina hemländer till följd av att deras hormonbalans inte är påverkad av frekventa intag av stimulantia. Den så kallade svenska folksjälen främjar således av rent genetiska skäl ett bisexuellt leverne och pedofili samt missbruksproblem.


Detta förhållande är en starkt bidragande orsak till att exempelvis Sverige har ett så kallat systembolag i syfte att kontrollera svenskens intag av alkohol; svenskens gener är helt enkelt av alltför dålig kvalitet i detta avseende för att han ska anförtros att själv sköta sitt intag av rusdrycker. Sannolikt står även orsaken till förekomsten av ett antal storebrorsliknande svenska myndigheter som till exempel Socialstyrelsen att finna i detta förhållande."

I vintras sköt en troligen väldigt klarsynt yngling i finska Tusby nio personer inklusive sig själv. Det var nog bland annat det ovanstående som han tänkte på när han desillusionerat och uppgivet deklarerade:

"Människan förtjänar bara att dödas."

2008-03-29 @ 23:10:05
Postat av: Johan Simu

Jan,

Du menar att alkohol främjar homosexualitet? Eftersom jag inte ser något fel med homosexualitet så spelar det ingen roll för min del. Men jag tror inte så är fallet.

Pedofili är ett så passt litet problem att jag inte ser hur det är relevant för befolkningens alkoholkonsumtion i stort. Sen blir det ett höna eller ägg problem, vad orsakar vad. Jag kan inte i mina vildaste fantasier tänka mig att alkohol gör människor till pedofiler. Däremot kan jag tänka mig att pedofiler konsumerar mycket alkohol. Psykiska besvär leder som sagt ofta till missbruk.

Min grundattityd är iallafall enkel, kan man inte hantera något så får man ta konsekvenserna av det. Bara för att några inte kan hantera en substans eller aktivitet ska inte alla berövas sin frihet. Sverige känns på många sätt som ett av de minst fria länderna. Individuell frihet ska alltid stp över allt annat och får aldrig tummas på även om det är för "samhällets bästa". Svenskar är tyvär obrydda om det.

Sen är inte svensk lagstiftning konsekvent, om den finns för att skydda medborgare från sig själv, vilket vore en vedervärdigt attityd, så borde omedelbart det läggas restriktioner på fet mat och kolhydratrikmat. Fetmarelaterade sjukdomar rasar som rena epidemin.

Postat av: Dr. Jan S.

Ja, Johan, att ifrågasätta sodomi är ytterst kontroversiellt i dagens inflammerade debatt om sexuellt likaberättigande; "bögarna är heliga..."


Frågan är: vem vinner YTTERST på detta skrämmande aggressiva debattklimat som inverkar menligt den naturliga, uråldriga relationen mellan man och kvinna?


Personligen så är jag tämligen övertygad om att mycket mäktiga krafter systematiskt verkar i det fördolda för att förvandla vanliga, godhjärtade, välmenande familjeförsörjare till lättkontrollerade slavar under en upplyst elit. Kriget mot familjen och de traditionella värdena blir i det perspektivet helt naturlig eftersom familjen ju utgör ett fullgott alternativ till statsmakten beträffande att tillhandahålla medelsvensson tryggheten i vardagen.


Om man har en stor och välmående familj där alla tar hand om alla så behöver man ju varken daghem eller åldringsvård med mera! Och då blir man ju mindre beroende, det vill säga mer svårkontrollerad, av statsmakten som primärt vill stärka statsbudgeten genom att optimera skatteintäkterna och tänker mindre på den enskildes livskvalitet.


När kvinnorna utförde traditionella sysslor i hemmen så gick ju detta arbete inte att beskatta! Men sedan kvinnorna hade "frigjort" sig från de "chauvinistiska" männen så gick precis samma arbetsuppgifter utmärkt väl att beskatta när de nu utfördes inriktat på icke familjemedlemmar inom den offentliga sektorn i stället... ☺


Och ett glorifierande av sexuella minoriteter tjänar samma syfte, nämligen att misstänkliggöra, och i förlängningen krossa, den traditionella kärnfamiljen. Ja, hela den klassiska, västerländska värdegrunden är under attack allt sedan flumpolitiken blommade upp i samband med 60-talets Vietnamdemonstrationer och den sedan dess tilltagande anti-intellektualismen.


Ytterst kan en utpräglat liberal syn på sexualitet ses som en attack på livet självt. I en rent zoologisk-mekanisk bemärkelse så förutsätter nämligen human fortplantning normalt sett att en manslem införs i en vulva. Desto mer manslemmar införs i andra mäns anus och desto mer vulvor sammanförs, desto mindre blir således sannolikheten att släktet överlever.


Yttringar av icke traditionell sexualitet bör således, av rent Darwinistiska skäl, tyglas och motarbetas.


Rent tekniskt sett så kan givetvis släktets fortlevnad initialt säkras genom insemination i stor skala och på sikt genom användning av "kemiska vävstolar" för massproduktion av humanoider baserat på statistiskt fördelaktiga grunder för proportioner mellan till exempel intelligentia, tjänstemän och arbetare. Risken med detta är dock att den genetiska variationen på sikt utarmas eftersom inseminerande, blivande föräldrar sannolikt skulle välja spermier och ägg från en mindre krets av donatorer med särskilt åtråvärda egenskaper.


De traditionella samhällsstrukturerna, inklusive familjen, ska således troligen slås i spillror enligt principen: söndra och härska. Tågordningen är sannolikt därvid:

monarki - demokrati - socialdemokrati - kommunism - despotism - slaveri

Slutsatser:

Detta handlar således om något BETYDLIGT STÖRRE än om huruvida föräldrarna i LO-familjen Andersson i Gnesta är av samma kön eller inte. Det gäller ytterst vem (eller vad!) som ska bestämma vilka tankar som vi framdeles ska få tänka.


Media är ju inte precis demokratiskt styrt... ...och om folk får höra ett påstående tillräckligt många gånger så är det sant...

Fråga familjen Bonniers till exempel!


En sak är dock helt klar: galaxen väntar på oss människor. Och vi är predestinerade att utforska den, oavsett om vi kommer att göra det som traditionellt sexuella Homo sapiens sapiens eller som asexuella maskinintelligenser.


Ha det bra & Keep Smiling & Trevlig Helg! ☺

P.S. Nr. 1

Citat från visad URL:

"Alkohol ökar lusten - tillfälligt

Alkohol ökar tillfälligt mängden serotonin. Dessutom frigör alkohol endorfiner, ett kroppseget ämne som liknar morfin.

Men att alkoholen ökar lusten betyder inte att förmågan ökar. Tvärtom kan alkohol ge impotens, både på kort och lång sikt. Det beror delvis på att den påverkar könshormonerna. Manliga alkoholister har låga nivåer av det manliga könshormonet testosteron i blodet. Det kan leda till att testiklarna skrumpnar och kroppen antar alltmer kvinnliga former.

- Men testosteronnivåerna sjunker redan vid en vanlig fylla, säger Jaan Ruusa, läkare och doktorand vid Beroendecentrum Syd, Huddinge sjukhus.

Hos kvinnor med hög alkoholkonsumtion kan testosteronet öka samtidigt som kvinnliga könshormoner minskar. Därför får kvinnliga alkoholister ofta får ett maskulint utseende."

P.S. Nr. 2

Pedofili är INTE "ett litet problem", som du säger, Johan. Inom till exempel den Katolska kyrkan, med sitt stränga celibat, så är "gossekärlek" i praktiken den förhärskande umgängeskulturen...

Postat av: Johan Simu

Homosexualitet har funnits under hela mänsklighetens historia. Under romartiden var det extremt utbrett. Det går inte kalla homosexualitet för onaturligt eftersom människor alltid sysslat med det och det har uppenbarligen inte haft något negativt inflytande på mänsklighetens överlevnad.

Det finns inget som hindrar kvinnor från att göra traditionella kvinnosysslor i hemmet. Att de väljer att istället göra karriär är entydigt positivt, de har lika stor rätt att välja vad de vill göra med sitt liv som män. Oavsett hur traditioner tidigare varit. Frihet har alltid överträde över traditioner. Om "kärnfamiljen" endast kan överleva genom att förtrycka halva befolkningen så är den inte värd att bevara.

Fast nu har vi glidigt väldigt väldigt långt från vad blogginlägget handlade om, nämligen frihet att göra vad man vill med sin egen kropp och sitt eget liv. Det spelar ingen som helst roll vilka negativa effekter vissa preparat eller droger har, det viktiga är att det är upp till var och en ifall de vill ta de riskerna!

2008-04-04 @ 21:35:55
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Dr. Jan S.

Tack för (snabbt) svar, Johan.

Nyligen utförda svenska studier (bl. a omtalade i radio och i tidningarna i vintras) visar att FAMILJER SPRÄCKS betydligt oftare än annars om kvinnan har mer dokumenterad utbildning än mannen och om kvinnan arbetar och mannen inte gör det.

Således, OM barnen ska ha en god chans att få växa upp i ett harmoniskt hem med BÅDA sina föräldrar, SÅ ska mannen vara mer välutbildad än kvinnan som ska hålla sig hemma och utgöra en trygg bas för barnen och ge dessa stöd och kärleksfull omvårdnad.

Det var det systemet som gjorde Sverige rikt en gång...

Men det förutsätter att varken maken eller hans fruga super, dvs. drogar sig, för då blir de ANDROGYNER! Och om de är infödda svenskar av ursprungsbefolkningen så BEHÖVER de sitt Systembolag pga. sina DÅLIGA GENER som gör att de troligen inte själva klarar av att sköta sitt intag av rusdrycker - de små dekadenta liven :-)

Så om Storebror håller den svenska degenererade allmogen i Herrans tukt och förmaning, liksom tidigare, så kanske barnen till primärt infödda svenskar även i framtiden VET vem de ska kalla "pappa" respektive "mamma"!

Dessutom, när en NORMAL macho he-man utsätts för närmanden av sodomistisk natur, så vill han bara slå, skära och bränna etc. Så fungerar oftast de naturliga instinkterna och dem måste vi bejaka eftersom de främjar artens fortlevnad genom att öka sannolikheten för att NORMALA könsakter ska äga rum.

Således: Länge leve Systembolaget och drogkontrollen, av rent GENETISKT BETINGADE SKÄL. :-)

2008-04-04 @ 23:28:31
Postat av: Johan Simu

Då får väll helt enkelt männen se till att utbilda sig mer! :)

Om kvinnor vill välja karriär över familj så är det deras frihet att göra så, precis som vi män alltid kunnat göra. Det finns en anledning till att kvinnor kan göra det idag och det är för att de kämpat för att få sin frihet!

Vi har nog helt enkelt radikalt olika syn på vad som är viktigast. För mig står personlig frihet över allt, över familj, över samhälle. Över precis allt annat. Att begränsa någons frihet för att det påstås vara för samhällets bästa eller familjens bästa är i grund och botten bara en sorts diktatur.

Om vissa inte kan hantera frihet så är det inte ett argument för att alla ska berövas frihet. Man kan då återigen peka på fet mat och godis som är ett mycket större hot mot folkhälsan än alla droger och alkohol kombinerat!

Det finns ingen tvivel om att fetma negativt påverkar testosteronproduktion, humör, ökar östrogenhalter, sänker fertilitet, ökar mortalitet etc. Om vi är genetiskt betingade att bli alkoholister så är vi isåfall mycket mer betingade att bli överviktiga.

Ska då staten gå in och starta ett "sockerbolag" som sköter all försäljning av söt och fet mat för samhällets bästa och som kan neka försäljning till de som ser ut att väga några kilo extra?

Precis lika absurt är tanken på kontroll av droger, det är bara det att vi har vant oss vid den sortens kontroll, vana innebär dock inte att kontrollen är mindre felaktig.

Jag får definitivt inga våldsamma tankar om homosexuella stöter på mig, snarare tar jag det som en komplimang. Om man blir agressiv av en sån liten sak så är det nog inte homosexualitetens fel utan snarare att man har aggressionsproblem :)

Sen kan man även påpeka att på den gamla goda tiden med kvinnor hemma vid spisen medans männen var ute på fälten eller i fabriken och arbetade så söps det mycket hårdare än idag! Verkar dock inte som det påverkade fertiliteten :) Kärnfamiljen är en idealisering av en verklighet som aldrig egentligen existerat.

2008-04-05 @ 00:02:10
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Dr. Jan S.

Bra svar, Johan! Jag förstår hur du menar. Tack!

Men vem vill gifta sig med en "prestigefylld chef"... Nativiteten minskar i takt med att feminismen sprider sitt glädjedödande gift i samhällskroppen!

Muslimerna t ex kan inte ens stava till "jämlikhet". Men deras kvinnor formligen sprutar fram människokött ur sina underliv. Det är därför som Sverige har en muslimsk majoritet om 30-40 år...

Hellre "förtryckta" kvinnor och att arten och rasen överlever, än "ideologiskt korrekt emancipation" och att vi därmed byter ut landets befolkning!

Men (s) behövde ju ersätta de avdöende gråsossarna med nya bidragsberoende grupper som tackar för alla transfereringar genom att rösta på dem...

Dock, det mesta är en fråga om EKONOMI enligt följande:

Sänk skattetrycket till normal OECD-nivå (35%) och röstvägra så att Riksdagen förlorar sin legitimitet!

Då kollapsar förtryckarsystemet (!) snabbt.

Och "(drog)friheten blommar" - med automatik! :-)

Vi 50-talister växte upp med "bögnoja"; det allra värsta skällsordet var "bögjävel". Det höll dock lite stil på artens utveckling och motverkade alltför dekadenta yttringar.

Ni 80-talister är "hjärntvättade" :-) av det statliga, svenska skolsystemet att bli feminist-pacifister och "velournissar" :-) som ett led i elitens strävan att förslava den breda massan via alla totalkontrollerade media som mest bara sprutar ut fördummande skräpkultur.

Men för all del, läs "Du sköna nya värld" av Aldous Huxley. Snart är vi väl där - med automatik.

Så då kvittar det väl hur dekadent samhället blir eftersom vi snart alla bara är själlösa robotar med en "ideologiskt korrekt" attityd till "Storebror".

Heja Reinfeldt & Co - det förmodade "högerspöket"... :-(

P.S.
Det är möjligt att jag är lite småilsken pga. den skrämmande låga frekvensen av traditionellt feminina praktexemplar modell länken... :-)

2008-04-05 @ 15:13:37
URL: http://www.elizabethhurley.com/
Postat av: Joakim

Homosexualitet är väl knappast ett problem för människans överlevnad med tanke på hur många vi redan är och hur snabbt vi ökar i antal nuförtiden.

2008-04-05 @ 15:43:31

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback