Ännu en mördare...

image174

Från Environ. Sci. Technol
Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment

Our results indicate that shipping-related PM emissions are responsible for approximately 60,000 cardiopulmonary and lung cancer deaths annually, with most deaths occurring near coastlines in Europe, East Asia, and South Asia. Under current regulation and with the expected growth in shipping activity, we estimate that annual mortalities could increase by 40% by 2012.

Fetstilen min. Ibland hör man lite snack om att båtar använder den fulaste och smutsigaste oljan som överhuvudtaget går att få tag på. Men det talas sällan om konsekvenserna av detta i termer av människoliv. 60 000 dödsfall årligen är inget att leka med.

Vad är lösningen på detta problemet? Dels borde man omedelbart kräva bättre filtrering av avgaserna, men jag förmodar att det försvåras av brist på lagar i internationella vatten? Men i längden måste man helt enkelt byta till en  ny energikälla. Kan någon gissa vilken energikälla jag kommer förslå? Kärnkraft så klart! Kärnkraft är så mycket mer än bara el. 

220 reaktorer fördelat på mer än 150 båtar seglar runt på jordens hav. De flesta är atomubåtar, men även vissa hangarfartyg och isbrytare är kärnkraftsdrivna. Ryssland har byggt och brukat totalt 468 reaktorer på haven, fler reaktorer än alla de som byggts för elproduktion på land. Räknar man in alla reaktorer USA använt på haven så handlar det nog nästan om dubbelt så många skeppsreaktorer som kommersiella reaktorer.

De första invändningarna mot att byta ut alla dieselmotorer mot reaktorer är säkert detta:

1. Havet är förädiskt.
2. Kärnkraft är farligt.
3. Fraktbåtar är onda instrument för att sprida kapitalismen runt jordklotet och används för att hålla vid liv västs dekadenta och destruktiva livsstil.

1+2+3=überfarligt!!!!!!!

Men ändå har hundratals reaktorer snurrat runt på haven under hela kalla kriget och gör det ännu. Olyckor har givetvis skett, det är oundvikligt. Kursk sjönk(men orsakade ingen läcka från reaktorn givetvis), ryska atomubåtar rostar sönder och samman vid olika smutsiga hamnar. Den absolut dummaste olyckan var i en rysk ubåt 1985 där reaktorn just hade fått utbytt bränsle. De lyfte helt enkelt locket på reaktorn för högt och glömde att styrstavarna satt fast i locket, eftersom reaktorn var fylld med fräscht bränsle så blev den genast superkritisk när styrstavarna lyftes upp och värmeutvecklingen orsakade en ångexplosion.

Så olyckor kommer man aldrig komma undan, de kommer ske förr eller senare. Olyckor är givetvis även det största argumentet mot kärnkraftsdrivna fraktbåtar. För en kärnkraftsolycka är i mångas tankar synonymt med världens undergång. Men då frågar jag mig detta, hur många olyckor måste ske varenda år för att antalet dödsfall ska ens komma i närheten av den mängd människor som dör varje år nu på grund av fraktbåtar i vanlig drift?

60 000 dödsfall motsvarar 15 Tjernobylolyckor varje år, år ut och år in. Så destruktiva är diselmotorerna i dagens fraktbåtar! Tänk även på att en olycka i en båtreaktor aldrig ens kommer i närheten av tjernobylolyckan eftersom mängderna radioaktivt material i de reaktorerna är mycket mindre. Om vi tänker på den korkade olyckan 1985 så var hamnen redan efter 4 dagar rengjord nog för att man skulle kunna arbeta där igen. Efter 7 månader så var radioaktiviteten nere på naturliga låga nivåer igen. 10 personer dog av explosionen. Det hade krävts 6000 sådana olyckor varje år för att vara lika destruktivt som dagens båttrafik och den olyckan var utan tvekan det absolut met förödande och mest smutsiga som överhuvudtaget kan ske i en båtreaktorn. Den blev superkritisk helt utan något skydd eller inneslutning. Kan någon rimligtvis påstå att tusentals katastrofala olyckor kommer ske varje år ifall vi dumpar diesel och säger tummen upp till uranet?

"Problemet" är förstås att kärnkraftsdrivna skepp är lite dyrare än dieseldrivna skepp. Mest på grund av övernitiska lagar och regler. Men om man la kostnaden för 60 000 dödsfall och oräkneliga sjukdagar, för att inte tala om miljöskadorna, på fraktindustrin hade nog kärnkraft verkar väldigt lockande ekonomiskt.!Frågan är om det ens finns något annat alternativ än kärnkraft för fraktskeppen? Att inte behöva tanka på några år, högre hastigheter och mer lastutrymme är förstås även det attraktivt.

Här är två artiklar om kärnkraftsdrivna skepp.
Nuclear Power for Commercial Ships av Ron Adams
och
Nuclear-powered Ships

Som sagt, kärnkraft är så mycket mer än enbart elproduktion. Det är den utan tvekan mest flexibla energikällan som överhuvudtaget existerar. Under vatten, på land, i rymden. Överallt finns det användningsområden för kärnkraft.

Några intressanta artiklar

I DN kan man läsa På randen till katastrof (även några fler artiklar på ämnet SvD, DN, DN, SvD, SvD, SvD )
Citat
FN-chefen Ban Ki-Moon varnar för en katastrof om inget görs. På lördagen presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin fjärde stora utvärderingsrapport om den globala uppvärmningen.

Jag tror inte jag är ensam om att vara lagomt trött på alla katastrofrubriker. Oavsett vad som kommer ske i framtiden med global warming så finns det större och dödligare miljöproblem redan här och nu, tex de 1,5 miljon människor som dör varje år av luftföroreningar. 1 miljon av "gröna" biobränslen och 500 000 tusen på grund av smutsig kol. Dessutom är den kommande oljebristen mycket allvarligare än global warming.

Ärligt talat så oroar jag mig oändligt mycket mer för det som sker nu än vad som kan ske om 50 år. Om vi fixar problemen med luftföroreningar här och nu så löser vi klimatproblemen samtidigt. Beskatta inte co2, internalisera alla externa kostnader som uppkommer på grund av NOx, stoft, cancerogener osv. Vipps så kommer kol, biobränslen och olja vara dyrt som fan medans kärnkraft, vind, vattenkraft och till viss mån naturgas inte kommer påverkas mycket eftersom deras externa kostnader är i princip obefintliga. (se tex ExternE's resultat). Allt skitsnack om co2 skatter är totalt meningslöst, det är upplagt för fiffel och båg.

Den andra intressanta artikeln hittar man i SvD
Avbryt storsatsning på etanol
Citat
ATT DÖVA MILJÖSAMVETET Det verkliga hotet mot vår civilisation är att miljöpolitiken styrs av för mycket tro och för lite vetande. Bioenergi med till exempel etanol är en ödesdiger återvändsgränd.

Det är bra att allt fler påpekar vilken meningslös ide etanol är. Etanol är inte hållbart, inte miljövänligt och inte meningsfullt på något sätt överhuvudtaget. Förutom att lätta på folks samveten. Men vad är värst, att använda svältande människors grödor för att tanka sin bil för en försumbar minskning(om någon alls) av växthusgasutsläpp eller att tanka med bensin? Nej väck med etanol. Om vi ska ha miljöbilar så måste de drivas antingen med batterier eller med väte och laddas med kärnkraft eller förnyelsebar energi.

Däremot så förstår jag inte hur Lars Bern tänkt sig att sverige ska kunna klara sig på solenergi. Mängen solenergi som faller ner på Sahara är orelevant, inget europeiskt land kommer vilja vara beroende av elimporter från så känsliga och ostabila regioner i afrika. Dessutom verkar han ignorera att solpaneler är en rätt så smutsig teknik.

Tredje artikeln handlar om kärnkrafts renässansen

Citat
A recent application to build the first American nuclear power plant in nearly 30 years has the nuclear community aglow with talk of possible industry resurgence.

In September 2007, NRG Energy filed a proposal with the Nuclear Regulatory Commission to build a nuclear power plant in Texas. Last month, NuStart, a nuclear consortium, also filed an application. These represent the leading edge of a wave of renewed interest in domestic nuclear energy.


Det är alltid spännande när saker börjar ske i USA för det är i USA det måste ske ifall nått ska hända. Tycka vad man vill om det landet, men när de bestämmer sig för att få något gjort så blir det gjort. Enligt nya lagar och regler i USA så kommer kärnkraft få samma förmåner som förnyelsebar energi. Bäste vore givetvis om ingen energikälla fick några förmåner, men om förnyelsebar energi får det är det bara logiskt att kärnkraft också får det. Miljötomtarna gillar ju dock inte detta, för oavsett hur ofta de påstår att kärnkraft är för dyrt så vet de att vind och sol är flera gånger dyrare. 

Det finns några stora fel i den artikeln, de nämner price anderson act i artikeln och får det att låta som det är ett statligt stöd till kärnkraft. Det är helt fel. Vad Price Anderson gör är att ifall det sker en kostsam olycka så ska kärnkraftsindustrin tillsammans betala för kostnaderna så länge de inte överstiger 10 miljarder. Om de överstiger 10 miljarder dollar så står staten för resten. Som jämnförelse så kostade TMI olyckan mindre än en miljard dollar och TMI är det värsta tänkbara som kan ske i en lättvattenreaktor. Det existerar helt enkelt inget trovärdigt scenario som kommer leda till kostnader över 10 miljarder och amerikanska staten kommer aldrig behöva kliva in. I mina ögon vore det dock bäst att göra om Price Anderson och låta industrin stå för alla kostnader vid en olycka oavsett hur stora de är. Då kommer inte någon kunna påstå att det är en "subvention". Även fast det inte är en subvention ens idag. Vanliga försäkringsbolag borde även de idag kunna försäkra kärnkraftverk väldigt förmånligt för det finns ingen energikälla som är lika säker.

Det andra felet är att de påpekar att de två reaktorerna som planeras att byggas kommer kosta 6 miljarder dollar medans gaskraftverk av samma storlek skulle kosta 2 miljarder. Det är visserligen sant att konstruktionskostnaderna för kärnkraft är dyrare, men det leder inte nödvändigtvis till högre kostnader eftersom det är så billigt att driva kärnkraft. Jämnfört med priserna på naturgas så är uran nästan gratis och dessutom producerar kärnkraft el för de mest stabila priserna eftersom kärnkraft är totalt okänslig mot fluktuationer i uranpriserna. Den största kostnaden i kärnkraftverk är personalen.

Tredje felet är att man påstår att USA inte vet vad man ska göra av avfallet, det är ett påstående som jag är så äckligt leds på att jag vill spy galla över de som säger det. Det finns inget industriellt avfall som är så välstuderat och välkänt som kärnavfall!!!  "Problemet" med hur man ska ta hand om avfallen är för alla praktiska syften redan lösta, det är politik inte vetenskap som står ivägen för tex Yucca mountain projektet i USA eller för en delen KBS-3 i sverige. Om inte både sverige och usa envisades med att inte upparbeta avfallet så hade avfallsmängden reducerats med en faktor 20! Totala mängden svenskt avfall skulle reduceras från 8000 ton till 400 ton. Vilka är det som står ivägen för upparbetning av avfall? Miljömupparna så klart. De vill att man ska återanvända allt, förutom använt kärnbränsle förstås för kärnkraft är satan själv och att erkänna att avfallet kan hanteras vore att erkänna att det inte finns något argument mot en kärnkraftsutbyggnad.

Planen för att ta hand om kärnkraft är mycket bättre än den icke existerande planen på hur man ska ta hand om giftiga metaller i tex solpaneler, eller hur man ska ta hand om avfallen från kolkraft som årligen dödar 500 000 människor. Men ingen nämner de avfallen, solpanelerna kan vi väll göra med som med annan elektronikavfall. Skicka skiten till indien och afrika. Vi ser inte att de dör där borta så då kan vi låtas om att det inte händer eller hur? Bara vi inte, hemska tanken, gräver ner kärnavfall i sverige och riskerar att 1-2 personer kan dö under de kommande tusen åren.

Här är några fler artiklar om planer i usa.
State approvals sought for new US nuclear
Exelon chooses ESBWR for Texas
Application to build two US nuclear reactors

Till sist vill jag bara kommentera en blogg. Germunds blogg, vindkraft knuffar ut kärnkraft
Börjar det inte bli väldigt ansträngt att ständigt försöka spä på myten att kärnkraft och vindkraft står emot varandra? medans vattenfall bygger några megawatt vindkraft så planerar de långt större uppgraderingar av sina kärnkraftverk. De är komplementerande inte konkurrerande energikällor. Båda behövs, båda är rena, båda är säkra och de spelar olika roller i elnätet. Kärnkraften är bäst när den rulla på full effekt hela tiden och ger baskraft, vindkraft är bra eftersom den kan ersätta andra energikällor som behövs vid peak behov och i sverige är den utmärkt eftersom vi har vattenkraft som kan vara vindkraftens backup. Men om vatten ska kunna fortsätta vara enda backupen till vindkraft efter storskalig utbyggnad så måste vi även bygga ut kärnkraften så att mindre vatten behövs som bas.

Dr Patrick Moore om kärnkraft och miljöföreningar

Patrick Moore har mycket intressant att säga. Han var en av grundarna för Greenpeace och var ordförande för Greenpeace i Kanada i 9 år och för Greenpeace internationellt i 7 år. Nu är han däremot eco judas i greenpeace ögon eftersom han bytt attityd till många saker, bland annat kärnkraft.Vad är farligast?

image150


Avfall från kolkraft dödar varje år hundratusentals människor. Smaka på den siffran ett tag, hundratusentals! En befolkningsmängd som motsvarar Göteborg dör i lungsjukdomar på grund av luftföroreningar från kolkraft varenda jävla år.

Ändå så är det kärnavfall som uppmärksammas mest. Vi matas ständigt med hur farligt det är med kärnavfall. Men kärnavfall har dödat hela 0 personer, inte en enda! Miljontals människor har dött på grund av kolkraft sen 50 talet, men ingen har dött under samma tidsperiod på grund av bristfällig hantering av kärnavfall. Hur i helsike kan man då rimligtvis kalla kärnavfall för farligt medans man inte överhuvudtaget nämnet de farliga fossila avfallen? Avfall som ständigt och jämnt, dygnet runt, pumpas ut i vår atmosfär och läggs på hög i gigantiska askhögar. Avfall som läcker ner i grundvatten, som sprids för vindarna och som orsaka sjukdommar och död.

Så vad är farligast? Avfall som aldrig dödat en enda person och som eventuellt kan skada några få ifall en olycka sker eller avfall som årligen dödar hundratusentals människor utan att någon olycka behöver ske?

Märkligt...vad är det som gör att människor inte bryr sig om de farliga fossila avfallen? Är det för att vi all grillat korv över en grill och därmed inte kan tro att det är farligt? Är det för att vi kan relatera till det på ett vardagsmässigt sätt, gifterna från kol är inte mystiska och mytiska som den hemska radioaktiviteten som smyger runt, radioaktivitet som inte ens har anständighet nog till att lukta eller synas!

Miljöföreningarna borde släppa sin fetisch till kärnkraftsolyckor och börjar prata om hur många liv kärnkraft kan rädda ifall vi ersätter kolkraft med kärnkraft. Hundratusentals liv varenda år kan räddas! Jämnför det med de 30-40 som dog i akuta skador och de ca tusental som kanske kommer dö av cancer på grund av Tjernobyl. På tal om Tjernobyl och Ukraina, hur många har dött i Ukraina på grund av kolbrytning?

Kolkraft dödar fler personer vid vanlig drift än kärnkraft gör vid värsta tänkbara olycksscenariot!

Det tragiska är att alla dessa så kallade miljövänner som lobbat för att lägga ner kärnkraft faktiskt har lyckats i några länder, tragiskt eftersom kärnkraften utan undantag har ersatts med kolkraft. Nedläggningen av Barsebäck kostar runt hundra danskar livet varje år, nedläggningen av Italiens kärnkraft kostar några tusen Italienare livet ect. Nettoresultaten av idealisternas förnuftsvidriga kamp mot kärnkraft är att de tagit livet av tusentals människor! Heldre att några tusen dör nu årligen av kolkraft än att kanske ett dussintal människor totalt dör om tio tusen år ifall en slutförvaring börjar läcka, eller hur? Rackarns radioaktivitet, tacka vet jag smog, sot och aska, då ser jag iallafall vad som dödar mig.

Sanningen är nog att de så kallade "miljövännerna" bryr sig inte för fem öre om de som dör i kolgruvorna eller de som sakta kvävs till döds av lungsjukdomar. De nämner aldrig det för de bryr sig inte. Men den satans radioaktiviteten ska vi allt passa oss för. De spyr galla över vätskor ungefär lika radioaktiva som apelsinjuice som läckor ut ur kärnkraftverk, men de orkar inte säga ett ord om den farliga "läckan" som sker varje dag, året runt från skorstenen på kolkraftverk eller för den delen biokraftverk.

The road to hell is paved with good intentions


En riktig pärla till artikel

Hittade dessa tabeller och grafer i Markandya and Wilkinson "Electricity generation and health" The Lancet 2007; 370; 979-90

image143

image144

image146

Där den sista tabellen är per TWh och för kärnkraft är all hypotetiska cancerfall och ärftliga effekter inkluderat.

Det finns ju inte så mycket man behöver säga egentligen. Kärnkraft är totalt överlägset allt annat ur både hälso och miljösynpunkt.
Äntligen börjar detta uppmärksammas!


"Även ickerökare drabbas av fruktad lungsjukdom"
Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor

Två citat från första artikeln.

"Föroreningar i inandningsluften har på bara tre år krävt två miljoner ickerökande kinesers liv. Det visar nya forskningsresultat. En ny rapport från WHO, som presenteras vid Europeiska lungmedicinkongressen i Stockholm i morgon, visar också att lungsjukdomar om tio år är den tredje största dödsorsaken i världen. Redan i dag är en miljard av jordens innevånare drabbade. Därför måste Sverige nu inom EU verka för att gränsvärdena sänks för utsläpp av luftförorenande partiklar. Det skulle spara en halv miljon européers liv årligen, skriver professorerna vid Karolinska institutet Sven-Erik Dahlén och Gunilla Hedin.""

"I samband med kongressen publicerar WHO en rapport som slår fast att en miljard av världens innevånare i dag har kroniska lungsjukdomar och att dessa 2020 kommer att vara världens tredje största dödsorsak. "

De styckena ovan förklarar precis varför vi ska göra oss av med fossila bränslen så fort som möjligt och varför vi inte ska ersätta dom med biobränslen. Lösningen är oerhört enkel, kärnkraft! Civil västerländsk kärnkraft har aldrig orsakat ett enda strålningsrelaterat civilt dödsfall, inte ett enda. Ändå motarbetas denna energikälla hårdare än kolkraft som varje år dödar hundratusentals människor inom EU. Stängningen av Barsebäck har lett till hundratals dödsfall! Långt fler än vad som hade dött ifall Barsebäck tex hade fått en härdsmälta. Kolkraft dödar mer människor vid daglig drift än vad kärnkraft gör vid värsta tänkbara scenariot! Inte ens ett tjernobyl varje år hade dödat lika många som kolkraft, kolkraft orsakar fler dödsfall varje dag än tjernobylolyckan totalt kommer orsaka!

Varför finns det en folkkampanj mot kärnkraft men inte en mot kolkraft? Varför spenderar Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Jordens vänner och andra miljöföreningar så enormt mycket mer tid på att bekämpa kärnkraft som inte dödar någon än kolkraft som dödar hundratusentals årligen vid vanlig drift? Har de inget som helst sinne för proportioner? Varför förespråkar dessa miljöföreningar biobränslen trots att förbränning av biomassa är lika smutsigt som kolkraft? Dags att vakna till och sluta upp med hyckleriet.

Vad är fel? Köttet eller köttproduktionen?

när klimatfrågan är så het så söker media hela tiden efter nya syndabockar. Nu är det köttets tur.
Ökat köttätande skadar miljön
Ett kilo kött gör större skada på miljön än 25 mils bilåkning
Nödvändig föda eller skräpmat?

image132


Då är frågan för mig, är det köttet det är fel på. ELLER är det fel på sättet som vi "framställer" köttet? Uppenbarligen finns det ju en bov i dramar. Kan vi bedriva köttproduktion på ett sätt som inte frigör en jäkla massa växthusgaser? Istället för att fråga oss om vi ska sluta äta kött så tycker jag den mer relevanta frågan är ifall vi kan göra köttproduktionen miljövänligare. Om svaret på den frågan är nej så måste vi ta ställning till att sänka köttkonsumptionen. Men är svaret ja ska vi lägga resurserna på att göra den miljövänligare. Det viktigaste är att ställa rätt fråga, men ingen verkar göra det. 

Kan vi då göra köttproduktionen miljövänligare? Ta tex de beryktade boskapsfjärtarna. Jag såg för inte så länge sen ett intressant program på discovery channel om hur man vaccinerat får eller grisar eller vad det nu var så att de inte får de bakterier som producerar metan i deras tarmar. Pang bom fjärt problemet löst! Jag har inte försökt hitta någon vetenskaplig rapport så jag vet inte hur väl utvecklad denna metoden är. Mycket av det de visar på discovery och national geographic är trots allt tvivelaktigt. Men det visar iallafall att vi kan lösa problemet med "kofjärtar" i princip. Det skulle inte förvåna mig om man även kan fixa biffen genom genmanipulation. Men det är ju givetvis miljövännerna mot. Genmanipulation är stora satan nummer två efter kärnkraften. Bara ännu ett ondskefulla redskap för stora industriernas i deras kamp att korrumpera mänskligheten och göra oss till hjärndöda konsumtionsslavar.

Jag antar att konstgödsel är en stor bov. Konstgödsel framställs till stor del med hjälp av naturgas. Är det enda sättet att framställa konstgödsel? Nej! En kemist berättade för mig om hur man i Norge förut använde electricitet för att framställa svavel ur luften. De hade nämligen nog stor elproduktion för att göda marken med det. Kräver en jävla massa el givetvis. Men el kan vi producera utan koldioxidutsläpp. Då har vi löst växthusgasproblemen på grund av konstgödsel. Konstgödsel i sig är inte problemet, det är sättet vi framställer konstgödsel på idag som är problemet. Men vi kan ju inte använda el för miljövännerna vill ju sänka elproduktionen eftersom de inte tycker om kärnkraft.

Kötttransporterna då? Tja där får vi vänta till batteriteknologin eller vätebränsleceller eller någon slags biobränsle är nog utvecklad för att kunna på allvar ersätta bensin och diesel inom transportsektorn. Eller låta en större andel av transporterna gå via tåg. Men transporterna i sig är inte problemet, det är bränslet. Återigen behöver vi större elproduktion.

Man kan förmodligen eliminera så gott som alla stora utsläppsbovar relaterat till köttproduktionen. Det gäller bara att ställa rätt frågor. Kortsiktigt är det kanske nödvändigt att reducera köttkonsumptionen för att nå utsläppsmålen. Men långsiktigt är det inga problem att öka den igen när köttproduktionen blir miljövänligare. Tyvär så är miljövänstern mot konsumption och tillväxt i allmänhet. Då är det inte konstigt att de vill reducera konsumption snarare än att göra konsumption miljövänlig. Det finns alltid tekniska lösningar till så gott som alla problem. Någon kommer nog förslå högre beskattning av kött. Många veganer och flummvänster hade nog älskat om blandfärs går upp till 100 kronor kilot. Men en sådan åtgärd kommer enbart slå mot individen. Då är det bättre att lägga lite utsläppskostnader på köttindustrin. Det kommer givetvis också slå på köttkonsumenterna, men inte enbart. Det finns inget principiellt hinder mot att göra den mesta produktionen, inte bara köttproduktionen, väldigt miljövänlig.

Om någon däremot kommer på hur man ska framställa biffar av alger eller soja, biffar som har lika komplett aminosyraprofil som kött och dessutom smakar gott och är lika billigt som fläskkött. Då äter jag det direkt. Överhuvudtaget så har jag en magkänsla av att en allt större del av matbehovet kommer och kan täckas av haven. Fiskeriet idag kan närmast likna jakten före människan började med jordbruk. Primitivt! Precis som våra stenåldersförfäder utrotade djurarter så utrotar vi idag fiskarter på löpande band. Det är dags att vi går mot havsjordbruk. Miljövänliga fiskodlingar, alger osv.

Jag börjar bli leds på de konstanta försöken att få konsumption=hemskt. Konsumption är det som driver utveckling och utveckling är det som höjer levnadsstandard. Det är varken önskvärt eller möjligt för mänskligheten att gå tillbaka till nått primitivt jordbrukssamhälle. Att försöka förhindra konsumption kommer endast resultera i långsammare utveckling och därmed tar det LÄNGRE tid att lösa problemen.

Kärnkraft och vindkraft är komplementerande, inte konkurrerande energikällor

Det är vanligt att förespråkare både för vindkraft och kärnkraft försöker vrida frågan till en antingen eller fråga. Antingen vindkraft eller kärnkraft. Jag brukar ofta halka ner i den fällan själv. Men det är ett rätt meningslöst sätt att se på situationen eftersom de egentligen är två helt olika energikällor med olika roller.

Vindkraft behöver ju som alla vet en backup som kan tas i drift när det inte blåser särskilt mycket eller för mycket. I Sverige har vi det så bra att vi kan använda vattenkraften som backup eftersom det är en miljövänlig och lättreglerad energikälla. Direkt vinden slutar blåsa så öppnar vi dammluckorna mer och problemet är löst.

Men vi har inte oändligt mycket vattenkraft och i dagens läge används vattenkraften till stor del som baskraft i nätet precis så som kärnkraften. Om vi vill göra det möjligt med en massiv utbyggnad av vindkraften utan att behöva bygga en fossil backup så måste alltså vattenkraften vara öppen för att spela rollen som backup kraft. Då kommer den med nödvändighet vara tvungen att spela en mindre roll som baskraft. Kärnkraften blir då naturligtvis det mest lämpliga valet. Kärnkraft är som bäst när den rullar på med konstant effekt och ger baskraft till nätet. Den är inte lika väl lämpad så som vattenkraft till att trappas upp och ner vid behov.

Det mest logiska är då uppenbart.
Bygg ut kärnkraft så att den tar en allt större roll som baskraft.
Bygg ut vindkraft och låt den rulla för fulla muggar när det blåser.
Spara vattenkraften som backup till vindkraften när det inte blåser fullt så mycket.

Med en sådan mix kan vi lätt dubbla sveriges elproduktion utan att för den skullen släppa ut signifikant mycket mer koldioxid! Att däremot bygga ut vindkraften med någon annan backup än vattenkraft skulle däremot kraftigt öka våra koldioxidutsläpp. Tyvär så ser jag ofta från "miljövänners" sida att de vill använda gasturbiner som backup till vindkraft.

Maximera sänkningen av koldioxid

Statens större intäkter av en eventuell spekulativ höjning av bensinskatten fick mig att tänka lite. De 75 miljarderna. Hur tror du man sänker kolidoxidutsläppen effektivast?

1. Genom att bängla med ineffektiva biobränslen i sverige och subventionera miljöbilar?

2.Genom att låta Kinesiska och Indiska energiföretag låna upp till 75 miljarder per år utan ränta om varenda krona går till att bygga kärnkraftverk (jag väljer kärnkraftverk eftersom en investerad krona i kärnkraft ger avsevärt mycket mer el än en investerad krona i vind eller solkraft). Den summan skulle kunna finansiera 3-4 reaktorer per år vilket då innebär 4-7 kolkraftverk mindre per år. Det innebär 45 miljoner ton co2 mindre per år efter 4 reaktorer är byggda. För att sänka Kinas ökande co2 utsläpp med en lika stor mängd som hela Sverige släpper ut per år behöver vi alltså enbart finansiera 4-5 reaktorer!

Så säg mig hur spenderar vi pengarna bäst om det är absoluta utsläppsminskningar vi är ute efter? Vill vi verka duktiga och kunna säga att Sverige är bäst, eller vill vi göra en skillnad?

Nu är det ju tyvär inte logik och maximering som driver världen. En politiker som förslår det ovan hade hängts av miljöfanatikerna, piskats av sossarna och beskylts för slöseri av högern. Men Sverige hade till och med kunnat tjäna på det om vi har som krav på lånet att svenska ingenjörer, svetsare med mera ska få säg 10% av arbetena i byggnadsprojekten. För varje år som vi lånar ut 75 miljarder så hade vi bidragit till att ett helt sverige i koldioxidutsläppsminskningar. Vi hade räddat tusentals liv både i minskade föroreningar men också förre kolgruvearbetare som omkommer i olyckor. Vi hade gett jobb åt svenska akademiker, ingenjörer och arbetare.

Säg mig någon, finns det något snabbare sätt som Sverige kan sänka utsläppen? Finns det något billigare sätt som Sverige kan sänka utsläppen? Reinfeldt kräver globala lösningar. Detta innebär i mina ögon globala investeringar.


För het att hantera? Knappast


Oxford research group, en oberoende förening som bedriver fredsforskning, har släppt en starkt kritisk rapport om kärnkraftens utvecklingspotential.
Too Hot to Handle? The Future of Civil Nuclear Power

Men tyvärr så är deras argument mot kärnkraft bara en flitig återvinning av gamla argument som blivit desarmerade tidigare. Några argument kanske innehåller en smula sanning medan andra bara är märkliga.

Redan i inledningen så gör författarna, Barnaby och Kemp, ett väldigt märkligt påstående. De hävdar att om kärnkraften ska ha någon inverkan på koldioxidutsläppen så måste det byggas 3000 nya reaktorer före 2075. 4 reaktorer måste tas i drift varje månad fram till 2075. De kallar en sådan utbyggnadstakt en ?pipedream?. Om inte detta är möjligt så borde vi enligt dom förkasta kärnkraft som ett alternativ helt och hållet. Det märkliga med detta argument är att 3000 reaktorer tillsammans producerar 50% mer elektricitet än hela världen använder idag/1/. För att kärnkraft ska vara ett alternativ för Barnaby och Kemp räcket det alltså inte bara för kärnkraft att kunna ersätta all fossil elektricitet vi använder idag utan den måste kunna producera 50% mer än så. Om vi ställer samma krav på vindkraft så måste det byggas närmare 9 miljoner vindkraftverk fram till 2075 vilket innebär närmare 11 000 varje månad/2/. Uppenbarligen är det ett förnuftsvidrigt krav att ställa på någon energikälla.

Barnaby och Kemp påpekar även att Frankrike under sin snabbaste utbyggnad tog i drift 3.4 reaktorer per år. Det användes som argument mot att det inte går att bygga 4 reaktorer i månaden globalt. Men allt som krävs är uppenbarligen att 10-15 länder eller regioner bygger ut kärnkraft i samma takt som Frankrike gjorde för att man ska ta i drift 3-4 reaktorer varje månad. Den utbyggnad som Barnaby och Kemp kräver är kanske inte en ?pipedream? utan fullt möjlig om ekonomiska motiv existerar. Men en sådan utbyggnadstakt är förmodligen varken nödvändig eller önskvärd.

En mycket viktigare fråga är vilken roll kärnkraft kan spela utan att man kräver att den på egen hand ska lösa alla problem. Det har en forskargrupp vid Princeton gjort. Princeton University's Carbon Mitigation Initiative/3/. De har förslagit 15 metoder som tillsammans kan lösa koldioxidproblemen fram till 2050. Varje metod kan på egen hand reducera koldioxidutsläppen med 1 gigaton per år och den reduktionsförmågan kallar Princeton för en ?wedge?. En av deras ?wedgar? är att addera 700GWe ny kärnkraft. Det motsvarar ungefär 500-700 nya reaktorer. Det kräver bara att utbyggnadstakten motsvarar den under 70- och 80-talen, vilket är väldigt konservativt. Enbart Kina har planer på att bygga 300GWe nya reaktorer fram till 2050. Även Indien har ambitiösa och storskaliga planer för sin kärnkraft. Genom flera sammanslagningar så verkar kärnkraftsindustrin förbereda sig för en sådan utbyggnad. Det är därför inte osannolikt att kärnkraft står för mer än en ?wedge? fram till 2050. Det är därmed lätt att inse att Barnaby och Kemp har helt fel när de påstår att kärnkraft inte kan spela en signifikant roll i att reducera koldioxidutsläpp. Kärnkraft är dock inte en ensam lösning utan en av flera lösningar.

Ett annat argument Barnaby och Kemp tar upp är att uranreserverna inte räcker till för en kärnkraftsutbyggnad. Därför måste kärnkraftsindustrin gå över till breederreaktorer. Men enligt Barnaby och Kemp är breederreaktorer farliga och opålitliga. Det saknar helt grund i verkligheten. Uranreserverna räcker för en väldigt lång tid framåt och de forskningsbreederreaktorer som funnits har alla fungerat väl. Problem har givetvis funnits, som med alla tekniker under test stadiet. En kärnkraftsutbyggnad kan däremot pressa produktionskapaciteten hårt innan gruvindustrin hinner börja utvidga igen. IAEA räknar med att fram till 2025 kommer den potentiell årliga uranproduktionskapaciteten ligga på 86 000 ton/4/ med tanken på de projekt som just nu planeras för att utvidga kapaciteten. Det förväntade behovet av uran 2025 tros vara runt 100 000 ton. Sekundära källor som MOX bränslen och anrikning av utarmat uran kan hantera gapet. Men det finns ingen fysisk anledning till varför inte gruvproduktionen kan öka ännu mer ifall det ekonomiska intresset existerar.

De identifierade uranresurserna är 4.7 miljoner ton vilket räcker i 70 år. Men förutom de identifierade resurserna så finns det 10 miljoner ton spekulativa resurser. Dvs. resurser som man ännu inte verifierat men som finns där så länge inte våra geologiska kunskaper är helt fel. Man måste även ha i åtanke att världen är väldigt underprospekterad när det gäller uran. Det är troligt att det finns mycket mer oupptäckt än upptäckt uran/5/. Men även om vi är pessimistiska och antar att det inte finns mer högkvalitativa uranreserver så finns det utöver de 14 miljoner tidigare nämnda tonnen ytterligare 22 miljoner ton uran i fosfater världen över. Det är dyrare att utvinna men det är inte så dyrt att det påverkar elektricitetsproduktionspriserna nämnvärt. Speciellt inte i mer avancerade generation-4 reaktorer som kan utvinna en faktor 30-50 gånger så mycket energi ur uranet. Urantillgångarna är alltså kortsiktigt fullt tillräckliga för en expansion av kärnkraften och långsiktigt så är de mer än tillräckliga om man tar hänsyn till nya prospekteringar, fosfater, breederteknologi, torium och de 4,5 miljarder ton uran som finns upplöst i världshaven. Den sista källan kan förse oss med energi i hundratusentals år. IAEA sammanfattar situationen bäst/6/.


Thus, sufficient nuclear fuel resources exist to meet energy demands at current and increased demand well into the future. However, to reach their full potential considerable exploration, research and investment is required, both to develop new mining projects in a timely manner and to facilitate the deployment of promising technologies.

Resten av Barnaby och Kemp's rapport handlar uteslutande om att försöka koppla ihop kärnkraft, kärnvapen, terrorister och fientliga stater i en salig mix. Det handlar nästan uteslutande om antaganden från författarnas sida som de inte försöker underbygga på något sätt.

Primärt så anser de att mer kärnkraft kommer leda till större risker för vapenspridning på grund av att mer plutonium produceras. De anser att flertalet nationer kan vara frestade att använda plutonium från använt kärnbränsle till vapen. Det de ignorerar är att även om det är möjligt att bygga en bomb av plutonium från använt kärnbränsle så är den bomben opålitlig och kommer i regel bara ge 10% eller mindre av sprängkraften som en bomb byggd av högkvalitativ plutonium/7/. Vad de även ignorerar är att det är fullt möjligt för en nation att skaffa plutonium på ett mycket enklare sätt än genom civil kärnkraft. Ett elektricitetsproducerande reaktor är av nödvändighet komplex på grund av de tryck och temperaturer som reaktorn måste klara. Men om man bygger en liten reaktor enbart med syfte att producera högkvalitativt plutonium så behöver man ej bry sig om sådan problematik. Den kan byggas enklare, snabbare, billigare och förmodligen i hemlighet. Men framförallt så producerar den plutonium av överlägset mycket bättre kvalite./8/. Om en nation vill ha kärnvapen är alltså civil kärnkraft varken ett nödvändigt eller önskvärt steg i processen. Det är tvärtemot otrolig ologiskt och onödigt att försöka ta omvägen runt civil kärnkraft när det finns mycket snabbare sätt att få tag på det material man är ute efter. Det är därmed inte berättigat att påstå att en civil kärnkraftsutbyggnad i vissa länder signifikant ökar risken för kärnvapenprogram.


Barnaby och Kemp går vidare till att måla upp ett enormt terroristhot mot kärnreaktorer. Enligt dom så kan en välutrustad terroristgrupp ta över ett kärnkraftverk och därefter få reaktorn att bli superkritisk som i Tjernobyl eller orsaka en härdsmälta som vid TMI. Det finns inget tänkbart sätt som man kan få en lättvattenreaktor att bli superkritisk. Oavsett hur välutrustad en grupp terrorister är så måste de ändå lyda naturens lagar. De kan däremot möjligtvis orsaka en TMI liknande härdsmälta. Men till vilket syfte? Inget radioaktivt material sprids ut ur reaktorbyggnaden. Den enda konsekvensen blir ekonomisk. Sen kan man debattera hur sannolikt det är att en grupp terrorister verkligen kan ta över och hålla ett kärnkraftverk nog länge för att orsaka någon bestående skada. I de flesta länder så bevakas kärnkraftverk av hundpatruller och vakter med automatvapen. En 9/11 liknande attack mot kärnkraftverk hade förmodligen inte heller slutat i katastrof på grund av de otroligt hållbara inneslutningsbyggnaderna som omger reaktorer. Nya reaktorer byggs med dubbla inneslutningar som definitivt kan hantera sådana attacker. Däremot kanske vissa delar av en upparbetningsanläggning kan vara möjliga mål för en sådan attack så som Barnaby och Kemp påpekar. Men det är naturligtvis inte en omöjlig uppgift att även göra dessa anläggningar säkra mot alla tänkbara attacker. Att riva dom är inte enda lösningen så som Barnaby och Kemp vill påskina.

Barnaby och Kemp kritiserar upparbetning av använt kärnbränsle med anledningen att det är omöjligt att stjäla använt kärnbränsle på grund av den höga radioaktiviteten medan upparbetat plutonium kan hanteras. Men sen vänder de totalt och säger att använt kärnbränsle är en risk eftersom terrorister kan stjäla det och tillverka en smutsig bomb. Då kan man fråga sig vad Barnaby och Kemp egentligen tror? Är det möjligt att stjäla eller ej? Oavsett så är deras argument mot upparbetning ej genomtänkt. Även om vi får signifikant större mängder upparbetat plutonium i världen så behöver det ej innebära en signifikant ökad risk för spridning av plutonium. Volymerna av plutonium kommer ändå vara så små att de lätt kan förvaras och bevakas i de anläggningar som idag används för det syftet. Om världen väljer att följa USAs GNEP (global nuclear energy partnership) plan kommer endast ett fåtal länder ha rätt att anrika och upparbeta. IAEA har liknande planer på gång. Konstigt nog så påstår Barnaby och Kemp att GNEP ökar risker för vapenspridning.

Det skulle vara intressant att se en beväpnad grupp försöka bryta sig in på La Hague i Frankrike, bekämpa sig genom de otaliga säkerhetsspärrarna för att slutligen lyckas spränga sig in i bunkern där plutoniumet förvaras. Ett sådant scenario är helt enkelt omöjligt. Däremot så finns det ett behov av att fortsätta bevaka allt plutonium lika noggrant som idag. Även plutonium av låg kvalité duger för terrorsyften.

Svaret till ?plutoniumproblemet? är inte att avveckla kärnkraften utan att utveckla den. Nästa generations kraftverk och bränslecykler kan konfigureras på ett sådant sätt att plutonium aldrig separeras ut i ren form. Dessutom kan allt plutonium brännas bort i dessa reaktorer och elimineras för evigt. Det är uppenbarligen att föredra över att vakta det för evigt så som Barnaby och Kemp tydligen önskar.


Slutligen påpekar Barnaby och Kemp att den största risken med en så kallad smutsig bomb ligger i den strålningsskräck som civilbefolkningen skulle utsättas för även om den reella risken inte berättigar en sådan skräck. Den bästa lösningen på det problemet är då uppenbarligen inte att avveckla kärnkraft, utan snarare att utbilda allmänheten om riskerna med strålning. Även om man avvecklar all kärnkraft så kommer det att finnas gott om ställen som terrorister kan stjäla radioaktivt material. Starkt radioaktiva preparat används både inom medicin och olika industrier helt oberoende av kärnkraft. Förmodligen är det lättare att få tag på radioaktiva material från dessa ställen än från tungt bevakade kärnkraftverk eller upparbetningsanläggningar.

Slutligen måste man även ha i åtanke att de risker som Barnaby och Kemp målar upp inte är specifika för kärnkraft. Det finns en rad kemikalier som kan används för terrorsyften lika effektivt som radioaktiva preparat och som dessutom är mycket lättare att komma över. Tänk bara på alla de tankbilar med klor som dagligen kör runt i Sverige. Det finns ingen anledning att tro att terrorister skulle inrikta sig på kärnkraftverk när det finns mycket lättare mål.

1.
http://www.iea.org/Textbase/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=29&Submit=Submit
2. Om man antar 1 MW vindkraftverk med 30% produktionskapacitet.
3. http://www.princeton.edu/~cmi/resources/stabwedge.htm
4. IAEA Red book 2005 http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/6606031E.PDF
5. http://www.world-nuclear.org/sym/2001/macdonald.htm
6. http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/6606031E.PDF
7. J.S Herring et al. Low cost proliferation resistant, uranium-thorium dioxide fuels for light water reactors. Nuclear engineering and design 203 65-85
8. För mer om det se Bernard Cohen ?The nuclear energy option?.


Intressant iaktagelse

CNNC looks for new sources of uranium

Kineserna ska undersöka att utvinna uran ur askan från ett kolkraftverk. Enligt artikeln så finns det över 100 ton uran i askan som produceras på ett år i kolkraftverket i fråga.

Då kan man fråga sig om det inte är mer energi i uranet i askan än energin som kraftverket får ut från att bränna kolet?

I en lättvattenreaktor får man ut 33 000 Megawattdagar termisk energi per ton uran. Men det är anrikat uran och det går åt ungefär 5 kilo naturligt uran på varje kilo anrikat. Så ur de 100 tonnen uran årligen får vi alltså 20 ton anrikat uran.

20*33 000*24=15.8 terrawattimmar. En tredjedel av det blir till elström. Alltså ungefär 5 TWh. Det motsvarar ungefär ett kraftverk på 600GWe. Men om man tar hänsyn till att 100ggr så mycket energi kan utvinnas ur uranet i breederreaktorer än den mängd dagens lättvattenreaktorer klarar av så landar vi på astronomiska 500TWh!! Dvs över 3 gånger så mycket el som hela sverige använder på ett år! Det är en jäkla massa energi bara ur uranet från askan från ett endaste kolkraftverk. Det motsvarar årliga elproduktionen från 60 000MWe installerad effekt. Tre gånger så mycket som kinesiska Three Gorges vattenkraftverket. Det största vattenkraftverket i världen.

För de som tvivlar på att man kan energimässigt utvinna uran ur spekulativa källor. Fundera några sekunder på de siffrorna! För de som tror att uranet snart kommer ta slut. Fundera då en stund på hur mycket kolaska vi har bara i europa! Om Kineserna lyckas få denna process ekonomiskt möjlig så är alla uranbekymmer lösta för väldigt lång tid frammåt. Dessutom har det inga negativa miljökonsekvenser, processen renar till och med askan från tungmetaller så att den senare kan användas i cement.

Jag mailade just förövrigt företaget som ska bedriva projektet och frågade vad de uppskattar att utvinningspriset per kg uran kommer ligga på.


En nyhet som knappt uppmärksammats

Putin's Arctic invasion

Ryssland försöker lägga anspråk på en stor del av nordpolen, förmodligen för att kunna utvinna all olja och gas som kan finnas där. Jag har inte sett någon annan rapportera denna nyheten så återstår väll att se hur seriöst det är.

Artikeln påstår att det finns dubbelt så mycket olja där som i Saudiarabien. Men det är förmodligen en ohyggligt optimistisk uppskattning och även om det finns så mycket olja där så är nog förmodligen bara en liten bråkdel möjligt att utvinna till rimligt pris.

Men om det finns så mycket olja och gas där och om tekniken går fram nog mycket för att det ska bli ekonomiskt att utvinna, då kommer den regionen bli oerhört viktigt inom 10-30 år då mellanösterns oljefält passerar sin produktionstopp. Två riktigt stora om. Men åå något sätt är det till och med positivt ifall det är så, för jag tror inte världen kommer hinna ställa om sig till en oljefri värld nog snabbt. Isåfall kanske de oljereserverna kan ge lite mer tidsfrist och göra omställningen lite mer ekonomiskt stabil? Men det negativa är förstås miljöpåverkan. Hur stor är miljöpåverkan av havsoljeutvinning?

Finns det hopp ändå?

image122


Idag läste jag denna debattartikeln på miljöpartiets hemsida
Läckande kärnkraftsavfall ger små miljöeffekter

Min första tanke var att jag hallucinerar friskt eller att jag helt tappat läsförmågan. Efter att ha nypit mig och laddat om sidan bara för sakens skull så var jag tvungen att erkänna fakta. En miljöpartist har skrivit en rationell debattartikel om kärnkraft! En artikel som rakt igenom är helt ok och sansad. Inge skitsnack, överdrifter eller lögner. Inge spridning av gamla idiotiska myter.

Det ska bli intressant att se hur responsen på denna debattartikel blir hos fundamentaliserna inom mp. Med tanken på att mp har sina grunder i kampanjandet mot kärnkraft så är väll risken att författaren till artikeln, Mikael Malmaeus, blir utfryst. Jag hoppas han får den sakliga debatten han efterlyser. Men mest troligt kommer det rinna ut i billig skrämselpropaganda. Det brukar ju räcka med att någon skäggig filur tyst viskar "becquerel" för att alla miljöpartister ska gömma sina döttrar under sängen. Vi ska inte ens tala om vad som händer om någon nämner plutonium..... 

Kina tar ledningen i koldioxidligan

image119China overtakes US as worst carbon polluter


CHINA has surged past the United States to become the world's biggest emitter of greenhouse gases, beating even the most pessimistic predictions that it would take at least another year to outstrip the US.

Tja det var väll förväntat. Men gick fortare än väntat. Men inte förvånande med den massiva utbyggnaden av kolkraft som påtår. De 300 kärnreaktorerna som kina planerar att bygga verkar väldigt lockande just nu. Men det går frammåt på kärnkraftsfronten, den 14 maj kopplades den ryskbyggda 1060MWe reaktorn Tianwan 2 till det kinesiska elnätet och kina vill bygga 30 till reaktorer med den kapaciteten fram till 2020. Synd bara att kinas elbehov ökar i en sån rasande takt. Men ju fler % av elproduktionen som kommer från kärnkraft ju bättre är det.

På tal om kärnkraft. Greenpeace är väldigt duktiga på att protestera, men man kan fråga sig varför de aldrig kedjar fast sig i Iran eller Kina i protest? Är det så att deras övertygelse bara är värd något då de kan demonstrera den riskfritt?

Märkliga argument

Jag läste detta blogg inlägget på Anna Norrman's blogg. Jag kunde givetvis inte hålla mig från att kommentera påståendena om uranbrytningen. Min kommentar finns att läsa där. Hon skrev sedan tillbaka ett svar till mig.

Tyvär så är jag spärrad från att svara på hennes svar till mig. Men vill poängtera några saker hon skrev som är rätt typiskt för kärnkraftsmotståndare. Det sammanfattar de vanliga argumenten mot kärnkraft och de är antingen self defeating eller byggda på missförstånd. Jag har inge tvivel om att Anna Norrman är en kompetent och intelligent människa, men det är dock märkligt att hon ej kontrollerat sanningshalten i de vanliga kärnkraftsmyterna. Vill iallafall tacka henne för hennes svar och hoppas att hon snubblar in på min blogg.

Citat Anna -Nja, att uran är radioaktivt även vid brytning är nog klarlagt. Att det är mindre mängder tar liksom inte bort problemet.

Detta är ett exempel på skräck för allt som är radioaktivt. Per definition om något är ett problem så måste det orsaka något slags bekymmer, eller hur? Om stråldoserna på grund av gruvbrytning för invånare runt urangruvorna är flera storleksordningar(100-1000 ggr mindre) mindre än de naturliga stråldoserna så kan de omöjligtvis orsaka bekymmer, de är helt enkelt inte ett problem.

Bara för att något är radioaktivt så innebär det inte att det är farligt! Våra egna kroppar är radioaktiva, luften vi andas är radioaktiv, marken vi står på är radioaktiv och vi bombarderas ständigt av kosmisk strålning. Radioaktivitet är något naturligt, det blir endast farligt i stora doser.

Här ser man doserna till befolkningen runt rangergruvan i Australien.
Här ser man doserna som gruvarbetare får i Kanada.

Doserna till invånare är så små att man utsätts för större stråldos under en flygtur.

Citat Anna- Avfallsfrågan är inte löst, alltså kan du inte säga att avfallshanteringen betalas genom avgifter.

Avfallsfrågan är i princip löst, SKB's KBS-3 är godtagbart, det är mest byråkrati som står ivägen för den metoden. Alla kostnader för KBS-3 betalas av kärnavfallsfonden, Kärnavfallsfonden i sin tur får sina pengar från avgifter på elen som produceras vid våra kärnkraftverk. Därför står industrin för kostnaderna av sitt avfall. Det går inte vrida det på annat sätt.

Citat Anna-  Och du nämner inte försäkringskostnaderna, som ju inte är helt ointressanta - se bara på Tjernobyl.

Att hänvisa till Tjernobyl är rätt meningslöst som jag förklarat i ett tidigare blogginlägg, en sådan olycka är OMÖJLIG(inte bara osannolik) i västerländska reaktorer. En rimligare jämnförelse vore TMI i Harrisburg. Jag vet inte vad kostnaderna var för TMI härdsmältan, men den innebar INGEN miljöpåverkan eller hälsopåverkan på befolkningen runt TMI. I USA tror jag man löst försäkringsproblemet genom att industrierna tillsammans startat en fond som de alla betalar till. Men är inte helt säker.

Citat Anna - Idag används fossila bränslen i huvudsak till transporter och de kan inte ersättas med kärnkraft. Jo, jag såg på din blogg att du gillar tanken på eldrivna bilar (och det är kanske EN lösning) men jag tror ändå inte att alternativet är att bygga upp en massa kärnkraftverk

Vem gillar inte tanken på eldrivna bilar? Då slipper man alla utsläppsproblem som både fossila bränslen och biobränslen står för. En del saker tyder på att etanol är hälsofarligare än bensin. Dessutom kan biobränslen inte stå för hela transportsektorns behov av bränslen, då måste vi använda enorma mängder mark till det ändamålet, speciellt om man faktorerar in biobränslens betydligt lägre EROEI jämnfört med bensin.
Biobränslen duger under en övergångsperiod. Men långsiktiga lösningarna ligger i eldrivna bilar. Om elen kommer från ett batteri eller från en vätebränslecell bryr jag mig inte om. Men kärnkraft kan både producera el och väte. Därför är kärnkraft oumbärlig i omställningen från fossila bränslen. Miljöföreningarna förespråkar nog biobränslen så hårt medans de är tysta om elhybrider endast för att de inser att bara kärnkraft kan täcka det enorma elbehovet som uppstår ifall vi får mer elhybrider.

Citat Anna - Uran är precis som andra fossila bränslen en ändlig resurs.

Uran en ändlig resurs..... Visst i princip är uran ändligt. Men de uran och torium resurser som finns räcker i hundratusentals år. Det är därför meningslöst att prata om uran som ändlig energi, i princip är även solljus och vindkraft ändliga energikälla, vätet som driver solens kärnreaktioner kommer trots allt ta slut om 4-5 miljarder år. Men det är meningslöst att prata i sådana termer, allt som räcker i mer än 200 år är hållbart ur ett mänskligt perspektiv.

Citat Anna - Varför satsa miljontals kronor på att bygga ut kärnkraften när man kan använda samma pengar till vindkraft/vågkraft/solkraft?

Varför välja? Vi kan bygga ut både förnyelsebar energi och kärnkraft. Det är idiotiskt att låsa in sig i ett hörn genom att utesluta det ena eller det andra. Det viktigaste är att bli kvitt energiformer som frigör stora mängder miljögifter och/eller koldioxid. 13 miljoner personer dör årligen på grund av miljögifter och föroreningar enligt WHO
Visst står dåligt vatten, vedeldning osv för det mesta av det, men luftföroreningar är inte försumbart.
Fördelen med kärnkraft är att den är billigare än förnyelsebar energi och minst lika ren. Speciellt då gen 4 reaktorerna är färdigutvecklade. Vi kan göra oss en större miljövinst med de pengar som investeras genom att låta kärnkraft vara en del i mixen. Sen är kärnkraft perfekt då det inte kräver en backup så som vind, sol och vågkraft gör. Man kan inte basera elnätet på okontrollerbara energikällor.

Kommentar till Bryntse i Ny teknik

Bryntses artikel finner man här.
 
http://www.nyteknik.se:80/art/50985


Har även skrivit om den på MFK's hemsida.
www.mfk.nu

Bryntse gör en del märkliga påståenden som är värda att syna ordentligt. Låt oss börja med första stycket.

Bryntse- "Det tyska Öko-institutet har med hjälp av livscykelanalyser kommit fram till att kärnkraft orsakar utsläpp av växthusgaser som motsvarar 64 gram koldioxidekvivalenter/kWh."

Men vad säger Öko's livscykelanalys egentligen? Man kan hitta deras rapport om kärnkraft här
http://www.oeko.de/service/gemis/files/doku/nuclear_co2paper_update2006.pdf

Bläddrar man till sidan 6 så hittar man det vi letar efter. Kärnkraft släpper ut 33g co2 ekvivalenter per kWh. Vad jag sett så finns det ingen nyare rapport från Öko's. Går inte finna Bryntses 66gram någonstans. Det är förövrigt inte förvånande att Bryntse använder sig av Öko's institutet eftersom de är kärnkraftsmotståndare.

Men vad innebär det. Är 33g co2/kWh en stor mängd? Är det mycket sämre än de förnyelsebara energislagen? Man kan hitta Öko's siffror för resten av energislagen här
http://www.oeko.de/aktuelles/dok/525.php
Jag kan inte läsa tyska, men tabellen går att tolka ändå. AKW är atomkraftwerk. Jämnför man kärnkraft med de fossila bränslena så klarnar bilden. Kärnkraft släpper endast ut 1/36 del av den co2 mängd som kolkraft släpper ut. Vad som även är intressant är att skillnaden mellan kärnkraft och vindkraft är hårfin. Ungefär 10g/kWh skillnad. Försummbart! El från kärnkraft släpper även bara ut en tredjedel så mycket som el från solpaneler. Om Bryntse drar slutsatsen att kärnkraft inte är något att ha mot klimathotet så borde han även förkasta vind och solkraft. Då får vi får helt enkelt försöka leva utan elektricitet!

Det är även värt att jämnföra Öko's siffror med de från andra livscykelanalyser.
Enligt vattenfall så släpper kärnkraft ut minst co2 av alla energislag. Så lite som 3gram/kWh, att jämnföra med runt 10gram/kWh för vindkraft. Både kärnkraft och vindkraft släpper alltså ut så lite co2 att det inte är värt att nämna.
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/595622milj/P0282331.pdf

Enligt en livscykelanalys av International energy agency(länken går dock till NEI).
http://www.nei.org/index.asp?catnum=2&catid=260
Ligger utsläppen på runt 2-59gram/kWh för kärnkraft och 7-124gram/kWh för vindkraft.

Det verkar alltså som att de flesta källor är sammstämmiga om att kärnkraft är lika bra, ur co2 synpunkt, som förnyelsebar energi, om inte till och med bättre! Att Bryntse drar en annan slutsats är märkligt. Hela hans argument är meningslöst.

Bryntse går sedan vidare till att kritisera svensk kärnkraft för att den släpper ut mer radioaktiva ämnen i östersjön än andra kärnkraftverk. Hur sant detta är vet jag inte, men det jag vet är att kärnkraftens totala utsläpp till östersjön är en försumbar del av den totala mängden radioaktiva ämnen som redan finns där. Låt mig citera två stycken från en HELCOM (organisationen som ansvarar för att Helsingforskonventionen efterföljs) artikel.
http://www.helcom.fi/environment2/ifs/archive/ifs2004/en_GB/C-137fish/

HELCOM - Doses to man due to liquid discharges from nuclear power plants in the Baltic Sea area are estimated at or below the levels mentioned in the Basic Safety Standards to be of no regulatory concern (individual dose rate of 10 µSv y-1 and collective dose of 1 manSv).

HELCOM- "The total collective dose from man-made radioactivity in the Baltic Sea is estimated at 2600 manSv of which about two thirds (1700 manSv) originate from Chernobyl fallout, about one quarter (650 manSv) from fallout from nuclear weapons testing, about 8% (200 manSv) from European reprocessing facilities, and about 0.04% (1 manSv) from nuclear installations bordering the Baltic Sea area."

Vi ser alltså att även om Forsmark och Oskarshamn släpper ut mest av kärnkraftverken runt östersjön så är det ändå så otroligt lite att det inte är värt att nämna. Det är ingen risk och det förorenar inte Östersjön.

Det är sedan snudd på roande att Bryntse säger att SKB's KBS-3 metod inte ens är värd att ta på allvar. Men han presenterar inget argument för sin sak. Han är däremot ivrig att förespråka en metod utvecklad av Nils-Axel Mörner, en man som har fått priset "årets förvillare 1995" av föreningen Vetenskap och folkbildning. http://www.vof.se 
Motivering?

VoF- Till Årets förvillare 1995 utsågs docent Nils-Axel Mörner vid Stockholms universitet. Han har anordnat universitetskurser om slagrutor där studenterna pådyvlas sedan länge motbevisade myter i stället för att få stifta bekantskap med den moderna vetenskapliga kunskapen inom området. Han har därigenom sett till att man inte ens vid universitetet går fri från grova förvanskningar av vetenskaplig metodik.

Bryntse har dock erfarenhet av andra förvillare, han har nämligen skrivit debattartiklar mot kärnkraft ihop med Eva Moberg, årets förvillare 1999.

Den stora frågan jag ställer mig är varför Ny Teknik publicerar denna smörja till debattartikel. Någon slags granskning kan man väll förvänta sig av en tekniktidning? 


Kärnkraft och koldioxidutsläpp

På senaste tiden har tidningarna dränkts i påståenden att kärnkraft släpper ut stora mängder koldioxid på grund av uranbrytning med mera. Allt detta är baserat på en studie gjord av Öko's institutet. Men vad säger Öko's studie egentligen?

Här är en sammanfattning av deras studie
http://www.oeko.de/service/gemis/files/doku/nuclear_co2paper_update2006.pdf

På sida 5 hittar man denna jämnförelsenimage97

Sedan kan man hitta denna sammanfattning
http://www.oeko.de/aktuelles/dok/525.php

image98

Jag förstår inte ett jäkla ord tyska men jag vet att AKW är atomkraftwerk. Det jag ser är då att AKW släpper ut betydligt mindre co2 än solpaneler och något mer än vindkraft. Att sen folk påstår att kärnkraft släpper ut mycket co2 baserat på denna studie. Det är bortom min fattningsförmåga. De förespråkar ju alla solpaneler som släpper ut mer än dubbelt så mycket.

Vad säger andra livscykelanalyser då?

Vattenfalls
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/595622milj/P0282331.pdf
image82

Enligt vattenfall släpper kärnkraft ut mindre än alla andra alternativ! Dvs mindre än vind, mindre än sol och mindre än vattenkraft.

Sen har vi IEA (international energy agency). Tabellen nedan kan hittas på NEI's hemsida
http://www.nei.org/index.asp?catnum=2&catid=260

image99
Där släpper kärnkraft ut näst minst koldioxid. I princip identiskt med vattenkraft och bättre än vind och sol. Kärnkraft släpper dessutom ut minst SO2 och väldigt lite NOX och partiklar. Något som även vattenfall håller med om.

Utsläppen för japansk kärnkraft och andra energislag kan man hitta i
Tokimatsu et al, "Evaluation of lifecycle CO2 emissions from the Japanese electric power sector in the 21st century under various nuclear scenarios" Energy Policy, Volume 34, Issue 7, May 2006, Pages 833-852

Power generation technology g CO2/kWh

Coal 975

Petroleum 742

LNG 563a

Hydraulic 11.3

Geothermal 15.0

Renewables 27.7b
Nuclear 10


Så vi kan alltså se från 4 olika källor att kärnkraft släpper ut obetydliga mängder co2. Till och med den studie som fanatikerna påstår bevisar att kärnkraft släpper ut mycket co2 visar i verkligheten raka motsatsen. Men det är ju inte direkt så att de har någon respekt för sanning. Om en studie inte visar det de säger så kan de ljuga och ändå referera till studien, de chansar vilt på att ingen kommer kontrollera det och i 9 fall av 10 har de nog rätt. Göran Bryntse tex refererade till Öko studien i flera debattartiklar samtidigt som han presenterat felaktiga siffror.


Inget svar från SNF

                                        image96Inget svar ännu, jag antar att ingen av de jag mailat är villiga att erkänna att de hade fel gällande urantillgångar. Jag kan ju inte direkt säga att jag är förvånad. Med allt debattartiklar de tryckt ut där de påstår att urantillgångarna är huvudargumentet mot kärnkraft så kan de väll inte sen erkänna att de inte visste vad de pratar om.

De var iallafall trevliga och tillmötetsgående att diskutera med. Men jag är något besviken på att de väljer att blunda för verkligheten bara för att verkligheten inte riktigt matchar deras bild av kärnkraften.

Som sagt, det behövs en ny, empiriskt baserad och saklig naturförening. Snart kanske det finns en sådan också
;-)


Mitt svar till Mikael Karlsson

Mitt svar till Mikaels mail. 
http://gronarealisten.blogg.se/2007/may/mikael-karlssonordforande-snf-svar-till-mig.html

Hej Mikael.

Att jag har en fokus på kärnkraft kommer naturlig av att jag är
kärnfysiker, eller snarare jag kommer snart ha min fil.mag i fysik och
håller för närvarande på med mitt examensarbete inom nukleär astrofysik.
Jag är otroligt leds på alla de myter som dagligen sprids om kärnteknik.
Tyvär så orkar inte någon av kärnfysikerna, kärnkemisterna,
reaktorfysikerna eller radiofysikerna här på Chalmers/GU engagera sig i
debatterna vilket är förödande för allmänhetens kunskap om kärnkraft.
Just nu är allmänhetens bild av kärnteknik totalt dominerad av
ovetenskaplig smörja.

Jag vet inte hur mycket fysik du själv har läst under din grundexamen.
Men om du läst kärnfysik så kan du inte annat än hålla med om att 90% av
det som skrivs i media är ren och skär lögn och bedrägeri!
Rent idiotiska påståenden som att vi kan få ett svenskt tjernobyl, att
en tritium läcka på 500Bq/liter skulle vara farligt, att
mikrosievertdoser från kärnkraftverk ska ha någon hälsokonsekvens, att
spridning av mikrosievertdoser av radon från modern gruvbrytning innebär
en hälsorisk för allmänheten ect. Sådana påståenden visar uppenbarligen
att man inte förstår det man skriver om. Det gör mig förbannad och
därför är jag fokuserad på kärnteknik. Nån måtta får det vara helt enkelt.

Det är lite förolämpande att antyda att jag inte testat mina egna
ståndpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv, för det har jag gjort
grundligt. Jag är ingen fil.dr ännu men jag kan nog hävda att jag
förstår kärnfysik och reaktorfysik mer grundligt än du.
Min åsikt är i grunden baserad på fysik. Inget annat. Alla de problem ni
påpekar har lösningar och det ser man om man gräver lite i kärnteknik
journalerna.

Frågan är nog snarare om ni har bedömt kärnkraft utan förutfattade
meningar och om ni har lika stor respekt för god vetenskap?
Artikelkampanjen signerad Jarlöv får mig att tveka över er saklighet.

Anledningen till att jag överhuvudtaget mailade er var för att få ett
erkännande från er sida att ni har fel i att vi går mot en uranbrist
inom 100 år. Det finns helt enkelt inget belägg för ett sådant påstående.

Om ni håller fast vid det påståendet måste ni rimligtvis visa varför en
industriell utvinning av uran från fosfater eller havsvatten inte är
realistiskt inom det 50-70 års perspektiv vi talar om, eller varför
utvinning av torium inte är realistiskt? De länkar jag har gett är från
IAEA, JAERI och NEA. Respekterade organ och inte några industrilakejer.
Jag har refererat till IAEA's och NEA's red book(referenskällan för
urantillgångar) som tydligt demonstrerar att vi inte behöver oroa oss
för att uranet. Det är allmänt accepterade bland kärnenergiexperter att
bränsle inte är ett problem!

Det är inte för mycket begärt av mig att vilja se de referenser Jarlöv
har till sina påståenden. De borde vara färska i hennes minne eftersom
det är nyligt hon bedrivit sin kampanj på tidningarnas debattsidor.

När det gäller Azar med flera så verkar deras motstånd mot kärnkraft
helt bygga på spridningsfrågan. Vilket är ett problem med dagens
bränslen och reaktorer. Men i mina ögon är problemet starkt överdrivet
och problemet har lösningar som i princip kan implementeras väldigt snart.

Ett exempel som jag sa är att köra lättvattenreaktorerna på en bladning
av Th-U istället för MOX eller uran. Om du/ni vill kan jag förse er med
referenser till artiklar i diverse granskade journaler om hur nya
bränsletyper kan kraftigt minska eller eliminera spridningsproblemet.
En bra artikel som jag har färskt i minnet just nu om Th-U mixat bränsle
är Herring et al, nuclear Engineering and Design, Volume 203, Issue 1, 1
January 2001, Pages 65-85
Det kräver dock givetvis att man har en liten uppfattning om språket som
används.

Tack iallafall för tipsen och komplimangen, jag ska ta och dyka ner i
det Swahn skrivit om spridningsfrågan och resterande namn du gav, det
var nog precis det jag var ute efter. Mitt engagemang må förövrigt vara
fokuserat, men definitivt inte förutbestämt.

Tack för diskussion och väntar på svar om uranfrågan.

Vänliga hälsningar
Johan Simu

Mikael Karlsson(ordförande SNF) svar till mig

Mikael Karlsson svar till mig på detta mailet.
http://gronarealisten.blogg.se/2007/may/svar-till-jarlov.html 
jag blev lite besviken på att Mikael ignorerade mina referenser från IAEA, NEA och JAERI och sen valde att fokusera på att kritisera några blogginlägg jag länkade till som la fram argument helt grundade på offentliga siffror.
Dessutom så avfärdade han WNA's ekonomiska rapport som ovetenskaplig industrinpropaganda. Istället för att försöka kontra mina argument så antyder han att jag är ovetenskaplig och avgränsad i mina åsikter. Tja vad kan man förvänta sig. Det har varit en civiliserad diskussion iallafall. Men det känns som ett löst försök att vifta bort diskussionen för att slippa svara ordentligt.

Hej Johan

Tack för ditt brev. Vi har tyvärr inte möjlighet att förse dig med
detaljerade referenser eller att svara på din flod av frågor, ofta
baserade på diverse ovetenskapliga websidor från bloggare och industri.
Det betyder inte att svar saknas, absolut inte, men det skulle ta orimligt
mycket tid att serva dig med en kondenserad referenssammanställning av ett
mycket omfattande material.

För att ändå ge någon form av svar rekommenderar jag att du tar del av
exempelvis de vetenskapliga energisystemstudier som genomförts i fysisk
resursteori på Chalmers av Azar och Lindgren, Eriksson och Månsson,
Kåberger mfl, den forskning om samband mellan kärnkraft och kärnvapen som
Swahn tidigare genomfört på samma avdelning (se vidare referenser i hans
material), de studier om effektivisering och förnybar energi som Johansson
mfl i Lund (eller Steen, Hijino mfl på andra universitet) arbetat med i
decennier. Här finns mycket vetensskapligt granskat material att förkovra
sig i.

Även offentligt material kan bjuda på insikter, t.ex. från energirapporter
från Miljövårdsberedningen, statistik från Energimyndigheten och ett otal
statliga energi- och kärnkraftsrelaterade utredningar genom åren.
Intressant offentligt material om varför kärnkraft inte löser
klimatproblemen kom nyligen från UK Sustainable Development Commission.
Samma grundtankar delas av många IPCC-forskare, vars vetenskapliga arbete
du (lönlöst, vill jag säga) försöker politisera. När det gäller de
ställningstaganden från miljörörelsen som du efterfrågar finner du gott om
material på www.snf.se (om klimat, energi, transporter mm, se i olika
policies och remissvar på statliga utredningar etc) och www.mkg.se (om
avfallsfrågan).

Ditt engagemang är imponerande men ganska avgränsat och förutbestämt.
Kanske du skulle söka lite mer kunskap - utifrån ett bredare och helst
vetenskapligt perspektiv - på egen hand? Kan du skulle våga ifrågasätta
dina egna, ofta ganska tvärsäkra, utgångspunkter och svar? Eller varför
inte lyssna på de svar du får från andra (dina egna svar och referenser
imponerar inte och förmedlar inget nytt, såvitt jag kunnat se hittills)?
Sådant kallas forskning.

Lycka till med ditt fortsatta arbete!

Bästa hälsningar,

Mikael Karlsson

Tidigare inlägg