Bloggflytt, !!!ny adress!!!!
Jag och en vän, Nils Rudqvist, från göteborg har bestämt oss för att starta en gemensam blogg. Det är svårt att hålla uppe aktiviteten vid rimliga nivåer på egen hand så det känns som smartaste valet. Nils håller just på med sitt exjobb i radiofysik vid Sahlgrenska och vi är båda lika inbitna kärnkraftsälskare. Vi är dessutom båda två liberala, jag något mer libertarianaktig medans Nils är mer åt det socialliberala hållet. Jag kommer fortsätta skriva där precis på samma sätt som här, blandat men med fokus på kärnkraft.

Så ändra bokmärken, favoriter och länkar från denna bloggen till
gronaliberaler.blogspot.com

Vad som kommer hända med denna bloggen har jag inte riktigt bestämt mig för. Den kommer givetvis finnas kvar eftersom jag har så enormt mycket inlägg jag ständigt refererar till när jag debaterar. Men jag kommer förmodligen uteslutande skriva på gröna liberaler snarare än här.

Kan Jytte Guteland grundskolematte

Såg denna pressrelease idag

SSU ger politisk hjälp till CUF

Som först fick mig att skratta lite eftersom det hom skriver är så vansinnigt fel att man inte ens vet vars man ska börja. Men speciellt punkt två fick mig att reagera

2. Kräv att kärnkraften får bära sina egna kostnader. Kärnkraften är idag kraftigt subventionerad eftersom staten lovat att rensa upp när det smäller. Enligt en utredning till EU-kommissionen handlar det om uppemot 50 öre per kWh. 

Detta är ju så vansinnigt enkelt att dementera att man bara behöver matten man lär sig i grund och mellanstadiet. Sveriges kärnkraftverk producerar ungefär 65 000 GWh vilket är lika med 65 miljarder kWh. För varje år så påstår Jytte alltså att olycksrisken skulle innebära försäkringskostnader för kärnkraften som motsvarar över 30 miljarder kronor per år, hundratals miljarder totalt sett under de år vi haft kärnkraft. Enbart det visar ju klart och tydligt att hon är ute och snurrar i det blå. Försäkringskostnader så stora kan bara motiveras om:
 
1. Kostnaderna för en eventuell olycka är i hundratals miljarder prisklassen.
och
2. Sannolikheten för en sådan olycka är relativt stor.

Hur ser verkligheten ut då? Vi har haft en endaste större olycka i lättvattenreaktorer i HELA VÄRLDEN hittills. Nämligen TMI olyckan i Harrisburg. TMI olyckan påverkade ingenting överhuvudtaget utanför reaktorbyggnaden, ingen tog skada, miljön förblev oberörd osv men reaktorn själv blev förstörd. Upprensningskostnaden efter det blev en miljard dollar. Totalt sett har reaktorerna världen över drivits i över tio tusen reaktorår*. Oavsett om man tror på de säkerhetsanalyser som finns för reaktorer så har verkligheten visat att risken för en TMI härdsmälta åtminstone inte är betydligt större än en per tiotusen reaktorår. Är man krasst pragmatisk ska alltså minimiförsäkringen till reaktorer vara det som krävs för att täcka risken för en miljarderdollarsolycka var tiotusende reaktorår. På tiotusen år producerar en reaktor(1GWe) 87600 miljarder kWh. Försäkringskostnaden blir då hela 0,008 öre/kWh! Av ren driftserfarenhet är alltså Jytte ute och cyklar med hela 4 storleksordningar. Även om man skulle ta hänsyn till Tjernobyl och den olyckans kostnader, vilket är absurt att göra i detta fallet eftersom en sådan olycka är OMÖJLIG i lättvattenreaktorer, så hamnar man ändå maximalt på ett fåtal öre per kWh. Ja ni läste det rätt, ett par öre!

Sen kan man basera försäkringskostnader på ren sannolikhetsanalys vilket givetvis är hur det går till i verkligheten. Då kollar man helt enkelt kostnaden för olycka x och viktar det med sannolikheten för den olyckan precis så som jag gjorde ovan, men istället för att ta sannolikheten från driftsstatistik så tar man den från riskanalyser. När man gör det så summerar man sen ihop alla tänkbara olyckor i olika prisklasser viktat med sina sannolikheter och får fram en slutkostnad per kWh. Vad blir den kostnaden då? 100 kronor per kWh? 10 kronor per kWh? 1 krona per kWh? 10 öre per kWh? Nej den blir faktiskt bara runt 0.6 öre per kWh.

Citerat från Marcus Radetzki & Marian Radetzki Ansvar och ersättning för industriella katastrofer Kärnkraften och andra riskindustrier.

Kärnkraftens totala riskkostnad per år utgör summan av de hypotetiska kostnaderna för olyckor i skilda torlekskategorier, justerad för sannolikheten att respektive olycka inträffar under det närmaste året. När denna totalkostnad, beräknad på bas av PSA(PSA=probabilistisk säkerhetsanalys, min anmärkning - johan), fördelas över all den el som produceras under året, visar den sig uppgå till US cents 0.01-0.1 per kWh


Jyttes 50 öre per kWh är så absurt att jag inte begriper att hon inte ens själv reagerade före hon skrev ner den smörjan. Om det verkligen är taget från en EU utredning så är den utredningen uppenbart grovt felaktig. Om riskerna med kärnkraft vore så stor att försäkring skulle kosta 50 öre/kWh så hade vi isåfall redan haft många många många Tjernobyl i världen.

Har skrivit mer om försäkringar och hur absurt och selektivt kärnkraftsmotståndarnas försäkringsargument är i detta blogginlägget Försäkringsfrågan. Någon som vill maila Jytte och fråga henne varför hon inte har något emot att vattenkraften, kemiindustrin och flygindustrin "subventioneras" då de slipper försäkra sig mot värsta tänkbara olyckorna?

* Ett reaktorår får man när en reaktor varit i drift i ett år. 10 reaktorer i drift i tio år blir alltså 100 reaktorår.