Mail till uppdrag granskning redaktionen, uppdatering

Var jag lagomt diplomatisk eller borde jag skällt ut dom? De visade en väldigt partisk bild av uran i det programmet vilket är en besvikelse, för normalt gillar jag uppdrag granskning. Mer bredd i intervjuerna hade varit bra och de borde påpeka att professorn som de ofta visade vars en professor i statskunskap, dvs han har nada kompetens när det gäller strålskydd och miljö.

Nåja här kommer mailet.

Hejsan!

Jag har några kommentarer och frågor gällande innehållet i programet. Först är jag lite fundersam på förekomsten av cancercluster kopplat till urangruvor. Det är välkänt att uranbrytning så som den bedrevs på 50-70 talet var väldigt smutsig och att arbetare utsattes för höga doser på grund av dålig ventilation odyl. Men det relevantaste är väll hur gruvbrytning sker nu idag? De cancercluster som märks av idag är orsakade av gruvbrytning för 20-30 år sen och är därmed inte representativ för säkerheten idag. En jämnförelse mellan stråldoser till arbetare då och nu hade varit väldigt upplysande och gett en mer rättvis bild av dagens uranbrytning. I tex
detta dokumentet från australiensiska strålskyddsmyndigheten kan man läsa att genomsnittsdosen till den mest utsatta gruppen av gruvarbetare idag ligger på 3,6mSv. Om man använder linjära dosmodellen utan tröskelvärde så som enligt BEIR rapporten så innebär det en livstidscancerrisk på 0.18 promille för varje år man arbetar i gruvan. Även om man jobbar där i 20 år så är den totala cancerrisken pga strålning endast 3.6 promille. En sådan ökning är omöjlig att ens se i statistiken med tanken på att naturliga livstidscancerrisken ligger runt 30% eller mer. Det är även vikigt att inse att variansen på bakgrundsstrålningen mellan olika orter är mycket större än 3,6mSv. Bakgrundsstrålningen har ett spann från 1mSv ända upp till 250mSv. Dvs att flytta från en ort till en annan kan innebära en långt större riskökning än att vara en gruvarbetare. Det ger lite perspektiv på riskerna med modernt gruvarbete och det är ett perspektiv som helt saknades i programmet. En risk är meningslös om den inte sätts i perspektiv till någon annan risk och man kan inte anta att en vanlig tv tittare har nog bra kunskap om strålning för att på egen hand ha rätt perspektiv.

Det hade varit väldigt intressant att se en jämnförelse mellan cancerfrekvensen hos urangruvearbetare som jobbade under 50-70 talen och gruvarbetare i andra sorters gruvor. I tex LKAB's malmgruvor i norrland så var sråldoserna höga. Enligt detta dokumentet(sid 164) så ser man att radonhalterna i kirunagruvan 70-73 låg på 5000 Bq/m³, konverterar man det till en stråldos över ett vanligt arbetsår så handlar det om 76,5mSv. Dvs tio gånger högre än urangruvarbetarna får idag i australien. Det är därmed en miss att inte påpeka att allt gruvarbete innebär strålningsrisker, speciellt under jord, hälsoriskerna vid modern gruvbrytning är ungefär lika stora oavsett vilken mineral som bryts.

Det är inte heller uppenbart i mina ögon att det är just uran och dess döttrar som är boven i dramat. Dieselångor, stoft och diverse kemikalier är stora hälsorisker vid all gruvbrytning och därför är det svårt att fastställa ett orsakssamband. Ett statistiskt samband är inte bevis för ett kausalt samband och man måste vara väldigt noga med att påpeka det för att inte leda mindre pålästa tittare till förhastade slutsatser. Kan du hänvisa mig till era referenser till cancercluster runt urangruvor?

Det påstods även frekvent i programmet att gruvområdet förblir farligt och måste skyddas i all evighet. Det stämmer inte riktigt med verkligheten, flera gammla urangruvor i Australien har återställts och räknas nu som brukbart för alla syften. Mary Kathleen gruvan är helt återställd och boskap tillåts på området och även Nabarlek är så gott som helst återställd. Man måste komma ihåg att inget radioaktivt material är producerat vid gruvbrytning, alls fanns redan i marken och det finns inget som hindrar företaget från att stoppa tillbaka det och täcka över det.

Jag undrar också varför ni inte nämnde in situ leeching av uran i programmet? Det har mycket mindre miljöpåverkan än dagbrott, orsakar inte några tailingsdammar och är knappt synligt överhuvudtaget. Om den metoden är applicerbar på de uranförekomster som finns i sverige så innebär det långt mindre risker än annan gruvbrytning som redan sker här. Se tex på alla tillbud vid AITIK gruvan nära min hemort Gällivare.

Som sammanfattning så tycker jag att det var ett intressant men partiskt program, många viktiga aspekter försummades vilket framställer modern uranbrytning som mycket värre än det egentligen är. Jag vill gärna se fler program relaterat till energiproduktion, tex hantering av giftiga avfall från solpaneler och hälsokonsekvenserna av biobränslen. Det är två stora frågor som totalt ignoreras i debatten och som behöver lyftas fram.

Vänliga hälsningar
Johan Simu
Student fysik/kärnteknik vid GU/Chalmers

***********************************************************************************************************************
Johan Winbergs svar

HEj du skall egentligen tala med min kolega Andreas Rocksen på LAIKA FILM, som var i Austrlien, två korta reflektioner.

JAg håller med om att man alltid vill ha mer information. Särskilt om det skall "räcka" för ett kvalificerat ställnignstagande i svåra frågor, tyvårr kan vi nog oftast bara bidra med en del, och då har vi ambitionen att bidra med det som är mindre känt, eller okänt, eller väldigt lite belyst.

Visst är det dagens gruvor som är mest intressanta. Men du verkar kunnig och vet säkert att det tar 20-50 år att få cancer. det betyder att vi först om 30 år har en god bild av riskerna i dagens gruvor. Visst, kan man jämföra stråldoser och det vore intressant, sen är det ju så att viss forskning visar att det tycks finnas risker/problem som inte låtar sig förklaras bara av utslag på strålningsdosimetrar.

Vår ambition var inte alls att säga att urangruvor är välrdens farligaste platser- tvärtom det var att visa vad man vet om de gruvor som finns, och som finns i ett rikt modernt industriland, som bild inför svenska ställnignstaganden.

Hoppas du blev lite klarar över hur vi tänkt

Johan Z Winberg SVT/UG

Heja England

UK's CBI says nuclear power has 'major potential'

British business has suggested 12 new nuclear power reactors for the country as part of a climate change strategy. In Climate change: Everyone's business, the Confederation of British Industry (CBI) called for positive decisions on nuclear to be made fast.

The new report was unveiled on 26 November at the CBI's annual conference. The London event saw prime minister Gordon Brown assure business leaders a UK nuclear policy would be announced early in the new year, following the governments consideration of the recent public consultation.

Det ska bli spännande att se vilken plan Brown kommer lansera, jag hoppas han kör helt och hållet på det CBI rekomenderar, dvs mer kärnkraft och mer vindkraft. Om England beslutar sig för att bygga 12 nya reaktorer så kanske det kommer starta en ny våg av kärnkraft i hela europa. Även tyskland kommer nog snart backa från sina tidigare avvecklingsplaner.

Vetenskapsakademin sågar biobränslen

Vetenskapsakademin tror inte på bioenergin
Citat
Främsta orsaken är att skogen spelar en viktig roll genom sin förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären. Om den börjar användas till större energiproduktion kommer stora mängder koldioxid att släppas ut i atmosfären de närmaste 50 till 100 åren - innan nyplanteringar ger effekt.

Ett till
Varenda markplätt kommer att behövas för odling av livsmedel. Det som kommer fram ur skogs- och jordbruk är alldeles för värdefullt för att brännas upp.

Äntligen lite realism och rationalitet i den absurda debatten. En 40% ökning av bioenergin som nämns i artikeln är inte försummbart, men det räcker föga till för att kunna göra oss oljeoberoende. Elhybrider är framtiden med en massa kärnkraft och vindkraft. Elda kvistar är inte modern, hållbart eller miljövänligt.

Torium blir allt intressantare

Cleaner Nuclear Power?

Jag diggar Torium väldigt mycket, det har många fördelar som är intressanta. Speciellt om man vill eliminera all risk för att civilt kärnavfall ska användas till kärnvapen(även om risken redan idag är nästintill noll). Fördelen med torium är att den debatten försvinner eftersom det bildas så ytterst små mängder plutonium om man kör torium-u233 bränsle.

Just om torium kommer förmodligen mitt magisterexamensarbete handla om nu till våren. Torium är dessutom som gjort för "molten salt" reactorer. Molten salt reaktorer ligger mig varmt om hjärtat och är den gen 4 reaktortyp jag helst vill syssla med när jag doktorerar, med lite tur så kommer jag få den drömmen uppfylld! kombinationen torium och molten salt reaktor är nog den absolut säkraste formen av kärnkraft man överhuvudtaget kan föreställa sig. Den kan inte få härdsmälta(härden är trots allt redan smält vid vanlig drift), den kan inte bli överkritisk på något sätt, toriumbränslet eliminerar all risk för vapenspridning och man kan fissionera bort allt fissilt material och endast lämna efter sig fissionsprodukter som är lätta att slutförvara. Inget typiskt argument mot kärnkraft kan användas mot molten salt reaktorer som drivs med torium!

Jag har tänkt skriva om molten salt reaktorer här på bloggen i evigheter men har aldrig tagit mig tid och ork att göra det. Får ta och försöka göra det under veckan.

Dagens nyhet

Kärnkraften kan bli kvar till 2045

SvD har tagit del av underlaget som på beredningens initiativ har tagits fram av Energimyndigheten. Slutsatsen är att de svenska reaktorerna inte behöver tas ur drift förrän ?mellan åren 2032 och 2045?.

Jag kan inte påstå att jag är särskilt förtjust i logiken, istället för att försöka lappa ihop 60 och 70 tals teknik så att vi kan använda den fram till 2045 så borde vi genast börja planera för att bygga åtminstone en, men helst 2-3 generation 3 reaktorer för att ersätta våra äldsta reaktorer. Efter att de första EPR reaktorerna byggts i Finland, Frankrike och Kina så har alla barnsjukdommar fixats och vi kan beställa några sådana, eller så kan vi köra med GE's ABWR som är en generation 3 boiling water reactor. Flera ABWR's har redan byggts i Japan och Korea utan minsta problem.

En mindre relaterad kommentar, jag förstår inte ens varför man till artikeln skulle vilja fråga SNF vad de tycker om att förlänga livslängden på reaktorerna? Det är inte direkt så att SNF har ett överflöde av kompetenta kärntekniker att rådfråga. Deras åsikt om kärnkraft är ungefär som en afrikansk shamans åsikter om modern cancerterapi, dvs totalt orelevant och okunnig. Det är dags att media slutar agera som om diverse miljöorganisationer faktiskt besitter någon teknisk expertis.

Vill man seriöst hjälpa miljö och klimat så ska man ge sitt stöd till både kärnkraft och förnyelsebar energi. Utmaningen att ersätta fossila bränslen är för stor för att någon enskild energikälla ska klara det på egen hand. Kärnkraft är enda miljlvänliga energikällan som kan agera som baskraft, förutom vattenkraft. Men vattenkraften kan inte byggas ut, det kan kärnkraften. De som är mot kärnkraft är de facto för kol oavsett vilka avsikter de har med sitt motstånd! Vakna upp!

Vad krävs för att byta ut fossila bränslen.

Idag använder världen 410EJ(exajoule, dvs 410 följt av 18 nollor). Det är en ofattbart stor siffra, för att sätta den i relation till nått så är det bäst att se hur mycket förnyelsebar energi eller kärnkraft som behövs för att ersätta det.

En solpanel i sahara som är 10 kvadratmeter stor producerar på ett år 13 miljarder joule. Det blir 32 miljarder solpaneler som krävs. En yta ungefär lika stor som 3/4 av sverige ska alltså beläggas med solpaneler. För att klara det på 50 år måste man byga över 12 miljoner solpaneler varje vecka år ut och år in.

Ett vindkraftverk på 1MW producerar på ett år ungefär 9500 miljarder joule. 410EJ/9.5TJ är ungefär 43 miljoner. 43 miljoner vindsnurror krävs alltså för att producera lika mycket energi som vi får från fossila bränslen. Dvs över 16 tusen vindkraftverk måste tas i drift varje vecka under 50 år.

En kärnreaktor på 1GW producerar på ett år ungefär 2.7*10^16 joule. De blir ungefär 15000 reaktorer som krävs. Ungefär 6 kärnkraftverk måste tas i drift varje veckan under 50 år.

Vill vi bara ersätta kol(120EJ) så krävs det 9 miljarder solpaneler(3,5 miljon varje vecka), 13 miljoner vindkraftverk(5000 varje vecka) eller 4400 reaktorer(1.7 varje vecka).

Det ger en liten inblick i hur enorm utmaningen vi står inför verkligen är! D
iskussionen om vi ska använda förnyelsebar energi eller kärnkraft är meningslöst, vi har inte ens den valmöjligheten! Den riktiga diskussionen borde handla om hur vi överhuvudtaget ska kunna ersätta fossila bränslen även om vi använder alla icke fossila energikällor vi kan tänka oss. Ingen energikälla kan klara det på egen hand. Även om vi bygger 5 gånger så stora vindkraftverk eller dubbelt så stora reaktorer så räcket det inte till. Att utesluta den största icke fossila energikällan är extremt korkat, den behövs lika mycket som alla andra energikällor behövs. Varje gigawatt installerad kapacitet som inte är kolkraft är bra! Till och med naturgas är bra om den byggs för att ersätta kol. Allt förutom kol och olja borde vara mottot.

Skrämmande

"Jag, släkt med en apa - aldrig"

Han tror inte på evolutionen, avskyr vetenskap och vill totalförbjuda aborter.

Och om en dryg månad kan Mike Huckabee vara det republikanska partiets främste presidentkandidat.

Nu är ju inte aftonbladet den mest pålitliga informationskällan. Men om Huckabee är så fanatisk så är det skrämmande, jag förstår inte vad som händer i USA egentligen. Hur kan antivetenskapliga kristna idioter få så stort inflytande, landet som gjorde vetenskap till något stort håller nu på att glida helt in i lala landet.


Riktigt bra nyheter

US, Russia Agree to Dispose Plutonium
Citat
U.S. and Russian officials announced agreement Monday on how to safely dispose of 34 metric tons of Russian weapons-grade plutonium, overcoming a major hurdle in a joint nuclear nonproliferation effort that at times has been close to falling apart.


Medans de som inte kan skilja på kärnkraft och kärnvapen spenderar all sin tid på att gnälla om kärnkraft så glömmer de framsteg inom avrustning som faktiskt sker! Detta är ännu ett stort steg när det gäller att göra sig av med vapenmaterial. Det första stora steget var Megatons to Megawatts programmet där ryskt höganrikrat uran späddes ut med utarmat uran och sen brändes i amerikanska reaktorer. Höganrikat uran nog för 10 000 kärnvapen har förstörts på det sättet. Med det här nya sammarbeter så blir världen av med 68 ton plutonium som hade kunnat användas till tusentals kärnvapen.

Konstigt nog skriver INGEN blogg om detta, inte någon som finns med på knuff eller bloggportalen iallafall. Varför?

Överhuvudtaget så förstår jag inte hur de som är mot kärnvapen kan vara mot kärnkraft också. För då drabbas man av ett väldigt dilemma, kärnkraft är absolut nödvändigt för att kunna förstöra fissilt vapen material. Det är nått jag tänkt skriva om länge och läste nyligen att Ron Adams skriver om just det.

Uran 235 går visserligen att blanda ut med utarmat uran tills det inte längre går att använda i vapen. Sen kan man slänga ner allt i en stor grop nånstans och inte oroa sig mer. Men det går inte göra sig av med plutonium på det sättet. Om man vill förstöra plutonium så måste man stoppa in det i en reaktor och fissionera bort det. Det enda andra alternativet är att förvara det i tung bevakade bunkrar för all evighet vilket inte direkt är ett lockande alternativ. Om man är mindre moralisk lagd kan man förstås lösa upp det i syra och spä ut det i haven, men det tror jag inte någon vill. Vill vi ha en kärnvapenfri värld så måste vi alltså se till att ha kapaciteten att fissionera bort allt vapenplutonium som finns och det är ofantliga mängder det handlar om! Hundratals ton. På köpet får man givetvis en massa ren energi helt utan någon som helst miljöpåverkan.

För att återgå till artikeln igen. Jag måste säga att jag föredrar Rysslands väg. Dvs göra sig av med plutoniumet i snabba reaktorer istället för att bränna det som mox bränsle i vanliga lättvattenreaktorer. Lymans kommentar i artikeln är lite oärlig när han säger att den större varianten av rysslands snabba BN reaktor inte ännu är byggd. Ryssarna började bygga den redan för flera år sen(som man kan läsa om på NEI). Fördelen med de snabba reaktorerna är att man i princip kan klyva bort allt fissilt material och endast ha kvar fissionsprodukter. Det blir mycket enklare ur avfallsförvaringssynpunkt.
 
Efter att man kört mox bränsle i en lättvattenreaktor så återstår däremot en hel del plutonium, visserligen så är det av skräpkvalite och kan inte användas i vapen längre. Men det är ett problem ur slutförvaringssynpunkt. Fördelen med mox i lättvattenreaktorer är att man kan degradera mycket vapenplutonium snabbt eftersom det finns så många lättvattenreaktorer. Men de snabba reaktorerna är framtiden och det givna valet när de väll börjar byggas ut i stor skala. Ryssland är det riktiga föregångslandet här, det är synd och skam att se USA halka efter allt mer när det gäller kärnteknik. Så gott som alla civila reaktorer i världen idag bygger på amerikans teknik.

Liten extra slutkommentar om Lyman, Lyman skulle lättast kvalificeras som "anti allt som har med kärnkraft att göra". Nu gnäller han att ryssarna inte ska använda mox och tidigare så har han gnällt om att usa vill använda mox. Det låter med andra ord som att han vill sätta käppar i hjulet oavsett vilken metod man vill använda. Är han överhuvudtaget intresserad av att bli av med vapenplutonium? Union of concerned scientist som Lyman tillhör är en väldigt flummig anti-kärnkraftsorganisation. Blir äcklad av att de har mage att kalla sig för concerned scientists. Då är definitivt The Bulletin att föredra, dvs den glada bunten med sin domedagsklocka. The Bulletin har en lång och stolt historia vilket man kan läsa om här.

Jag älskar lördagar

Idag ska jag skriva om nått helt annat än kärnkraft, nu ska de handlar om kroppsbyggning och lördagsgodis :)

Lördagar är heliga för mig. Jag älskar att äta, det är nog min främsta hobby. Speciellt onyttiga saker, ju mer flott och socker och helvete det är ju mer njuter jag. Men samtidigt så är jag hobby kroppsbyggare/styrkelyftare och det värsta en kroppsbyggare vet är att vara fet. Släng in en gnutta värdelös förbränning i det hela så inser man snabbt vars konflikten uppstår för mig.

Tidigare år har jag alltid varit som en jojo, jag går upp 20 kilo på hösten och äter fritt sen går jag ner 20 kilo igen på våren och tränar som besatt. Problemet med det är att hösten är lätt men våren är ett enda långt experiment för hur hårt man kan pusha sig själv. Det är förstås en utmaning men är motivationen inte på topp så funkar det inte riktigt. De senaste två åren har min motivation aldrig varit riktigt så hög som den jag hade under de första 4 åren av 2000 talet. Min deffning våren 2004 tex såg ut såhär. Från 104 till 84 kg.

image176

image178

Även om jag aldrig uppnådde någon direkt tävlingsform med ådror på magen så var jag riktigt nöjd den sommarn, kroppsfettet låg på runt 9% och med tanken på mina genetiska förutsättningar så är det en rejälj prestation. Men jag har nog aldrig kör sönder min kropp så hårt som den våren, 2 timmar promenader varje dag, 45 minuters hård förbränning på gymmet 3-4ggr i veckan och 4 gympass i veckan. Allt medans jag åt under 1800 kcal per dag, över 50% av kalorierna kom från protein. För de som inte har en koll på vad kalorikonsumptionen brukar ligga på så kan jag nämna att det finns fitnesstjejer som väger hälften av vad jag gör och som deffar på 1800 kcal. dålig är min förbränning, den är oförlåtande så in i helvete.

Vad i allsin dar har detta med lördagar att göra då? Jo när jag deffar så tar jag en dag i veckan och äter precis vad jag vill i vilka kvantiteter jag vill. En sån dag slutar oftast med att jag ligger utslagen i soffan med ett glaspaket i famnen och mår jävligt dåligt men är lycklig som en greenpeaceaktivist fastkedjdan vid en tunna kärnavfall. Dvs väldigt belåten! Denna dagen brukar alltid vara fredagar eller lördagar och det är en tradition jag följt sen jag gick gymnasiet, under gymnasietiden var min och min vän
connys ätardagar legendariska. När man deffar är varje ätardag verkligen som julafton, hela veckan går man och tänker på den, funderar på vad man ska äta och längtar efter att få vakna på morgonen och bara stoppa i sig all skräpmat man åtrår.

Anledningen till att jag skriver om detta är för att idag är det en ätardag :) Jag har varit slapp och slö hela hösten i princip men jag har inte svällt upp till orimliga proportioner, visserligen så är jag hyffsat fet. Men jag väger iallafall bara 95 kilo, inte över 100 som jag brukar. Jag har legat runt 1800-2200 kcal hela hösten så det är därför jag inte blivit en fetmaballong. 

För två veckor sen så kom min motivation tillbaka helt och hållet, äntligen känner jag lite glöd igen. Nu ska jag tamejfan ner till 80-85 kilo igen. Det äckliga späcket ska väck! Jag hatar att vara fet, det är motbjudande att se mig själv i spegeln. Så därför har jag inlett en deffning, med lite mjukstart denna gången. Nu promenerar jag 1 timme 5-6 dagar i veckan och gymmar 3 gånger i veckan. Efter jul däremot så blir det att höja tempot till samma nivå som 2004. Målen är enkla, jag ska väga under 85 kilo samtidigt som jag ökar min bänk från 160kg idag till 170kg och marklyft från 230kg idag till minst 250kg.  Jag vet att jag har en hel del mer muskelmassa nu än 2004, så sommarformen 2008 ska bli den bästa jag någonsin uppnått! Om jag så ska halvdö på kuppen.

Iallafall tillbaka till varför just denna lördagen är lite bättre än lördagar brukar vara. Jag är en sci-fi nörd och igår la jag klorna på ett nytt sci-fi spel. Mass Effect!

image179

Spelet råkar vara gjort av en av mina favoritföretag, nämligen BioWare. Allt BioWare rör vid blir till guld. Därför har jag en heldag med Mass Effect och varma mackor att se fram emot. Det kan fan inte bli bättre! Min flickvän, kroppsbyggning, kärnteknik, god mat och sci-fi. Det är det som gör livet riktigt bra!

Konsekvenserna av strålning är överdrivna

Från Der Spiegel. ÄNTLIGEN en artikel som faktiskt talar om vilka vetenskapligt bevisade konsekvenser olika strålningsolyckor haft världen över. Konsekvenserna är dramatiskt mycket mindre än greenpeace och andra stollar försöker påskinna. Hiroshima, Nagasaki, Sellafield, Mayak, Tjernobyl. Överallt där man undersökt konsekvenserna av strålning så har man hittat väldigt få dödsfall och inte särskilt många cancerfall.

Is Atomic Radiation as Dangerous as We Thought?

Från artikel.

There is no doubt that the workers at this plant east of the Ural Mountains performed dangerous work. Enveloped in a permanent atmosphere of fear -- with intelligence agents in black coats constantly hurrying through the hallways -- about 150 men would lift the warm, spent fuel elements from the reactors and carry them to the radiochemical plant......

.....While the same work was performed with remote-controlled robotic arms in the West, the Soviet workers were not even given masks to wear. There was nothing to stop plutonium gases from entering their lungs.....

......And yet the amount of health damage sustained by these workers was astonishingly low. The GSF study has examined 6,293 men who worked at the chemical plant between 1948 and 1972. "So far 301 have died of lung cancer," says Jacob. "But only 100 cases were caused by radiation. The others were attributed to cigarettes."


Finns mycket godbitar i artikeln. Mycket läsvärd. Arbetarnas förhållanden vid Mayakfabrikern var totalt jävla förkastligt. Men trots att de inte skyddades för fem öre från de giftiga och radioaktiva ämnen de arbetade så var det väldigt få som faktiskt led konsekvenser av det. En rökare löper större risk att dö av cancer än någon som i flera år arbetar med plutonium utan skyddsutrustning, det ger lite perspektiv på det ämne som brukar kallas "världens farligaste" av diverse fanatiker. 1,5% av de som jobbade på Mayak har dött i lungcancer på grund av strålning och över 3% pga rökning.

Ett till klipp ur artikeln.

Officially 47 people -- members of the emergency rescue crews -- died in Chernobyl from exposure to lethal doses of radiation. This is serious enough. "But overall the amount of radiation that escaped was simply too low to claim large numbers of victims," explains Kellerer.


The iodine 131 that escaped from the reactor did end up causing severe health problems in Ukraine. It settled on meadows in the form of a fine dust, passing through the food chain, from grass to cows to milk, and eventually accumulating in the thyroid glands of children. About 4,000 children were afflicted with cancer. Less well-known, however, is the fact that only nine of those 4,000 died -- thyroid cancers are often easy to operate on.Varför kan ingen svensk tidning skriva artiklar som denna? Är det för politiskt inkorrekt? Passar det inte in i alla domedagsprofetior som vi ständigt ska matas med? Eller är det så enkelt som att majoriteten av journalister hatar allt med kärnteknik att göra? Synd att jag inte hittar journalistens email adress, för jag vill väldigt gärna skriva och tacka denna karln för en strålande artikel!


Kärnkraften är dyr....

Vattenfalls årsredovisning 2006

image175

Tabellen ovan anger totalkostnad för NY elproduktionskapacitet. Dvs inte kostnaden för att producera el i nuvarande anläggningar utan kostnaderna för att bygga ny kärnkraft vs tex ny vindkraft. Jajjamän kärnkraft är så ohyggligt dyrt att det är billigare än ALLA andra energislag inklusive kolkraft. Sug på den!

Nackdelarna vattenfall anger för vindkraft är också läsvärda
* Ökat behov av ersättningskraft, så kallad balanskraft, på grund av oförutsägbarheten i vindbaserad elproduktion
* Stabiliteten i elnätet kan påverkas negativt vid hög andel vindkraft i systemet
* Kräver subventioner


Kanske dags för kärnkraftsmotståndarna att dumpa skitsnacket om att kärnkraft är så dyrt och så hemskt subventionerad. Den är varken dyr eller subventionerad nuförtiden. Det finns ingen tvekan om att staten historisk pumpat mycket pengar till kärnteknik, men det sker inte längre! Idag är snarare kärnkraften om något straffbeskattad. Effektskatten står för 30% av kostnaderna hos svenska kärnkraftverk, nästan dubbelt så mycket som bränslekostnaderna och något mindre än driftskostnader! Dessutom så betalar kärnkraftsindustrin för alla framtida avfallskostnader, något ingen annan energikälla gör. Kärnkraftsindustrin är enda industrin som tar fullt ansvar för sitt avfall.

3,2 miljarder tjänar staten årligen på effektskatten på kärnkraft. En skatt som är så korkad attt man inte vet vars man ska ta vägen. Skatten är baserad på vilken maxeffekt reaktorn har, inte på hur mycket el den faktiskt producerad. Det gör att kärnkraft straffas extra mycket ekonomiskt ifall reaktorn står stilla utöver det inkomstbortfall det innebär. Jag vet inte hur mycket pengar staten gick in med till kärnkraft under 60 talet och frammåt. Men frågan är om inte kärnkraften betalat tillbaka det?

Ännu en mördare...

image174

Från Environ. Sci. Technol
Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment

Our results indicate that shipping-related PM emissions are responsible for approximately 60,000 cardiopulmonary and lung cancer deaths annually, with most deaths occurring near coastlines in Europe, East Asia, and South Asia. Under current regulation and with the expected growth in shipping activity, we estimate that annual mortalities could increase by 40% by 2012.

Fetstilen min. Ibland hör man lite snack om att båtar använder den fulaste och smutsigaste oljan som överhuvudtaget går att få tag på. Men det talas sällan om konsekvenserna av detta i termer av människoliv. 60 000 dödsfall årligen är inget att leka med.

Vad är lösningen på detta problemet? Dels borde man omedelbart kräva bättre filtrering av avgaserna, men jag förmodar att det försvåras av brist på lagar i internationella vatten? Men i längden måste man helt enkelt byta till en  ny energikälla. Kan någon gissa vilken energikälla jag kommer förslå? Kärnkraft så klart! Kärnkraft är så mycket mer än bara el. 

220 reaktorer fördelat på mer än 150 båtar seglar runt på jordens hav. De flesta är atomubåtar, men även vissa hangarfartyg och isbrytare är kärnkraftsdrivna. Ryssland har byggt och brukat totalt 468 reaktorer på haven, fler reaktorer än alla de som byggts för elproduktion på land. Räknar man in alla reaktorer USA använt på haven så handlar det nog nästan om dubbelt så många skeppsreaktorer som kommersiella reaktorer.

De första invändningarna mot att byta ut alla dieselmotorer mot reaktorer är säkert detta:

1. Havet är förädiskt.
2. Kärnkraft är farligt.
3. Fraktbåtar är onda instrument för att sprida kapitalismen runt jordklotet och används för att hålla vid liv västs dekadenta och destruktiva livsstil.

1+2+3=überfarligt!!!!!!!

Men ändå har hundratals reaktorer snurrat runt på haven under hela kalla kriget och gör det ännu. Olyckor har givetvis skett, det är oundvikligt. Kursk sjönk(men orsakade ingen läcka från reaktorn givetvis), ryska atomubåtar rostar sönder och samman vid olika smutsiga hamnar. Den absolut dummaste olyckan var i en rysk ubåt 1985 där reaktorn just hade fått utbytt bränsle. De lyfte helt enkelt locket på reaktorn för högt och glömde att styrstavarna satt fast i locket, eftersom reaktorn var fylld med fräscht bränsle så blev den genast superkritisk när styrstavarna lyftes upp och värmeutvecklingen orsakade en ångexplosion.

Så olyckor kommer man aldrig komma undan, de kommer ske förr eller senare. Olyckor är givetvis även det största argumentet mot kärnkraftsdrivna fraktbåtar. För en kärnkraftsolycka är i mångas tankar synonymt med världens undergång. Men då frågar jag mig detta, hur många olyckor måste ske varenda år för att antalet dödsfall ska ens komma i närheten av den mängd människor som dör varje år nu på grund av fraktbåtar i vanlig drift?

60 000 dödsfall motsvarar 15 Tjernobylolyckor varje år, år ut och år in. Så destruktiva är diselmotorerna i dagens fraktbåtar! Tänk även på att en olycka i en båtreaktor aldrig ens kommer i närheten av tjernobylolyckan eftersom mängderna radioaktivt material i de reaktorerna är mycket mindre. Om vi tänker på den korkade olyckan 1985 så var hamnen redan efter 4 dagar rengjord nog för att man skulle kunna arbeta där igen. Efter 7 månader så var radioaktiviteten nere på naturliga låga nivåer igen. 10 personer dog av explosionen. Det hade krävts 6000 sådana olyckor varje år för att vara lika destruktivt som dagens båttrafik och den olyckan var utan tvekan det absolut met förödande och mest smutsiga som överhuvudtaget kan ske i en båtreaktorn. Den blev superkritisk helt utan något skydd eller inneslutning. Kan någon rimligtvis påstå att tusentals katastrofala olyckor kommer ske varje år ifall vi dumpar diesel och säger tummen upp till uranet?

"Problemet" är förstås att kärnkraftsdrivna skepp är lite dyrare än dieseldrivna skepp. Mest på grund av övernitiska lagar och regler. Men om man la kostnaden för 60 000 dödsfall och oräkneliga sjukdagar, för att inte tala om miljöskadorna, på fraktindustrin hade nog kärnkraft verkar väldigt lockande ekonomiskt.!Frågan är om det ens finns något annat alternativ än kärnkraft för fraktskeppen? Att inte behöva tanka på några år, högre hastigheter och mer lastutrymme är förstås även det attraktivt.

Här är två artiklar om kärnkraftsdrivna skepp.
Nuclear Power for Commercial Ships av Ron Adams
och
Nuclear-powered Ships

Som sagt, kärnkraft är så mycket mer än enbart elproduktion. Det är den utan tvekan mest flexibla energikällan som överhuvudtaget existerar. Under vatten, på land, i rymden. Överallt finns det användningsområden för kärnkraft.

SKB's utvärdering av djupa borrhåll

MKG och andra kärnkraftsmotståndare är starkt emot SKB's KBS-3 metod och förespråkar istället en metod som går ut på att man ska borra 3-4 kilometer ner i berggrunden och lägga kapslarna där istället. De kräver att SKB ska investera lika mycket tid och pengar på den metoden som på KBS-3. Enda anledningen till det kravet som jag kan tänka mig är att miljöföreningarna desperat vill hindra KBS-3, för när vi väll har igång KBS-3 så har vi de facto en lösning på avfallsproblemet. Deras största argument mot kärnkraft försvinner alltså om KBS-3 implementeras. Att djupa borrhåll är ohyggligt mycket dyrare är ännu bättre i MKG's ögon givetvis eftersom det gör kärnkraft som helhet dyrare.

Här är en sammanfattning av en granskning SKB beställt från Kemakta konsult AB gällande djupa borrhål metoden. Den säger väll allt man behöver veta. Jag har markerat några grejer i fetstil. Djupa borrhåll år helt enkelt en metod som förmodligen är osäkrare än KBS-3 eftersom den enbart bygger på en barriär, den är dessutom ohyggligt dyr, tidskrävande och rätt meningslös. Enda fördelen med dupa borrhål är att grundvattnet inte rör sig mycket på det djupet, men spridningen av radionuklider från ett djup på 500 meter som vid KBS-3 är redan den så låg att den lilla fördelen är totalt försummbar. Den absolut största nackdelen är att man aldrig kan plocka upp avfallen från djupa borrhåll, vilket totalt förhindrar oss från att utnyttja den enorma energi som finns kvar i avfallet (97%). Det är förstås en fördel ur kärnkraftshatarnas synpunkt. Men en nackdel miljömässigt efterssom vi inom en snar framtid kommer kunna eliminera allt långtlivat avfall i nya reaktorer.

Nåja nogsnackat, här är sammanfattningen!

Slutförvarskonceptet djupa borrhål innebär att kapslar med använt kärnbränsle deponeras ovanpå varandra på mellan 2 och 4 kilometers djup i borrhål. Det finns i dagsläget inte någon färdigutvecklad teknik för hur ett sådant slutlager ska byggas och drivas utan den genomgång som görs i denna rapport bygger på idéer som diskuterats de senaste drygt 15 åren. Deponering i djupa borrhål diskuteras för närvarande i Storbritannien och i det amerikansk programmet för deponering av plutonium från det militära programmet. I båda dessa sammanhang refereras till tidigare arbeten av SKB som varande det mest signifikanta bidraget till förståelsen av problemställningarna kring konceptet.

SKB har tidigare utrett slutförvarskonceptet djupa borrhål bland annat i Pass-studien /SKB 1992/ vad avser teknik, kostnader och säkerhet. Slutsatsen var då att konceptet djupa hål erhöll den lägsta rankningen av de undersökta alternativen beroende på att säkerheten vilar på endast en barriär (den geologiska), att kunskaperna om förhållandena på stora djup i den svenska berggrunden är starkt begränsad och att kostnaderna för detta alternativ bedömdes vara högre än för övriga undersökta alternativ.

På senare år har ett program för forskning och utveckling som skulle erfordras för att lyfta kunskapsläget till avseende djupa borrhål till samma nivå som i dagsläget råder för KBS-3- alternativet /SKB 2000a/. Slutsatsen var då att ett sådant program skulle ta 30 år i anspråk och kosta drygt fyra miljarder kronor.

I anslutning till framtagandet av detta program uppdrog SKB åt ett företag med erfarenhet av borrning av mycket djupa hål att ge sina synpunkter på de tekniska förutsättningarna för att i granit borra fyra kilometer djupa hål med en diameter av ~ 80 cm /Harrison 2000/. Slutsatsen var då ?Författaren bedömer det möjligt att borra deponeringshålen med dagens teknik även om arbetet utgör en av de största utmaningarna för borrningsindustrin?. Rapporten redovisar att borrning av denna typ i granit måste göras med hammarborrning.

Det finns idag ingen färdig teknik för hammarborrning med vanlig borrmud som borrvätska. Utvecklingsarbete för att få fram sådan teknik pågick då rapporten skrevs men slutsatsen var att om tekniken inte kom fram inom två år skulle den inte komma fram alls eftersom det inte finns någon efterfrågan på sådan teknik. I rapporten rekommenderas istället att ett styvt skum används som borrvätska vilket dock innebär att man introducerar organiskt material i form av skumbildare samt luft i deponeringshålet. Med skum som borrvätska beräknas tidsåtgången för att borra och infodra ett 4 km djupt borrhål med diametern 80 cm i de understa 2 km till drygt 130 dagar. I denna tid ingår inte anläggning av vägar, byggande av rigg, borrning och loggning av pilothål, etc.

I den refererade studien av borrningsteknik redovisas även en potentiellt möjlig teknik för deponering av kapslarna. Det finns idag inga uppgifter om hur lång tid det skulle ta att deponera en kapsel med denna deponeringsteknik. Publicerade siffror på tidsåtgången bygger på bakåträkning av vad som skulle krävas för att uppnå en deponeringstakt som motsvarar den för KBS-3 planerade, det vill säga motsvarande 200 KBS-3-kapslar eller 600 kapslar av den typ som antagits i denna studie per år.

De geologiska, geotermiska, geohydrologiska och geokemiska förhållandena på stora djup har utvärderats av /Juhlin et al. 1998, Smellie 2004/. Av dessa utvärderingar framgår att vår uppfattning om förhållandena på flera kilometers djup bygger på information från ett fåtal borrhål som borrats i formationer vars egenskaper som kan förväntas avvika från dem som söks för slutförvaring. Den gängse uppfattningen är att såväl grundvattnets salthalt som temperaturen ökar med djupet. I flacka områden i södra Sverige kan dessa förhållanden förväntas vara stabila medan man i mer kuperade områden kan förvänta sig djupare inträngning av sötvatten från ytligare system.

Modellberäkningar inom denna studie visar liksom tidigare modellberäkningar att om dessa förhållanden kan visas vara stabila blir utbytet av vatten mellan det djupa systemet och mer ytliga system mycket begränsat. Det är därför inte meningsfyllt att med dagens begränsade kunskap om förhållanden och processer på stora djup genomföra en mer detaljerad analys av utläckage av radionuklider under olika scenarioförutsättningar.

För att kunna genomföra en meningsfylld säkerhetsbedömning av konceptet djupa borrhål skulle kunskapen om förhållandena på stora djup i svenskt urberg behöva undersökas ingående. Vidare krävs omfattande arbete för att utveckla och verifiera borrningstekniken, depositionstekniken och förslutningstekniken.

Det finns idag ingen praktisk kunskap om hur kapslar och buffert ska appliceras och vilka egen- skaper dessa efter deponering kan förväntas få. Det finns därför inget underlag för att tillmäta dessa barriärer någon förutsägbar effekt i en säkerhetsanalys. Fokus för slutförvarets säkerhet kommer därmed att hamna på den geologiska barriären vilket innebär att ett slutförvar enligt principen djupa borrhål med dagens kunskap får förutsättas vara ett slutförvar av enbarriärtyp.

Heja folkpartiet

EU-krav aktualiserar kärnkraftsfrågan
Citat
Under nästa mandatperiod måste vi besluta om att ersätta de fyra äldsta reaktorerna med fyra nya reaktorer. Det är ett minimikrav, säger Carl B Hamilton energipolitisk talesman för folkpartiet.

Klipp från nyheterna

Intresset för kärnkraft verkar öka

Det ska bli intressant att se hur detta slutar! Centern måste böja sig, eller så får moderaterna, fp och kd gå ihop med sossarna i en storskalig energiuppgörelse så att man slipper att mp pillar på energipolitiken.

Detta lägger till en till liten tvist...
Mp tonar ner kritiken av kärnkraften - sätter sig på det sluttande planet för att inte provocera?

Vars är ramaskrien?

Minst 33 döda i gruvolycka
Citat
Chockade anhöriga samlades utanför kolgruvan i Donetsk sedan en gasexplosion dödat minst 33 gruvarbetare. Ytterligare 77 saknades efter olyckan, den senaste i raden som drabbat Ukrainas livsfarliga gruvor.

image173


Jag har tittat på SNF's hemsida, absolut ingenting om det. Inte heller ett ord på greenpeaces, friends of the earth eller miljöpartiets hemsidor. Ingen förening kräver den omedelbara avvecklingen av kolkraft på grund av en sådan katastrof som skett i Ukraina. Jag ser inte hellet nått om det på de typiska miljöbloggarna.

Citat
Jag hatar dem, dessa gruvor, sade en tårögd medelålders kvinna som desperat sökte information om sin släkting i gruvans djup, till Reuters.

Hade det varit en urangruva istället för en kolgruva så hade alla miljöföreningar varit på denna nyhet som flatlöss på en polsk endollarshora. Dom hade tryckt upp enorma bilder på gråtande fruar, bilder på smutsiga lik och med fanatism i blicken skrikit om hur hemsk kärnkraft är.

Men när det gäller kolkraft, inte ett endaste litet ord yttras. Är det för att kolgruveolyckor är så vanliga att ingen längre bryr sig medans kärnkraftsrelaterade olyckor är så fruktansvärt sällsynta att de ännu uppmärksammas? Förtjänar inte de döda gruvarbetarna ens en notis från miljöföreningarna? Tydligen inte, det är nog som NNadir ofta skriver på sin blogg. Environmentalister bryr sig inte för fem öre om de som dör på grund av farliga fossila bränslen.

Men det dör trots allt en halv miljon människor årligen på grund av kolkraft, det varken kan eller får man ignorera. En befolkningsmängd av Göteborgs storlek, varje år! Blir man inte djupt äcklad av det så vet jag inte vad. Kolkraft är nästan i samma klass som malaria när det gäller att mörda, ändå skapar den inga stora rubriker, inga ramaskrin, inga upprörda protester. Folk hostar och harklar anonymt ihjäl sig i både fattiga och rika länder när deras lungor förstörts av luftföroreningar.

Om det talas om kolkraft så är det i relation till co2 utsläppen men inte något annat. Växthuseffekten är något vi borde oroa oss för definitivt, men varför bryr sig ingen om de dödsoffer kol skördar här och nu idag, varje dag!

Jag var till och med på en föreläsning för några veckor sen som hölls av en energisystem doktorand. Under föreläsningen sa han att om det inte vore för växthuseffekten hade kol varit en utmärkt och billig energikälla. Ett utalande som för mig var så chockerande att jag inte riktigt visste om jag hört rätt. En utmärkt energikälla? Det kanske vore utmärkt ifall vi ignorerar en halv miljon dödsfall av luftföroreningar och tiotusentals kolgruvearbetare som offrar sina liv för att mata dessa smutsiga kraftverk. Faktorerar vi in det i ekvationen är kolkraft långt ifrån utmärkt och definitivt långt ifrån billig. Mycket märkligt och jävligt äckligt.

Om miljöföreningarna vore rakryggade och verkligen brydde sig om miljön och människor så skulle de uppmärksamma sådana olyckor som denna, de borde gång på gång på gång uppmärksamma hur många som dör långsamt och plågsamt på grund av kol. De försummar helt enkelt det inflytande de har när de inte uppmärksamma detta.

De vill som mest fasa ut kol långsamt på grund av växthuseffekten. Ibland pratar de glatt om att 50% av energin ska vara förnyelsebar fram till år x. Då är det underförstått givetvis att resten av energin ska vara från kolkraft, för kärnkraft vill de inte ha och något annat alternativ existerar inte förutom gas måhända. Kol får absolut inte under några omständigheter ersättas med kärnkraft enligt miljöföreningarna! För trots att västerländsk civil kärnkraft aldrig dödat en enda människa så är den alldeles alldeles för farlig. Ohyggligt farlig tydligen, så farlig att man inte ens ska få tillåtas varken forska om det eller ens tänka tanken på att bygga ny reaktorer. Den är till och med så farligt att det var förbjudet enligt svensk lag i flera år att ens göra en ekonomisk analys på kärnkraft. Allt som har med kärnteknik att göra ska förbjudas globalt och medans miljövännerna skriker sig hesa över detta målet så dör ännu 500 000 människor år ut och år in. Människor som definitivt kan räddats om kärnkraften byggs ut. Den enda tekniken överhuvudtaget som idag är mogen nog för att rädda de människorna!

Fast dessa dödsfall är en lätt uppoffring att göra i kampen mot kärnteknik eller hur? Det handlar trots allt om "radioaktivt strålning" om man ska citera en viss individ jag hade en fruktlös diskussion med för ett tag sedan. Diskussionens fruktlöshet symboliseras verkligen bäst med just det citatet.

Avfallsfrågan del 1: Vad är problemet?

image160
Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så ska jag börja skriva lite mer tekniska inlägg relaterade till kärnkraft. Som en liten inledning på mer tekniska inlägg ska jag skriva en serie om använt kärnbränsle(det är lite fel egentligen att kalla det kärnavfall). I första delen ska jag skriva om vad problemet egentligen är och vad det använda kärnbränslet består av. Blir inte så mycket mer än en lista på vilka isotoper som är problematiska ect. I de uppföljande delarna ska jag skriva om hur man kan ta hand om det använda kärnbränslet både kortsiktigt och vilka tekniker som kommer dyka upp under de närmaste 20-30 åren.

Eftersom jag är fysiker och inte kemist så kommer jag mest fokusera på fysiken, även om det finns många otroligt intressanta kemiska frågor. Som tex hur avfallen beter sig kemiskt i geologiska förvaringar. Men det är bäst att fokusera på det man kan, som i mitt fall är kärnfysik och reaktorfysik. Undantaget kommer nog bli den naturliga Oklo reaktorn i afrika. Som vanligt är naturen långt före oss människor och Oklo reaktorn var inget annat än en naturlig ansamling av uran som blev kritisk när nog mängd vatten ran ner. perfekt bevis på att fission inte är "onaturligt". Hur avfallen spridits från den naturliga reaktorn, helt utan skyddsbarriärer, säger en hel del om vilken säkerhet man kan uppnå och hur mobila de ämnena är.

Fast som sagt, tillbaka till den grundläggande problematiken. Sparar det mer spännande till framtida delar.

Som alla vet så produceras energi i en kärnreaktor genom att man klyver uran och till viss mån plutonium. Ska man vara mer korrekt så är det en specifik isotop av uran som klyvs, nämligen uran-235. Kärnbränsle består av 3-5% uran-235 och resten är uran-238. Avfall uppkommer genom kärnreaktioner med de två isotoperna. Vi kan först titta på fissionen av uran-235. Fission sker när en neutron absorberas av uran-235. Den extra neutronen gör uran-235 instabil och efter ett ögonblick så delas kärnan till två nya kärnor vardera ungefär hälften så tung som urankärnan. Även några neutroner frigörs som i sin tur kan fissionera nya kärnor. Det är inte alltid samma två kärnor, kallade fissionsprodukter, som skapas vid fission utan det skapas ett helt spekrum av olika kärnor med olika egenskaper.

image162
Bilden ovan visar fördelningen av olika kärnor som uppstår vid fission. Vid de flesta fissionerna så skapas kärnor med masstal, dvs antalet protoner+neutroner, runt 90 och 140. Dessa fissionsprodukter skapas med en obalans mellan antalet neutroner och protoner, sådana kärnor är givetvis instabila och kommer sönderfalla. Eftersom radioaktivitet inte är något annat än sönderfallande kärnor så innebär det givetvis att fissionsprodukterna är väldigt radioaktiva. Så radioaktiva att det använda bränslet måste ligga i vattenfyllda pooler i flera år innan man kan tänka på att slutförvara eftersom det radioaktiva sönderfallet producerar så mycket värme. Det är även den värmeproduktionen(och inte fissionsreaktioner i sig) som kan leda till en härdsmälta i en reaktor ifall kylningen går sönder. Att vistas nära fissionsprodukter utan skydd vore rent självmord.

Men det är faktiskt en fördel ur en annan synvinkel att fissionsprodukterna är väldigt radioaktiva. Ju högre aktivitet ju lägre halveringstid. Om vi bara hade haft fissionsprodukter att oroa oss för hade vi bara behövt säkra avfallet i några hundra år, efter det hade det varit totalt harmlöst eftersom allting har sönderfallit till stabila kärnor.


image166
Grafen ovan visar hur aktiviteten hos fissionsprodukterna sjunker med tiden. Notera att skalorna är logaritmiska! Redan efter 200 år så är aktiviteten bara en hundradel av vad den är efter 10 år. Vi kan titta lite närmare på vilka fissionsprodukter som är aktivast(data från SKB 1977 KBS 1 Handling of spent nuclear fuel and final storage of vitrified high level reprocessing waste, IV - Safety analysis).

Liten korrektion, det ska vara relativt aktivitet 1000 år, inte 100 år, i sista kolumnen av tabellen nedan.

image168

Med relativ aktivitet menar jag den procentuella andelen av den totala aktiviteten som isotope står för. Det är viktigt att komma ihåg att den totala aktiviteten minskar dramatiskt, efter 1000 år så är den totala aktiviteten 15 000 gånger så låg som efter 10 år! Så även om Technetiums andel av den totala aktivitet stiger så sjunker den totala aktiviteten.

Jod nämns ofta i samband med avfall, anledningen till att jag inte har med jod i listan ovan är för att dess aktivitet är otroligt låg på grund av sin långa halveringstid, endast efter en miljon år är dess relativa aktivitet nämnvärd, men då är den totala aktiviteten så låg att det är försumbart. I en slutförvaring kommer endast isotopen jod 129 finnas med. Den isotop som orsakade bekymmer efter tjernobyl var jod 131, men den har en halveringstid på några dagar och är existerar därmed inte längre när avfallet ska in i slutförvaring. Jod är farligt främst för att det väldigt lätt tar sig ur en reaktor vid tex en olycka, minst 50% av tjernobylreaktorns jodinnehåll frigjordes medans bara någon % av reaktorns totala innehåll frigjordes. Att se till att jod håller sig inne i behållaren vid en slutförvaring är alltså viktigt och något besvärligt. Men den totala aktiviteten av jod är otroligt låg och risken att en jodläcka skulle leda till allvarliga skador är väldigt låg.

Av tabellen och grafen ovan drar man lätt slutsatsen att fissionsprodukter inte är något  långsiktigt problem. De är högaktiva men därför så sönderfaller de fort till stabilitet. Fissionsprodukterna är på många sätt den mest lätthanterliga delen av avfallet, om vi endast hade dom att ta hand om hade slutförvaring inte varit något problem alls.

Men det finns annat material i använt kärnbränsle som kan ställa till med problem. Jag nämnde att även kärnreaktione med uran-238 skapar avfall. Men då handlar det inte om fissions längre utan om absorption. Uran-238 absorberar en neutron och transmuteras genom två betasönderfall till Plutonium-239. Plutonium-239 är egentligen inte ett avfall eftersom även den kan klyvas och producera energi. Faktiskt så produceras ungefär en tredjedel av energin i våra reaktorer från klyvning av plutonium.

Men det kommer finnas kvar plutonium när bränslet är använt, allt blir inte klyvt, även plutonium-239 kan för den delen fånga in neutroner och bli till högre isotoper av plutonium eller så kan det omvandlas till americium och andra grundämnen i en grupp av grundämen som kallas aktiniderna. På det sättet får vi ett spektrum av olika aktinider i avfallet. Aktiniderna är problematiska eftersom de har halveringstider på tusentals till hundratusentals år. Om vi ska slutförvara aktiniderna måste vi alltså se till att de är säkra i minst hundratusen år!

image169
Vi ser av den här grafen att det tar nästan 10 000 år innan aktiviteten sjunkit till en hundradel av vad den var vid 10 år. Även här är grafen logaritmisk givetvis. I tabellen nedan anges de viktigaste aktiniderna och deras egenskaper(data från SKB 1977 KBS 1 Handling of spent nuclear fuel and final storage of vitrified high level reprocessing waste, IV - Safety analysis).

image172

Precis som i den förra tabellen ska man komma ihåg att totala aktiviteten sjunker medans den relativa aktiviteten för vissa isotoper ökar. Vi ser här tydligt att i tusen års perspektivet är Americium-241, Plutonium-239 och plutonium-240 problemen medans Plutonium-239 ensamt är den mest besvärliga isotopen i 100 000 års perspektivet. Långt efter att alla fissionsprodukter klingat av fortsätter flera aktinider att vara aktiva. En glädjande nyhet för plutonium är att den lagras i form av plutoniumdioxid. Det som är fördelaktigt med plutoniumdioxid är att det är fruktansvärt olösligt i vatten. Endast 2 mikrogram plutoniudioxid behövs för att mätta vatten och löst plutoniumdioxid fastanr väldigt lätt på alla ytor som vattnet är i kontakt med. Det krävs alltså en hel del för att plutonium ska kunna färdas en längre sträcka från en slutförvaring.(se SKB's Plutonium - data, egenskaper med mera av Per-Eric Ahlström för mer om det).

Nu har vi alltså kommit fram till vad som är problemen är. Kortsiktigt så försvårar den extrema aktiviteten hos fissionsprodukterna all hantering av avfallet. Men långsiktigt är fissionsprodukterna inte farliga, aktiniderna däremot är kortsiktigt inte särskilt problematiska men de förblir aktiva i tiotusentals år och är därmed ett bekymmer långsiktigt. Om vi kunde separera bort fissionsprodukterna hade det inte varit något problem med att gräva ner dom separat, att bygga behållare som är säkra i några hundra år är väldigt enkelt tekniskt. Jag kommer därmed inte skriva något mer om fissionsprodukterna i den här serien av inlägg, utan fokusera på hur man ska bli av med aktiniderna.


Palme var inte så dum ändå

Hittade detta klipp på bloggen Byxorna nere

Några intressanta artiklar

I DN kan man läsa På randen till katastrof (även några fler artiklar på ämnet SvD, DN, DN, SvD, SvD, SvD )
Citat
FN-chefen Ban Ki-Moon varnar för en katastrof om inget görs. På lördagen presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin fjärde stora utvärderingsrapport om den globala uppvärmningen.

Jag tror inte jag är ensam om att vara lagomt trött på alla katastrofrubriker. Oavsett vad som kommer ske i framtiden med global warming så finns det större och dödligare miljöproblem redan här och nu, tex de 1,5 miljon människor som dör varje år av luftföroreningar. 1 miljon av "gröna" biobränslen och 500 000 tusen på grund av smutsig kol. Dessutom är den kommande oljebristen mycket allvarligare än global warming.

Ärligt talat så oroar jag mig oändligt mycket mer för det som sker nu än vad som kan ske om 50 år. Om vi fixar problemen med luftföroreningar här och nu så löser vi klimatproblemen samtidigt. Beskatta inte co2, internalisera alla externa kostnader som uppkommer på grund av NOx, stoft, cancerogener osv. Vipps så kommer kol, biobränslen och olja vara dyrt som fan medans kärnkraft, vind, vattenkraft och till viss mån naturgas inte kommer påverkas mycket eftersom deras externa kostnader är i princip obefintliga. (se tex ExternE's resultat). Allt skitsnack om co2 skatter är totalt meningslöst, det är upplagt för fiffel och båg.

Den andra intressanta artikeln hittar man i SvD
Avbryt storsatsning på etanol
Citat
ATT DÖVA MILJÖSAMVETET Det verkliga hotet mot vår civilisation är att miljöpolitiken styrs av för mycket tro och för lite vetande. Bioenergi med till exempel etanol är en ödesdiger återvändsgränd.

Det är bra att allt fler påpekar vilken meningslös ide etanol är. Etanol är inte hållbart, inte miljövänligt och inte meningsfullt på något sätt överhuvudtaget. Förutom att lätta på folks samveten. Men vad är värst, att använda svältande människors grödor för att tanka sin bil för en försumbar minskning(om någon alls) av växthusgasutsläpp eller att tanka med bensin? Nej väck med etanol. Om vi ska ha miljöbilar så måste de drivas antingen med batterier eller med väte och laddas med kärnkraft eller förnyelsebar energi.

Däremot så förstår jag inte hur Lars Bern tänkt sig att sverige ska kunna klara sig på solenergi. Mängen solenergi som faller ner på Sahara är orelevant, inget europeiskt land kommer vilja vara beroende av elimporter från så känsliga och ostabila regioner i afrika. Dessutom verkar han ignorera att solpaneler är en rätt så smutsig teknik.

Tredje artikeln handlar om kärnkrafts renässansen

Citat
A recent application to build the first American nuclear power plant in nearly 30 years has the nuclear community aglow with talk of possible industry resurgence.

In September 2007, NRG Energy filed a proposal with the Nuclear Regulatory Commission to build a nuclear power plant in Texas. Last month, NuStart, a nuclear consortium, also filed an application. These represent the leading edge of a wave of renewed interest in domestic nuclear energy.


Det är alltid spännande när saker börjar ske i USA för det är i USA det måste ske ifall nått ska hända. Tycka vad man vill om det landet, men när de bestämmer sig för att få något gjort så blir det gjort. Enligt nya lagar och regler i USA så kommer kärnkraft få samma förmåner som förnyelsebar energi. Bäste vore givetvis om ingen energikälla fick några förmåner, men om förnyelsebar energi får det är det bara logiskt att kärnkraft också får det. Miljötomtarna gillar ju dock inte detta, för oavsett hur ofta de påstår att kärnkraft är för dyrt så vet de att vind och sol är flera gånger dyrare. 

Det finns några stora fel i den artikeln, de nämner price anderson act i artikeln och får det att låta som det är ett statligt stöd till kärnkraft. Det är helt fel. Vad Price Anderson gör är att ifall det sker en kostsam olycka så ska kärnkraftsindustrin tillsammans betala för kostnaderna så länge de inte överstiger 10 miljarder. Om de överstiger 10 miljarder dollar så står staten för resten. Som jämnförelse så kostade TMI olyckan mindre än en miljard dollar och TMI är det värsta tänkbara som kan ske i en lättvattenreaktor. Det existerar helt enkelt inget trovärdigt scenario som kommer leda till kostnader över 10 miljarder och amerikanska staten kommer aldrig behöva kliva in. I mina ögon vore det dock bäst att göra om Price Anderson och låta industrin stå för alla kostnader vid en olycka oavsett hur stora de är. Då kommer inte någon kunna påstå att det är en "subvention". Även fast det inte är en subvention ens idag. Vanliga försäkringsbolag borde även de idag kunna försäkra kärnkraftverk väldigt förmånligt för det finns ingen energikälla som är lika säker.

Det andra felet är att de påpekar att de två reaktorerna som planeras att byggas kommer kosta 6 miljarder dollar medans gaskraftverk av samma storlek skulle kosta 2 miljarder. Det är visserligen sant att konstruktionskostnaderna för kärnkraft är dyrare, men det leder inte nödvändigtvis till högre kostnader eftersom det är så billigt att driva kärnkraft. Jämnfört med priserna på naturgas så är uran nästan gratis och dessutom producerar kärnkraft el för de mest stabila priserna eftersom kärnkraft är totalt okänslig mot fluktuationer i uranpriserna. Den största kostnaden i kärnkraftverk är personalen.

Tredje felet är att man påstår att USA inte vet vad man ska göra av avfallet, det är ett påstående som jag är så äckligt leds på att jag vill spy galla över de som säger det. Det finns inget industriellt avfall som är så välstuderat och välkänt som kärnavfall!!!  "Problemet" med hur man ska ta hand om avfallen är för alla praktiska syften redan lösta, det är politik inte vetenskap som står ivägen för tex Yucca mountain projektet i USA eller för en delen KBS-3 i sverige. Om inte både sverige och usa envisades med att inte upparbeta avfallet så hade avfallsmängden reducerats med en faktor 20! Totala mängden svenskt avfall skulle reduceras från 8000 ton till 400 ton. Vilka är det som står ivägen för upparbetning av avfall? Miljömupparna så klart. De vill att man ska återanvända allt, förutom använt kärnbränsle förstås för kärnkraft är satan själv och att erkänna att avfallet kan hanteras vore att erkänna att det inte finns något argument mot en kärnkraftsutbyggnad.

Planen för att ta hand om kärnkraft är mycket bättre än den icke existerande planen på hur man ska ta hand om giftiga metaller i tex solpaneler, eller hur man ska ta hand om avfallen från kolkraft som årligen dödar 500 000 människor. Men ingen nämner de avfallen, solpanelerna kan vi väll göra med som med annan elektronikavfall. Skicka skiten till indien och afrika. Vi ser inte att de dör där borta så då kan vi låtas om att det inte händer eller hur? Bara vi inte, hemska tanken, gräver ner kärnavfall i sverige och riskerar att 1-2 personer kan dö under de kommande tusen åren.

Här är några fler artiklar om planer i usa.
State approvals sought for new US nuclear
Exelon chooses ESBWR for Texas
Application to build two US nuclear reactors

Till sist vill jag bara kommentera en blogg. Germunds blogg, vindkraft knuffar ut kärnkraft
Börjar det inte bli väldigt ansträngt att ständigt försöka spä på myten att kärnkraft och vindkraft står emot varandra? medans vattenfall bygger några megawatt vindkraft så planerar de långt större uppgraderingar av sina kärnkraftverk. De är komplementerande inte konkurrerande energikällor. Båda behövs, båda är rena, båda är säkra och de spelar olika roller i elnätet. Kärnkraften är bäst när den rulla på full effekt hela tiden och ger baskraft, vindkraft är bra eftersom den kan ersätta andra energikällor som behövs vid peak behov och i sverige är den utmärkt eftersom vi har vattenkraft som kan vara vindkraftens backup. Men om vatten ska kunna fortsätta vara enda backupen till vindkraft efter storskalig utbyggnad så måste vi även bygga ut kärnkraften så att mindre vatten behövs som bas.

Bland det mest motbjudande jag någonsin läst

Från ett barnprogram i SVT som gick under 70talet.
Länk

Citat från artikeln. Sånger som sjöngs.

"Det finns en skola nån annan stans
där hjälper man varann.
Där finns ingen tävlan och konkurrens
men vänskapen är sann!  

Bort med betygen så det blir möjligt att hålla samman allihop!
Bort med betygen, det är så löjligt när din gråt blir ditt glädjerop."

En till

"Men, om kärnkraften är farlig
ifall strålning läcker ut
måste männskorna fundera
så att liiivet ej tar slut."

"Och från vindens starka strömmar
och från solens varma sken
kan man alltid samla mera
och behååålla luften ren."


Det är fan så man vill spy. SVT har i mina ögon bara skräpkanaler. Kan inte påminna mig när jag senast tittade på något program från SVT förutom kanske någon politisk debatt eller vetenskapsmagasinet. Enda undantaget är isåfall kunskapskanalen, men jag tappade allt hopp för den kanalen när de visade ett praktstycke antikärnkraftspropaganda i "mera natur", (har skrivit om det tidigare) Jag ser absolut ingen anledning till att ha kvar SVT när SVT's kanaler gång på gång kört ut propaganda. Opartisk my ass. Men jag trodde aldrig att de nångång sjunkit så lågt som att försöka påverka barn genom barnprogram. Jag förstår inte varför alla ska tvingas att betala för de skitkanalerna när det ändå är många som inte vill ha dom!
"Fördelen" med kommersiella kanaler är att de iallafall inte hycklar om opartiskhet.


Ron Pauls miljöpolitik

Intervju med Ron paul 
Han har mycket vettigt att säga, vore jag amerikan så skulle Ron Paul få min röst utan en sekunds tvekan. Att internalisera alla externa kostnader är det bästa sättet att bli av med miljöproblemen. Finns inget som kommer i närheten av att vara lika effektivt.

I called Paul up on the campaign trail in Iowa to get the skinny on how the environment figures into his small-government agenda.

What makes you the strongest candidate on energy and the environment?

On energy, I would say that the reliance on the government to devise a policy is a fallacy. I would advocate that the free market take care of that. The government shouldn't be directing research and development, because they are bound and determined to always misdirect money to political cronies. The government ends up subsidizing things like the corn industry to develop ethanol, and it turns out that it's not economically feasible. So my answer to energy is to let the market work. Let supply and demand make the decision. Let prices make the decision. That is completely different than the bureaucratic and cronyism approach.

 On environment, governments don't have a good reputation for doing a good job protecting the environment. If you look at the extreme of socialism or communism, they were very poor environmentalists. Private property owners have a much better record of taking care of the environment. If you look at the common ownership of the lands in the West, they're much more poorly treated than those that are privately owned. In a free-market system, nobody is permitted to pollute their neighbor's private property?water, air, or land. It is very strict.

But there are realms of the environment that, by definition, can't be owned, right? How would you divide the sky or the sea into private parcels?

The air can certainly be identified. If you have a mill next door to me, you don't have a right to pollute my air?that can be properly defined by property rights. Water: If you're on a river you certainly can define it, if you're on a lake you certainly can define it. Even oceans can be defined by international agreements. You can be very strict with it. If it is air that crosses a boundary between Canada and the United States, you would have to have two governments come together, voluntarily solving these problems.

Can you elaborate on when government intervention is and isn't appropriate?

Certainly. Anytime there's injury to another person, another person's land, or another person's environment, there's [legal] recourse with the government.

What do you see as the role of the Environmental Protection Agency?

You wouldn't need it. Environmental protection in the U.S. should function according to the same premise as "prior restraint" in a newspaper. Newspapers can't print anything that's a lie. There has to be recourse. But you don't invite the government in to review every single thing that the print media does with the assumption they might do something wrong. The EPA assumes you might do something wrong; it's a bureaucratic, intrusive approach and it favors those who have political connections.

Would you dissolve the EPA?

It's not high on my agenda. I'm trying to stop the war and bring back a sound economy and solve the financial crises and balance the budget.

Is it appropriate for the government to regulate toxic or dangerous materials, like lead in children's toys?

If a toy company is doing something dangerous, they're liable and they should be held responsible. The government should hold them responsible, but not be the inspector. The government can't inspect every single toy that comes into the country.

So you see it as the legal system that brings about environmental protection?

Right. Some of this stuff can be handled locally with a government. I was raised in the city of Pittsburgh. It was the filthiest city in the country, because it was a steel town. You couldn't even see the sun on a sunny day. Then it was cleaned up?not by the EPA; by local authorities that said you don't have a right to pollute?and it's a beautiful city. You don't need this huge bureaucracy that's remote from the problem. Pittsburgh dealt with it in a local fashion, and it worked out quite well.

What if you're part of a community that's getting dumped on, but you don't have the time or the money to sue the offending polluter?

Imagine that everyone living in one suburb, rather than using regular trash service, was taking their household trash to the next town over and simply tossing it in the yards of those living in the nearby town. Is there any question that legal mechanisms are in place to remedy this action? In principle, your concerns are no different, except that for a good number of years legislatures and courts have failed to enforce the property rights of those being dumped on with respect to certain forms of pollution. This form of government failure has persisted since the Industrial Revolution, when, in the name of so-called progress, certain forms of pollution were legally tolerated or ignored to benefit some popular regional employer or politically popular entity.

When all forms of physical trespass, be that smoke, particulate matter, etc., are legally recognized for what they are?a physical trespass upon the property and rights of another?concerns about difficulty in suing the offending party will be largely diminished. When any such cases are known to be slam-dunk wins for the person whose property is being polluted, those doing the polluting will no longer persist in doing so. Against a backdrop of property rights actually enforced, contingency and class-action cases are additional legal mechanisms that resolve this concern.

You mentioned that you don't support subsidies for the development of energy technologies. If all subsidies were removed from the energy sector, what do you think would happen to alternative-energy industries like solar, wind, and ethanol?

Whoever can offer the best product at the best price, that's what people will use. They just have to do this without damaging the environment. If we're running out of hydrocarbon, the price will go up. If we had a crisis tomorrow [that cut our oil supply in half], people would drive half as much?something would happen immediately. Somebody would come up with alternative fuels rather quickly.

 Today, the government decides and they misdirect the investment to their friends in the corn industry or the food industry. Think how many taxpayer dollars have been spent on corn [for ethanol], and there's nobody now really defending that as an efficient way to create biodiesel fuel or ethanol. The money is spent for political reasons and not for economic reasons. It's the worst way in the world to try to develop an alternative fuel.

But often the cheapest energy sources, which the market would naturally select for, are also the most environmentally harmful. How would you address this?

 Your question is based on a false premise and a false definition of "market" that is quite understandable under the current legal framework. A true market system would internalize the costs of pollution on the producer. In other words, the "cheapest energy sources," as you call them, are only cheap because currently the costs of the environmental harm you identify are not being included or internalized, as economists would say, into the cheap energy sources.

To the extent property rights are strictly enforced against those who would pollute the land or air of another, the costs of any environmental harm associated with an energy source would be imposed upon the producer of that energy source, and, in so doing, the cheap sources that pollute are not so cheap anymore.

What's your take on global warming? Is it a serious problem and one that's human-caused?

I think some of it is related to human activities, but I don't think there's a conclusion yet. There's a lot of evidence on both sides of that argument. If you study the history, we've had a lot of climate changes. We've had hot spells and cold spells. They come and go. If there are weather changes, we're not going to be very good at regulating the weather.

To assume we have to close down everything in this country and in the world because there's a fear that we're going to have this global warming and that we're going to be swallowed up by the oceans, I think that's extreme. I don't buy into that. Yet I think it's a worthy discussion.

So you don't consider climate change a major problem threatening civilization?

No. [Laughs.] I think war and financial crises and big governments marching into our homes and elimination of habeas corpus?those are immediate threats. We're about to lose our whole country and whole republic! If we can be declared an enemy combatant and put away without a trial, then that's going to affect a lot of us a lot sooner than the temperature going up.

What, if anything, do you think the government should do about global warming?

They should enforce the principles of private property so that we don't emit poisons and contribute to it. And, if other countries are doing it, we should do our best to try to talk them out of doing what might be harmful. We can't use our army to go to China and dictate to China about the pollution that they may be contributing. You can only use persuasion.

You have voiced strong opposition to the Kyoto Protocol. Can you see supporting a different kind of international treaty to address global warming?

It would all depend. I think negotiation and talk and persuasion are worthwhile, but treaties that have law-enforcement agencies that force certain countries to do things-I don't think that would work.

You believe that ultimately private interests will solve global warming?

I think they're more capable of it than politicians.

What's your position on a carbon tax?

I don't like that. That's sort of legalizing pollution. If it's wrong, you can buy these permits, so to speak. It's wrong to do it, it shouldn't be allowed.

Do you think it should be illegal to emit harmful pollutants?

You should be held responsible in a court of law, and you should be able to be closed down if you're damaging your neighbor's property in any way whatsoever.

Who would set the law about what pollutants could and couldn't be emitted? Congress?

 Not under my presidency?the Congress wouldn't do it. The people who claim damage would have to say, Look, I'm sitting here and these poisons are coming over and I can prove it and I want it stopped and I want compensation.

You've described your opposition to wars for oil as an example of your support for eco-friendly policies. Can you elaborate?

Generally speaking, war causes pollution?uranium, burning of fuel for no good purpose. The Pentagon burns more fuel than the whole country of Sweden.

Do you support the goal of energy independence in the U.S.?

 Sure. But independence does not mean to me that we produce everything. I don't believe governments have to provide every single ounce of energy. I see independence as having no government-mandated policy: If you need oil or energy, you can buy it.

What about being independent from the Middle East, so we're not buying oil from hostile countries?

I think it's irrelevant. We wouldn't be buying it directly; we would be buying it on the world market. I don't think the goal has to be that we produce alternative fuel so that we never buy oil from the Middle East. The goal should be to provide all useful services and goods through a market mechanism instead of central economic planning or world planning. That system doesn't work.

What role do you think coal should play in America's energy future?

Coal is a source of energy, and it should be used, but it has to be used without ever hurting anybody. I think we're smart enough to do it. Technology is improving all the time. If oil goes to $150 a barrel because we've bombed Iran, coal might be something that we can become more independent with. I think technology is super, and we are capable of knowing how to use coal without polluting other people's property.

But coal technology has been proven to harm people?with poisons like mercury and asthma-causing particulates?so should old-style coal plants be allowed to continue operating?

 Use of the technology I mentioned to prevent harm to people, even if it costs more for the coal producer, is another example of how costs must be internalized to the energy source. To the extent coal can be efficiently produced in a way that does not pollute another's property or another's physical body, it will be chosen as a viable energy source.

Certainly no producer of energy or anything else has a right to pollute or harm another's property or person. If coal is not competitively priced when all costs to keep production safe are internalized to the producer, then coal will not be purchased or produced. I do not happen to believe this will be the case, but it is for the market to sort out, not politicians in Washington. It may be that, from time to time, as other energy sources become scarce, "safe coal" will be viable even if it is not at some other point in time.

What's your take on nuclear?

I think nuclear is great; I think it's the safest form of energy we have.

 Ethanol?

I don't think anything's wrong with ethanol?it's just not economically competitive. It's only competitive now because those who produce it get subsidies.


Bloggens framtid

image127Sitter och grunnar på hur jag ska fortsätta med min blogg. Det finns ju några olika alternativ. Att bara fortsätta ösa galla över miljötomtar är givetvis ett alternativ. Det är roligt men egentligen inte så konstruktivt i längden. Iallafall så verkar en hel del människor, åtminstone 80-100 per dag, gilla att läsa det trots att jag särskriver som fan och överhuvudtaget knappt bemästrar den svenska gramatiken  :)

Det andra alternativet som jag funderar mest nu på är att bland all galla börja skriva mer tekniska inlägg som synar problemen och fördelarna med kärnkraft, fullt refererat givetvis. Det finns egentligen inte särskilt mycket information i sverige om potentialen för framtidens kärnkraft, iallafall inte vetenskapligt korrekt information. Risken finns ju dock alltid att ju mer tekniska termer man använder ju mindre läsare får man.

Så vad säger ni som läser min blogg regelbundet, vill ni läsa mer tekniska inlägg bland de vanliga pessimistiska inläggen om miljötomtarnas förmåga till rationellt tänkande?

28 weeks later

Jag var aldrig särskilt förtjust i 28 days later. Men uppföljaren verkar riktigt bra!

Hur EPR reaktorn är uppbyggdOlkiluoto 3 är en EPR.

Grafit vs svetslåga del 1

När man talar om tjernobylolyckan så hör man ofta att en stor del av spridningen av radionuklider från reaktorn var på grund av en stor grafiteld. Det är mer eller mindre allmän accepterat och inte på något sätt ifrågasatt. Men nyligen så ramlade jag in på General Atomics hemsida där de beskriver sin generation 4 hög temperatur reaktor. På en av sidorna diskuteras grafit och dess egenskaper.

http://gt-mhr.ga.com/graphites_all.html
Ska citera ett två stycken från sidan.


It is often incorrectly assumed that the combustion behavior of graphite is similar to that of charcoal and coal. Numerous tests and calculations have shown that it is virtually impossible to burn high-purity, nuclear-grade graphites. Graphite has been heated to Òwhite-hotÓ temperatures (~1650°C) without incurring ignition or self-sustained combustion. After removing the heat source, the graphite cooled to room temperature with a total mass loss of only a few percent.

The oxidation resistance and heat capacity of graphite serves to mitigate, not exacerbate, the radiological consequences of a hypothetical severe accident that allowed air into the reactor vessel. Similar conclusions were reached after detailed assessments of the Windscale and Chernobyl events; graphite played little or no role in the progression or consequences of the accidents. The Òred glowÓ observed during the Chernobyl accident was the expected color of luminescence for graphite at 700°C and not a large-scale graphite fire, as some have incorrectly assumed.

Dessa påståenden går rakt emot allt jag någonsin hört om Tjernobyl och det går även emot den accepterade åsiken bland olika ingejörer som pysslar med kärnteknik. Tyvär har inte general atomics svarat på ett mail jag skickade där jag vänligen bad om referenser för att styrka det de skriver på sin sida.
 
Iallafall så gjorde jag och en vän idag ett litet experiment. En kemiingenjör vi känner på universitetet ordnade fram lite reaktorkvalites grafit och sen tog vi helt enkelt och eldade på fanskapet med en svetslåga för att se om den kan antända i vanligt luft. Resultatet kan man se i klippet nedan :)Det verkar i princip vara omöjligt att antända grafit i luft. Grafitbiten hade nog en temperatur på runt 1500 grader utan minsta antydan till att börja brinna. En liten liten kant på biten oxiderade bort men det är allt.

Nu är det ju inte slutet på historien. Grafit kan vid hög värme reagerar med vatten genom reaktionen
C+2H20 ->CO2+2H2
Så nu måste vi försöka komma på något säkert sätt att hetta upp grafit till runt 1500 grader och sen utsätta det för superhet ånga och se va som händer. Har hittat denna artikel som beskriver en studie över hur glödhet grafit reagerar när det utsätts för vattenånga vid olika temperaturer.
Evaluation of graphite/steam interactions for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
Men är fan så mycket roligare att göra det på egen hand!

En sak är då säkert, grafit i gaskylda reaktorer är idiotsäkert. Det finns inget tänkbart sätt som grafiten kan antändas i tex en pebble bed eller annan gaskyld högtemperatur reaktor. De reaktorerna är helt slutna och fyllda med helium, men även om det hade blivit en läcka så att luft kommer in så kommer grafiten bara glöda och inte ta eld.

Nämen vafan är detta??

Hemlig s-post i moderata händer

En moderat och en sosse heter samma sak. Klantiga as skickar mail fel, några av mailen som ska till sossen hamnar hos moderaten.

Är det då på något rimligt sätt moderaternas fel? Istället för att sossarna erkänner att de klantat sig så kopplar de in advokater för att se om moderaterna begått dataintrång?!?!?

Moderaterna borde tamejfan inte be om ursäkt. Misstag händer och i detta fallet var det avsändarens misstag, inte mottagarens.

Hur en CANDU reaktor funkarYes, äntligen en riktigt klassisk actionrulle på vägEn film jag måste se! Saknar riktiga actionfilmer. Die hard 3 var det i och för sig, Men den tog sig själv på lite för stort allvar på något sätt.

Halleluja

Löjlig kapitulation inför journalismen

Statssekreterare Ulrica Schenströms avgång är en total kapitulation inför journalismen. Alltihop är en löjlig skenhändelse. Det vore också bra för moralen om mina egna partivänner låg lite lägre och inte medverkar till att minska politikens anseende, skriver Harald Ullman, tidigare reklamansvarig för socialdemokraternas valkampanjer.


Fan va bra skrivet av Ullman! Återigen har en total skithändelse blåsts upp till orimliga proportioner av media. Media nuförtiden är rätt jävla äckligt. När det gäller politiker och vad de pysslar med så tycker jag det är tryggt att veta att de bara är människor och att de också gör misstag. Jag är betydligt mer misstänksam mot de som inte har någon skit överhuvudtaget bakom sig för det betyder att de antingen är total inhumana eller att de är grymt duktiga på att dölja det.

Det som är mest förbryllande i det hela är folks reaktioner. Vissa verkar ärligt upprörda om man läser runt lite på bloggar. Herregud alltså, att bli upprörd över att en småfull moderat på jour pussar en journalist är verkligen totalt absurt. Alla de som försöker moralisera det hela borde se sig i spegeln ordentligt. De flesta småfifflar, alla har misskött sig på jobbet ibland, det finns nog inte en enda levande människa som inte fuskat med regler upprepade gånger. Förutom spädbarn förstås.

Det spelar inte längre någon roll hur mycket bra man har gjort, om media lyckas hitta en enda liten smutsfläck så är man körd. Oavsett hur litet och trivialt det än må vara. I slutändan kommer endast de duktigaste fifflarna, de som är bäst på att dölja sitt mygel, sitta vid makten. Då föredrar jag vanliga människor!

Det är dags att politiker och för den delen även stora företag börjar slå tillbaka mot media. Be dom dra åt helvete när de kommer med lortiga anklagelser. Ställ inte upp på deras termer längre! Förhoppningsvis börjar folk bli leds på detta. Så länge svenskar som ett flock får köper dessa jävla skittidningar så kommer vi fortsätta få skitnyheter och tillåta att media har en makt de inte på något sätt förtjänat eller kan hantera ansvarsfullt.

Anna Sjödin av alla människor säger en hel del vettigt om detta