Granskningsnämndens beslut

Efter att jag såg Mera Natur om uranbrytning på kunskapskanalen så blev jag rent ut sagt förbannad. Programmet var ett propagandastycke mot uranbrytning och envisades med att antyda att modern uranbrytning är lika smutsig som alunskifferbrytningen under 50-60 talet. Jag anmälde därför programmet till granskningsnämnden. Granskningsnämnden friade desvärre programmet vilket är ren jävla bullshit. Varenda jävul som intervjuades i programmet var kärnkraftsmotståndare, speciellt den sista geologen som använde kärnvapen som argument mot uranbrytning. Herregud va långsökt.

Det går att se programmet på webben
Mera Natur om uran 

SAKEN

Mera Natur, Kunskapskanalen, 2007-04-03, program om uranbrytning; fråga om opartiskhet

BESLUT

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet.

ANMÄLAN

Anmälaren anser att programmet framstod som en propagandafilm mot uranbrytning. Alla som intervjuades en längre stund var enligt anmälaren mot uranbrytning och man fick inte veta hur de som stödjer uranbrytning argumenterar. Anmälaren är även kritisk till att programmet inte utforskade de moderna brytmetoderna.

AKTUELL BESTÄMMELSE

Enligt 5 § i SVT:s sändningstillstånd ska programverksamheten bedrivas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen. Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, dvs. så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag.

Vid sin prövning kan nämnden ta hänsyn till ett annat program eller inslag, förutsatt att en sådan balansering framstår som naturlig för tittarna. Det kan t.ex. röra sig om inslag i den löpande nyhetsförmedlingen eller i en programserie. Det kan också vara ett program som programföretaget hänvisar till i samband med sändningen.

Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, men att så sker bör klart framgå av programmet eller programpresentationen.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden konstaterar att det aktuella programmet handlade om uran och uranbrytningens konsekvenser på miljön i Sverige. Programmet präglades av ett historiskt perspektiv och en stor del av programmet ägnades åt utvinningen av olja och uran från området kring Kvarntorp under efter-krigstiden. Fokus låg på vad denna utvinning hade inneburit för miljön i närområdet, och detta präglade även intervjuerna med de medverkande i programmet.

Enlig Granskningsnämndens bedömning framgick det av programmet att de främsta argumenten för uranbrytning är det höga uranpriset till följd av en ökade efterfrågan. Det förhållandet att programmet inte presenterade företrädare för dessa argument, eller inte utforskade de moderna metoderna för uranbrytning, innebär inte att inslaget strider mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd.

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens direktör Cecilia Renfors efter föredragning av Tarek Touma.


Kommentarer
Postat av: David C Bernvi

Det här vore något för Dagens Media eller Resumé att ta upp. Vi får kontakta några som tar upp frågan så att det inte sopas under mattan av Cecilia Renfors.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback